UYGULAMA ALANLARI

Havalandırma Sistemleri, mekana göre çok de­ğişiklik gösterir. Örne­ğin; Plastik hammadde kullanılarak üretim yapılan fabrikalarda Granür makinalarına toz toplama sistemi kurmak gerekir, tozla birlikte atık gaz çıkıntılarından sulu filtre de (web scruber) koymak zorunlulu­ğu vardır. Sistemler Çevre Bakanlığı normlarına uygun olmak zorundadır. Ortam ölçümlerinde ‘’dozimetre’’ kullanılmalıdır. Dozimetre işçinin üzerine takılan mekanik bir cihazdır, ortamdaki tozun miktarını çalışan personelin üstünden tespit eder. İşçi sağlığı ve güvenli­ği için dozimetre kullanmak gereklidir.

Havalandırma SistemleriKonutlar, Otoparklar, Büyük ve Ticari Mutfaklar, Anaokulları ve Yuvalar, Okullar, Üniversite Anfileri, Labratuvarlar, Toplantı Salonları, Gösteri ve Spor Salonları, Olimpik Havuzlar, Konser ve Tiyatro Salonları, Sergi ve Fuar alanları, Alışveriş Merkezleri / Ma­ğazalar, Süpermarketler, Ofis ve Oteller, Hastaneler, Fabrikalar ve imalathaneler,Atölyeler,Marangoz ve Kalıphaneler’de uygulanmalıdır.

Konutlarda

Okullarda

Büyük ve Ticari Mutfaklarda

Üniversite Amfilerinde

Gösteri ve Spor Salonlarında

Sergi ve Fuar Alanlari

Süpermarketler

Fabrikalar ve Imalathaneler

Otoparklar

Laboratuvarlar

Anaokullar ve Yuvalar

Hastaneler

Toplanti Salonlari

Olimpik Havuzlar

Konser ve Tiyatro Salonlari

Alisveris Merkezleri / Magazalar

Ofis ve Oteller

Atölyeler

Marangoz ve Kaliphaneler