Toz Toplama Ünitesi

Kapalı bir ortamın havasını değiştirmek amacıyla farklı yöntemlerle, çeşitli araçlar kullanarak dışarıdan temiz hava akımının içeriye alınarak içerinin havasının değiştirilmesi işlemine havalandırma denir . Kapalı ortamda bulunan istenmeyen kötü havayı dışarı atmak ve temiz havayı içeri almak içiniyi bir havalandırma sistemi seçilmelidir . Bir ortamı ısıtma, soğutma veya havalandırma için ilk yapılması gereken işlem uygun sisteme karar verilmisidir .İşletmelerde olsun bireysel kullanım alanlarında olsun ortam havalandırma ve çalışma koşulları üzerinde ısınan faktörleri saymazsak en etkin unsur tozdur. Bireysel alanlar için tozun ana kayna­ma deri dokusu olur iken, işletmelerde işletme faaliyetine göre do­ğal unsurlar olarak toz karşımıza çıkar.
Havalandıma sistemleri çeşit olarak veya kullanım alanı olarak bir çok sektörde kullanılır. Kullanım alanları sektörlere göre değişebilir . Toz Toplama Ünitesi ,endüstride havanın temizliği açısından halavandırma sistemleri sıklıkla kullanılır .

Avantajları ise ortamdaki kirli havayı temiz havaya çevirerek çalışanların veya orda bulunanların daha rahat nefes almasını sağlar . Eğer düzgün bir havalandırma sistemi kullanılmıyorsa toza bağlı hastalıklar meydana gelebilir. Örneğin silikoz, asbestoz(Amyant tozları ile meydana gelen bronkoplumoner fibrozisdir), berillioz(Berilyum tozlarının solunması ile meydana gelen yaygın bronko-pnomokonyozdur), bisinoz(Pamuk lifleri, yaprak, keten ve kenevir tozlarının solunması ile meydana gelen belli zamanlarda kendini gösteren astım nöbetleri ile olan fibrozisdir) gibi hastalıklar toza bağlı hastalıklardır. Toz toplama sistemleri sayesinde solunan havanın kalitesi arttırılmaktadır. Bu işlem hava içerisinde ortama ba­ğlı olarak oluşan taneciklerin ortamdan ayrı tutulması ile sağlanmaktadır.Havada bulunan tanecikler toz toplama ünitesinin sağladığı emilim gücü sayesinde toz tutucu filtrelere aktarılır.Genellikle talaşlı imalat, ahşap ürünleri, otomotiv, kimya, metal vb. sektörlerde üretim sahasında oluşan toz, talaş, pigment vb. partiküllerin uzaklaştırılması ve ortam havasından filtrelenerek daha temiz ve sa­ğlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için tasarlanan sistemlerdir.
Toz Toplama Ünitesi havalandırma sistemlerinin son zamanlarda artan sanayileşme ve fabrikalaşmadan dolayı etrafa ve atmosfere bıraktıkları kötü havayı ve zararlı gazları engellemek, insan sağlığı ve temiz hava için kullanılması gerekmelidir .