Kaynak, kesme ve ilgili diğer yöntemlerle metal işleme sonunca ortaya çıkan kirli havanın içinde boyutları 0,005 ile 100 mikron arasında değişen katı partiküller de bulunmaktadır. Bu maddeler , filtre cihazlarında çeşitli yöntemler kullanılarak değişik özellikteki filtreler kullanılarak temizlenebilmektedir. Kaynak işlemi sırasında oluşan kirli havanın içindeki zararlı gaz ve buharlar ise akrobat kollar ile tutulmakta ve ortamın temiz kalması sağlanmaktadır. Kaynak ve kesme işlemi sırasında insan sağlığına zarar verebilecek zehirli gazlar, duman, metal buharı ve partikülleri çıkmaktadır. Emisyon maddesi denilen bu maddelerin özellikle solunum yollarına ölüme kadar gidebilecek zararlar verebilir. Kaynak dumanında bulunan çeşitli maddeler örneğin krom, nikel, arsenik, asbest (amyant), manganez, silisyum, berilyum, kadmiyum, azot oksitleri, karbon oksit klorürü (fosgen), akrolin, flüor  bileşikleri, karbon monoksit, kobalt, bakır, kurşun, ozon, selenyum, çinko zehirli maddelerdir. Bu metallerin buharı,

parçacıklarının solunum yollarına ve ciğerlere yerleşerek solunum sistemini zamanla fonksiyon dışı bırakması söz konusudur.

Genel olarak kaynak dumanı;

  • Kaynak edilen esas metalden veya kullanılan dolgu metalinden,
  • Kaynak edilen metalin üstünde mevcut olan kaplamalar ve boyalardan, veya örtülü elektrodlarda elektrod üzerindeki örtüden,
  • Tüplerden tedarik edilen koruyucu gazlardan,
  • Arkta ultraviyole ışınların ve ısının etkisi ile oluşan kimyasal reaksiyonlardan,
  • Kullanılan yöntem ve dolgu maddelerinden,
  • Çalışma ortamındaki hava kirliliği, örneğin kaynak öncesi yapılan temizleme ve yağ sökme işlemleri sonucunda oluşan buhardan kaynaklanır.

Kaynak, kesme işlemlerinde en çok kullanılan filtreleme sistemi ise akrobat kol ile yapılır. Bunun nedeni akrobat kolun 360 derece dönemsi çok

kaplamaması ve yeterli emiş gücüne sahip olmasından kaynaklıdır.

Akrobat kolun kullanılabilmesi için herhangi bir alana monte edilmesi gerekir. Monte işleminden sonra kolun hareketliliği sayesinde rahatlıkla

zehirli gazı ortama yayılmadan kaynağından sorunu çözmek mümkün. Bildiğiniz gibi sağlıklı, ferah ,temiz bir çalışma ortamı zaman kayıplarını

en aza indirerek çalışma veriminin artmasını sağlar.