HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Havalandırma, yaşam alanı bulunan her mekan için gereklidir. Havalandırma sistemleri özellikleri arasında, kalabalık insan gruplarının bulunduğu ortamların daha nefes alınabilen ve ferahlık hissi yaşanması oluşturulmaktadır. Kişi sayısı fazla olan mekanların havasının kirlenmesi sonucunda oksijenin kalitesi düşmüş olan ortamların kalitesiz havadan kaliteli havaya geçişi sağlanarak insanlarda canlılığın sürdürülebilmesi için havalandırma sistemleri tercih edilmektedir.

Pek çok farklı yapıları bulunan ve çalışma tarzları kullanım yerlerine göre değişen havalandırma sistemleri işletmelerde kullanılmaktadır. Havalandırmalar, her ne kadar kapı ve pencere gibi unsurlar ile dış ortama bağlantı sağlanabilse de çalışılırken ekseriyetle dış ortamla hava değişimi çok az olan her türlü ortam için kullanımda olmaktadır. Birim alanda fazla olan insan sayısına göre her ortam için farklı tarzlarda havalandırma çeşitleri bulunur. Bu sistemler hava akışının olması gerektiği gibi yaptırarak temizlenmesinde de çok etikili biçimde rol oynar.

Havalandırma Sistemleri Çeşitleri

Çalışılan ortamlarda yapılan işe ve meydana çıkacak olan atık gaz, curuf, parça gibi gerek gözle görülen gerekse de görülmeyen partikülleri hapsederek insan sağlığı için faydalı olan havalandırma sistemlerinde çeşitleri olarak , toz toplama sistemleri, sulu filtre, baca tipi sulu filtre, statik filtre sistemleri, baca sistemleri, karbon filtre, akrobat kol, fan grubu, flexible gruba ve kanal montaj ekipmanlarının tümü bulunuyor. Talep edilen ihtiyaçlara binaen, sulu ya da susuz havalandırma çeşitleri ile farklı tipte filtre seçenekleri yer almaktadır. Kullanım yerleri ve içeriklerine göre birbirinden pek çok farklı havalandırma sistemleri bulunmaktadır. Özellikle tozlu ve kirli ortamlarda kullanılan sulu filtreye sahip havalandırmalar, partükül bazlı filtrasyon sağlayarak havayı sulu bünyesinde birarada hapseder ve temiz hava akışını sağlamaya yardımcı olur.

Havalandırma Sistemleri Önemi

Havalandırma sistemleri önemi insanların aynı ortamda çalışma ve yaşama koşullarına göre büyük oranda yaşamsal hava kalitesinin değerlerinde etkili rol almaktadır. Havalandırma sistemleri bulunduğu ortamdaki sadece insanlar için değil, diğer canlılar için de yaşam için büyük önem taşımakta ve ortam ısısının muhafaza edilmesi ve korunması ile dış ortamdan bağımsız ayarlanabilmesi sayesinde sağlıklı olunmasına yardımcı olur. Yalnızca solunum neticesinde bile hava kalitesi düşen ortamların temiz hava olarak dengelenmesi ve verimli biçimde bir değişimin oluşmasına yardımcı olur. Büyük işletmelerde bilhassa üretim faaliyetlerinin kesintiye uğramadan stabil bir biçimde sağlanması için havalandırma sistemleri olmazsa olmazlardandır. Havada uçuşan tozların bertaraf edilmesi ve zararlı gazların yok edilmesi canlılar için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle endüstriyel ortamlarda havalandırma bulundurulması şart niteliği taşır.

Havalandırma Sistemleri Nerelerde Kullanılmalıdır?

Havalandırma sistemleri canlı bulunan her alanda farklı yapısal özelliklere uygun olarak tercih edilerek kullanılır. evlerde, ofisde, şirketler ve otellerde, toplantı salonlarında, marangozlar ve kalıphanelerde, alt katlarda yer alan kapalı otoparklarda, okullarda, laboratuvarlarda, olimpik boyda ve büyük havuzlarda bu arada sergi ve fuar alanlarında da havalandırma sistemleri birer gereklilik olarak kullanılmaktadır. Yapılara entegre edilmiş olan havalandırma sistemleri, uygulanacak olan bölgenin ihtiyacına göre projelendirilerek tercih edilir. Çalışma ortamı çok tozlu olan yerler için ekseriyetle sulu filtreler kullanılmakta iken, havuz benzeri havalandırmalarda ise, koku giderici ve hava akışının sağlanabileceği havalandırma sistemleri tercih edilerek performans sağlanmaktadır.

Havalandırma Sistemleri Yapısal Özellikleri

Havalandırma sistemleri kullanılacak yere göre proje boyutu ve işletme koşulları göz önünde bulundurularak kurulum yapılmaktadır. Hava akışının doğru bir biçimde sağlanması ve ortamdaki canlıların sağlığı için çok büyük önem taşımaktadır. Yüksek adetli site vb gibi konut havalandırma sistemleri ise ekseriyetle kokunun giderilmesine yardımcı olur. Laboratuvarda havalandırma sistemleri tercihlerinde ise, çalışma yapılan ortamda gazların ortamı terkinin kolay yapılabilmesi ve daha hızlı bir biçimde ortam hava sirkülasyonu yapılmasına çok yardımcı olur. Kapalı ortamlardaki havalandırma sistemlerinin hemen hemen hepsi, çalışacağı mekanın büyüklüğü ve kullanım alanına göre işleyeceği m3 hava birimi açısından farklı ölçülerde imal edilmektedir. Havalandırma özellikleri de aynı şekilde çalışacağı ortamla alakalı olarak projelendirilerek imalat ve kurulumu yapılarak devreye alınmaktadır. Kullanılacağı her ortam da birbirinden farklı olduğundan çalışan cihazlar vb. göz önünde bulunularak tasarlanan filtreler ve havalandırma çeşitleri farklı olacağı için proje seçim konusunda öncelikle detaylı bir arge yapılmalıdır. Canlı yaşamı konusunda da çok etkili bir rol oynadığı için, havalandırma sistemlerinin uzun ömürlü ve sağlam ekipmanları ile özenle seçilmesi ve monte edilmesi önemlidir.