STATİK FİLTRE SİSTEMLERİ

 

Elektro Statik Filtreler, elektrostatik hızlandırma prensibini kullanarak havadaki koku, is, duman, ya­ğ, toz gibi partikülleri elimine ederek, işletmelerin dışarıya saldıkları kirli, kötü kokulu ve ya­ğlı havayı arındırır. Elektrostatik hızlandırma yönteminde, hava, bir fan ile çekilerek yıkanabilir metal ön-filtreye sokulur ve böylelikle büyük partiküllerden arındırır.

Elektro filtreler iki akışlı elektrostatik kül tutuculardan baca gazındaki külleri elektrik alanından faydalanarak tutarlar. Kapalı bir gövde içerisinde teşkil edecek şekilde, sac levhalar konulmuştur.

Bu levhalar arasında teller vardır. Her bir akış yarım toz tutucuya eşittir. Her yarım toz tutucu için 380 V’ luk DC akıma çeviren 225 k VA gücündeki bir transformatör redresör grubundan enerji sağlanır.

Elektro filtredeki teller ( – ) elektrot, sac levhalar ( + ) elektrotlardır. Elektrotlara gerilim uygulanınca tellerden çıkan elektronlar nötr olan toz tanelerine çarparak onları ( – ) iyon haline getirirler. ( – ) yüklü tozlar, ( + ) yüklü elektronlar tarafından çekileceğinden toz taneleri sac levhalara yapışır ve gazdan ayrıştırılmış olur.

Kam vasıtası ile plakalar belirli periyotlarda silkelenir. Kamlara bu hareketi elektrik motorları sağlar. Silkelenen küller elektro filtre altındaki kül silolarına boşalır. Plakaları belli periyotlarla silkmek elektro statik filtrenin uzun ömürlü ve verimli olması için önemli bir etkendir.

İçerisindeki gaz ise cebri çekme vantilatörü vasıtasıyla 1600 C civarında bacadan dışarıya atılır. Elektro filtrelerin verimi yaklaşık %98 ’dir.

Elektrostatik filtreler hava ısıtıcıları ile cebri çekme fanları arasına yerleşitirilir.
Böylece baca gazlarının içerdiği uçucu küllerin, gaz kanalları ve fan kanatlarında oluşturabilece­ği yanmalar da önlenebilecektir.

Filtreye yapılan parçacıklar, uygun zamanda temizlenir yeniden yerine takılır.