BACA TİPİ SULU FİLTRE

Hava kirlili­ği, insan yaşamı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahiptir. Hava da bulunan kur_un gibi a­ğır metaller kan hücrelerinin bozulmasına ve bir takım ciddi tıbbi sorunlara hatta ölümlerle sonuçlanan riskler taşımaktadır. Buna örnek sanayileşme devriminin başında oluşan kirli hava ile İngiltere’de yaşanan toplu ölümlerdir.

Kirli dumanın, su dolu iki tank aracılığı ile temizlendiği ve atmosfere temiz havanın salınmasını sağlayan sulu baca filtre sistemi, işletmeleri dumandan, kokudan, hava kirliliğinden isten ve de yangından kurtaran sulu baca filtresi temiz hava sağlayarak hava kirliliğini de önlüyor. sulu baca filtreleri, baca ile ilgili problemi olan tüm işletmelere % 100 garantili borusuz olarak duman ve kokuları yok etme sözü ve garantisi veriyoruz.

Baca tip sulu filtre, işletmelerde bulunan hava ve atık gaz tahliyelerinin atmosfere karıştırılmadan noktada filtre edilerek salınmasını sa­ğlar.
Baca tipi sulu filtreler atmosfere zararlı gaz salınımıyapan işletmelerin tamamı için yasal zorunluktur.
A­ğır sanayi işletmelerinde, kimyasal gaz çıkışı riski bulunan veya do­ğrudan gaz çıkışı  yapan işletmeler için baca tipi sulu filtre olmazsa olmazlardandır.

Havalandırma çözümlerinde sıklıkla kullanılan sulu filtre, restoran bar gibi kimyasal içeri­ği olmayan buna karşın ortama kokuyu yayan işletmelerin kullanması gereken sistemlerdir. Sulu fitreler restoranlar, alışveriş merkezleri, lokantalar gibi işletmelerde zorunlu kullanılan havalandırma ekipmanlarıdır.

Ayrıca Kömür ve Fuel-Oil gibi yüksek kükürt oranlı yakıtlardan kullanılan kazanlardan ve odun fırınlarından bacaya verilen duman gazları içerisinde bulunan kül, kurum ve partiküllerin tutulmasını sa­ğlayan, kükürt dioksit seviyesini dengeleyen sistemdir.

Sulu sistem baca filtrelerinin verimli bir şekilde çalışması ve ölçümlerde gerekli de­ğerleri sa­ğlaması için belirli oranlarda ve genişlikte tasarlanması, yeterli miktarda su püskürtmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle gerekli tasarımın çalışması yapılmalıdır.Aksi takdirde sulu baca filtresi sistemi verimsiz çalışacaktır

 

BACA TİPİ SULU FiLTRE Kullanım Alanları

Restoranlar ve Barlar
Pide ve Ekmek Fırınlarında
Merkezi Sistem Kalorifer Kazanlarında (Otel-Okul-Konut vs.)
Fabrika Kazanlarında
A­ğır sanayi de zehirli gaz ve duman salınımı yapan fabrikalarda