Toz Toplama Ünitesi
Üretim hattında toz materyallerin kullanımından sonra tozları emiş fanı sayesinde toz filtre torbalarından geçirerek hazneye toplayan yardımcı ünitedir. İşletmelerde olsun bireysel kullanım alanlarında olsun ortam havası ve çalışma koşulları üzerinde ısılı faktörleri devre dışı bırakırsak en etkin unsur tozdur. Bireysel alanlar için tozun ana kaynağı deri dokusu olur iken, işletmeler de işletme faaliyetine göre doğal unsurlar olarak toz karşımıza çıkar. Toz Toplama Sistemleri en çok çalışma ortamının oluşturulmasında ve toza bağlı makine arızaları ile çalışan rahatsızlıklarının önüne geçmek adına olmaz ise olmaz birer unsurdur. Toz toplama sistemleri, toz toplama üniteleri ve toz toplama filtreleri ve diğer elemanları ile bir bütün olarak çalışırlar. Sağlık bir çalışma verimin elde edilmesi işletme veriminin en düşük hale getirilmesi adına toz toplam sistemleri birincil teknik ekipmanlar olarak kullanılırlar.
Filtreler ;
Özellikle çimento, demir, çelik yem gibi sektörlerde, her türlü toz malzeme ve duman emisyonunun sürekli çıktığı makine çalışma sahaları ve atölyelerde, baca gazı arıtma sahlarında kullanılmaktadır.
Filtre Çalışma Prensipleri ;
Fan emiş klapeleri vasıtasıyla konveyör, bant, gibi çalışma ortamından alınan toz malzeme filtre torbalarında biriktirilir. Titreşim ünitesi sayesinde torbalardan boşaltılan toz malzeme, hücre tekeri vasıtasıyla sisteme geri kazandırılır. Bu süreç kesintisiz olarak devam eder.
Avantajları ;
Tozun toplama noktasından atılmasına yada sisteme geri kazılmasına kadar tek noktadan çözüm
Toz özellikleri, örneğin aşındırıcı tozlar vb. dizayn safhasından itibaren dikkate alınır ve toz özelliklerine uygun bir filtre konstrüksiyonuna sahip olursunuz
Merkezi sistem toz filtresi ile servis maliyeti ve tozun insan sağlığına olan zarar riskli minimuma indirilir
Torbalı Filtre uygulamalarında enerji tüketimi helezonlara göre çok daha düşüktür.
Boru hattı istenilen yerden geçebildiğinden, helezonlu sisteme göre uygulaması kolaydır.
Malzeme uzun mesafelere taşınabilmektedir.
Malzeme sadece boru hattı ile taşındığından sistem helezonlara göre çok az yer kaplamaktadır.
Sistem kapalı devre çalıştığından dışarıya toz kaçmamakta, fabrika sahası temiz kalmaktadır.
Hareketli parça sayısı azdır, arıza riski düşüktür.
İşletme, bakım, onarım maliyetleri helezon konveyörlere göre çok daha düşüktür