TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

Toz toplama sistemi endüstride çalışma ortamlarında hava kalitesini arttırmak için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

İşletmelerde olsun bireysel kullanım alanlarında olsun ortam havalandırma ve çalışma koşulları üzerinde ısınan faktörleri devre dışı bırakırsak en etkin unsur tozdur. Bireysel alanlar için tozun ana kayna­ma deri dokusu olur iken, işletmelerde işletme faaliyetine göre do­ğal unsurlar olarak toz karşımıza çıkar.

Toz Toplama Sistemleri optimum çalışma ortamının oluşturulmasında ve toza ba­ğlı makine arızaları ile çalışmadan rahatsızlıklarının önüne geçmek adına olmaz ise olmaz birer unsurdur.
Toz toplama üniteleri ve toz toplama filtreleri ve di­ğer elemanları ile bir bütün olarak çalışırlar.
Sa­ğlıklı bir çalışma veriminin elde edilmesi işletme veriminin maksimize edilmesi adına havalandırma sistemlerinde birinci teknik ekipmanlar olarak kullanılır.

Farklı güç ve filtreleme seçeneklerinde imalatları yapılabilmektedir. Toz toplayıcı sistemler seçerken işletme ortamında oluşan kir ve toz dikkate alınmalıdır. Kimyasal gazlar salınan bir ortamla, talaş tozu olan bir ortamda kullanılan toz toplama filtreleri farklılık gösterir. Sürekli olarak toz ve talaş çekilerek çalıştıklarından makine aktif durumda iken ortamda maske kullanılmalıdır.

Makinelerin herhangi bir sorun çıkarması durumunda işleriniz aksar ve istenmeyen sonuçlara yol açar bu yüzden sistemin periyodik şekilde kontrol edilmesi bakım ve temizliğinin yapılmasına dikkat edilmelidir. Makinenin alt ve üst toz toplayıcı çuvalları olmadan asla çalıştırılmamalıdır. Makinenin tüm parçaları genel bakımlarında kontrol edilmeli, eksik parça ile kesinlikle çalıştırılmamalıdır.

Bu sistemler sayesinde teneffüs edilen havanın kalitesi yükseltilmektedir. Bu işlem hava içerisinde ortama ba­ğlı olarak oluşan zerreciklerin ortamdan ayrı tartılması ile sağlanmaktadır.
Havada bulunan zerrecikler toz toplama ünitesinin sağladığı emilim gücü sayesinde toz tutucu filtrelere aktarılır

Genellikle talaşlı imalat, ahşap ürünleri, otomotiv, kimya, metal vb. sektörlerde üretim sahasında oluşan toz, talaş, pigment vb. partiküllerin uzaklaştırılması ve ortam havasından filtrelenerek daha temiz ve sa­ğlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için tasarlanan sistemlerdir.

6500 metrekup toz toplama Manuel