SULU FİLTRE

 

Sulu filtre restoran bar gibi kimyasal içeri­ği olmayan buna karşın ortama kokuyu yayan işletmelerin kullanması gereken sistemlerdir. Sulu fitreler restoranlar alışveriş merkezleri lokantalar gibi işletmelerde zorunlu kullanılan havalandırma ekipmanlarıdır.
Sulu filtre, restoran bar gibi kimyasal içeri­ği olmayan buna karşın ortama kokuyu yayan işletmelerin kullanması gereken sistemlerdir. Sulu fitreler restoranlar, alışveriş merkezleri, lokantalar gibi işletmelerde zorunlu kullanılan havalandırma ekipmanlarıdır. Sulu filtre baca gazının atmosfere karşı olmasından önce temizlenerek sisteme sallanmasını sağlar.

Ayrıca Kömür ve Fuel-Oil gibi yüksek kükürt oranlı yakıtların kullanılan kazanlardan ve odun fırınlarından bacaya verilen duman gazları içerisinde bulunan kül, kurum ve partiküllerin tutulmasını sa­ğlayan, kükürt dioksit seviyesini dengeleyen sistemdir.

Sulu filtre havayı su ile çökertme mantığı ile çalışır. Filtre içerisindeki şapka üzerinde bulunan bacayı çevreleyen fıskiyelerle yapılan püskürtme sayesinde su ile partiküller karşılaşarak baca içerine çökertilerek hapsolur. Hapsolan partiküller baca tahliyesinden kanalizasyona atılır. Dumandaki kükürt dioksit oranının ayarlanmasını sağlar.

Sulu sistem baca filtrelerinin verimli bir şekilde çalıması ve ölçümlerde gerekli de­ğerleri sağlaması için belirli oranlarda ve genişlikte tasarlanması, yeterli miktarda su püskürtmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle gerekli tasarım çalışması yapılmalıdır. Aksi takdirde sulu baca filtresi sistemi verimsiz çalışacaktır.

Sulu sistem filtre ünitesi yemek kokuları (ızgara ,balık vb. kokular) dumanlı hava, zehirli hava, a­ir tozların atmosfere atılmadan önce temizlenmesini sa­ğlar.

Kirli hava, özel olarak tasarımını yapılmasını BİMM Marka yıkama ünitesinde yıkanarak ya­ğı ve tozu % 80 oranında, kokuyu %70 oranında aktif karbonlu filtre ünitesiyle temizler. Sulu Sistem Filtre Ünitesi Aspiratörle birlikte ayrı ayrı üretilir. 2.000 m³/h -25.000 m³/h de­ğerleri arasında özel olarak tasarlanıp üretilmektedir. Yıkama ünitesi içi 2 kat antipas siyah sacdan diğer elektrostatik toz boyalı olarak üretilmektedir. istek doğrultusunda paslanmaz olarakta imalatı yapılmaktadır.

 

SULU FİLTRE Kullanım Alanları:

Restoranlar ve Barlar
Pide ve Ekmek Fırınlarında
Merkezi Sistem Kalorifer Kazanlarında (Otel-Okul-Konut vs.)
Fabrika Kazanlarında
A­ğır sanayi de zehirli gaz ve duman solunumu yapan fabrikalarda