Etiket Arşivleri: toz toplama

Toz Toplama Filtresi

Toz Toplama Filtresi

Üretim hattında toz materyallerin kullanım sonrası tozları emiş fanı sayesinde toz filtre torbalarından geçirerek hazneye toplayan yardımcı ünitedir. İşletmelerde olsun bireysel kullanım alanlarında olsun ortam havası ve çalışma koşulları üzerinde ısılı faktörleri devre dışı bırakırsak en etkin unsur tozdur.

 

Bireysel alanlar için tozun ana kaynağı deri dokusu olur iken, işletmeler de işletme faaliyetine göre doğal unsurlar olarak toz karşımıza çıkar. Toz Toplama Filtreleri optimum çalışma ortamının oluşturulmasında ve toza bağlı makine arızaları ile çalışan rahatsızlıklarının önüne geçmek adına olmaz ise olmaz birer unsurdur. Toz toplama sistemleri, toz toplama üniteleri ve toz toplama filtreleri ve diğer elemanları ile bir bütün olarak çalışırlar. Sağlık bir çalışma verimin elde edilmesi işletme veriminin maksimum seviyeye çıkarılması adına toz toplam sistemleri birincil teknik ekipmanlar olarak kullanılırlar.

Toz Toplama Üniteleri

Toz Toplama Üniteleri

Toz toplama üniteleri genellikle endüstriyel ortamlarda kullanılmak ile birlikte yapılan iş sonucunda açığa toz, talaş ve dumanın çıktığı her alanda kullanılır.Bunlara örnek verilmek gerekirse kaynak dumanı emme, taşlama, kumlama, raspalama, zımparalama, polisaj, plazma-lazer kesim, dökümhane, çimento, seramik, elektrostatik toz boya, elektrostatik toz emaye, lastik, otomotiv,cam,alçı, kömür, maden, kauçuk, kağıt, tersane, gıda, ilaç, kimya, baca gazı arıtımı, pano odası tozsuzlaştırma gibi alanlarda kullanılmaktadır.

 

Toz Toplama  Üniteleri, işletme hacmi ve kapasitesine göre biz toz toplama sistemin de birden fazla toz toplama ünitesi olabileceği gibi bazı işletmelerin hacmi ne kadar büyük olursa olsun işletme yerleşimi şayet müsaitse tek bir toz toplama ünitesi ile de toz toplama üzerinde çok başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Toz toplama başlı başına ayrı bir işletme özeni ve hassasiyeti istemektedir. Bu noktada seçilecek  üniteler ve alt yapılar birincil öncelik kazanmaktadır. Sağlıklı çalışan bir toz toplama sistemi; toz gibi yüksek oranda zararlı bir etkiye sahip bir dış etkenle en verimli mücadeleyi sağlayan sistemdir.

 

Toz Emiciler ve Kullanım Alanları

 

Toz emme sistemleri, özellikle endüstride kullanılır. Makinelerin çalışması ve insan hareketleri ile ciddi miktarda oluşan toz insan sağlığını olumsuz yönde etkiler ve çalışanların sağlığı ve iş verimi düşer.Yapılan işin sonucunda ortaya çıkan kir ve toz ortama yayılmadan oluşma noktasından emilerek atılır. 

Bu sayede işçilerin soluduğu hava temiz ve sağlıklı olur. Çalışılan ortamda oluşan kirleticiler toz toplama sistemleri emiş gücü sayesinde sisteme çekilerek toz tutucu filtrelere aktarılır. Bu filtreler zararlı hava kirleticileri tutarak havanın temizlenmesini sağlar. 

Toz Emme Sistemi Kullanılan Sektörler

– Kaynak ve kesme robotları
– Baskı, matbaa ve kağıt işleme
– Elektrik ve elektronik
– Ağaç ve ahşap ürünleri
– Plastik, kimyasal ve ilaç endüstrisi
– Metal endüstrisi
– Kaynak ve kesme dumanları
– Yağ buharları
– Optik, medikal ve dental uygulamalar
– Geri dönüşüm ve çevre teknolojileri
– Taş, toprak, cam ve seramik ürünleri
– Tekstil ve deri sektörü
– Endüstriyel süpürgeler                                                                                                                                                – Otomotiv ve araç aksesuarları
– Diğer farklı sektörler

Havalandırma Fanı ve Çeşitleri

Havalandırma Fanlar

Aspiratör (fan) temizleyici anlamına gelen, ortamda bulunan kullanılmış ve ağır havanın temizlenmesine yarayan elektrikli sistemlerdir. Aspiratörler çalışma prensipleri ve özelliklerine gore ikiye ayrılırlar. Bunlar emiş (dönüş) fanları ve üfleme (besleme) fanlarıdır.

Emiş fanları ortamdaki kirli havayı içine çekerek ortamdan uzaklaştırdığı için emiş fanı olarak adlandırılırlar.

Üfleme fanları ise ortamdaki havayı içine çektikten sonra tekrar temizleyerek ortama geri verirler. Havanın sirkülasyonunu sağladıkları için üfleme fanı olarak adlandırılırlar.

Toz Toplayıcı Fanlar

Combifab yüksek verimli sessiz çalışır radyal fan ürünleri yelpazesinin içinde, temiz havanın (R tipi) ve toz/atık malzeme ihtiva eden havanın (S tipi) işlenmesi ve yüksek ahşap talaşı/demir talaşı konsantrasyonlarının taşınması (T tipi) için üç özel pervane tasarımı yer almaktadır.

Enerji tasarruflu invertör düzenleri gibi özel düzenler, fanların çevreye en az şekilde etki ederek işe uygun bir şekilde görev yapmasını temin eder.

Hava Hacmi Aralığı: 680 ila 68.000 m3/s (400 ila 40.000 CFM)

 Önemli Özellikler

  • %87’ye varan yüksek verim
  • Geniş bir hava akış hacmi ve statik basınç yelpazesi
  • Doğrudan tahrikli ve kayış tahrikli seçenekler
  • Paslanmaz veya galvanizlenmiş çelik yapı (isteğe bağlı)
  • Patlayıcı tozlar için ATEX sertifikalı Baseefa 04ATEX0103
  • Güçlü invertör düzenleri sayesinde hassas ve doğru kontrol
  • Sıralı ve muhafazalı susturucular isteğe bağlı olarak mevcuttur

Toz Toplama Nedir?

Endüstriyel tesislerde yapılan bazı üretim işlemlerinde doğal olarak açığa çıkan tozlar, hem ortamdaki insanların sağlığını tehdit etmekte hem de çevreye zarar vermekte. Bu nedenle böyle ortama toz yayılan yerlerde kullanılması gereken en mantıklı çözüm toz toplama sistemleridir.

Üretim alanında yapılacak olan bir lokal  aspirasyon sistemi ile, tozların çalışma ortamına yayılmadan direk olarak kaynağından toplanması ve sistemde kullanılan uygun filtre ekipmanları ile filtre edilerek dış atmosfer ortamına atılması sağlanır.Toz toplama sayesinde ortamda solunulan havanın kalitesi artmaktadır. Bu işlem hava içerisinde ortama ba­ğlı olarak oluşan zerreciklerin ortamdan ayrı tartılması ile sağlanmaktadır.
Havada bulunan zerrecikler toz toplama ünitesinin sağladığı emilim gücü sayesinde ortama yayılmadan kaynaktan toz tutucu filtrelere aktarılır.

Genellikle talaşlı imalat, ahşap ürünleri, otomotiv, kimya, metal vb. sektörlerde üretim sahasında oluşan toz, talaş, pigment vb. partiküllerin uzaklaştırılması ve ortam havasından filtrelenerek daha temiz ve sa­ğlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için tasarlanan sistemlerdir.

 

 

 

Toz Toplama Ünitesi Nedir ?

Toz Toplama Ünitesi
Çalışma gerçekleştirilen yerde toz, duman, metal buharı, buğu ve gaz şeklinde çeşitli hava kirleticileri oluşur. Bu kirlerin oluştukları yerde ortama yayılmadan oluşma merkezinde temizlenmelidir. Bu kirleticilerin havadan tamamen emilmesi mümkün olmasa da insan sağlığını kötü etki göstermeyecek seviyelere çekilebilir. Bunun için toz toplama sistemleri kullanılır.
Toz toplama üniteleri, özellikle endüstride kullanılır. Makinelerin çalışması ve insan hareketleri ile ciddi miktarda oluşan toz insan sağlığını tehdit ediyor. Çalışanların sağlığı ve verimli bir çalışma sağlanması için toz toplama sistemleri kullanılır.
Yapılan işin sonucunda ortaya çıkan kir ve toz ortama yayılmadan oluşma noktasından emilerek atılır. Bu sayede işçilerin soluduğu hava temiz ve sağlıklı olur. Çalışılan ortamda oluşan kirleticiler toz toplama sistemleri emiş gücü sayesinde sisteme çekilerek toz tutucu filtrelere aktarılır. Bu filtreler zararlı hava kirleticileri tutarak havanın temizlenmesini sağlar. Çimento fabrikalarında üretim sırasında, demir çelik fabrikalarında yüksek fırın,  ark ocakları, sinter tesislerinden, enerji tesislerinde kömür tozu ve kömür külü aktarımında, Kamyon ve silobaslara toz hammadde dolumu sırasında, Limanlarda gemilere toz hammadde dolumu sırasında toz oluşmaktadır. Bu sistemler ortamda bulunan parçacık halindeki hava kirleticileri filtrelerine çeker. Bu hava kirleticiler filtrelere takılarak kalır. Çekilen sağlıklı hava egzoz sistemleri ile ortama geri salınır. Böylece çalışılan ortamın hava kalitesi arttırılmış olur. Toz toplama sistemleri toplanan havayı ortama geri salarken aşırı sıcak havayı ve nemli havayı da engeller. Bu şekilde de ortamdaki sağlıklı hava miktarını arttırır.
Toz toplama sistemleri çeşitli güç ve filtre seçenekleri ile sunulur. Toz toplayıcı sistemeler seçerken çalışılan ortamda oluşan hava kirleticileri dikkate alınmalıdır. Kimyasal gazlar salınan bir ortamla, talaş tozu olan bir ortamda kullanılacak toz toplama filtreleri farklı özelliklerde olmalıdır.
Toz toplama sistemlerinde oluşan tozları depolamak ve tozsuz olarak çıkartmak amacıyla taşıma sistemlerinden yararlanılır. Büyük boyutlu endüstriyel tesislerde filtrelerde toplanan tozlar merkezi bir siloya aktarılmakta, buradan tanker veya silobaslar ile tahliye edilebilmektedir.

Toz Toplama Ünitesi , Fitreler ve Avantajları

Toz Toplama Ünitesi
Üretim hattında toz materyallerin kullanımından sonra tozları emiş fanı sayesinde toz filtre torbalarından geçirerek hazneye toplayan yardımcı ünitedir. İşletmelerde olsun bireysel kullanım alanlarında olsun ortam havası ve çalışma koşulları üzerinde ısılı faktörleri devre dışı bırakırsak en etkin unsur tozdur. Bireysel alanlar için tozun ana kaynağı deri dokusu olur iken, işletmeler de işletme faaliyetine göre doğal unsurlar olarak toz karşımıza çıkar. Toz Toplama Sistemleri en çok çalışma ortamının oluşturulmasında ve toza bağlı makine arızaları ile çalışan rahatsızlıklarının önüne geçmek adına olmaz ise olmaz birer unsurdur. Toz toplama sistemleri, toz toplama üniteleri ve toz toplama filtreleri ve diğer elemanları ile bir bütün olarak çalışırlar. Sağlık bir çalışma verimin elde edilmesi işletme veriminin en düşük hale getirilmesi adına toz toplam sistemleri birincil teknik ekipmanlar olarak kullanılırlar.
Filtreler ;
Özellikle çimento, demir, çelik yem gibi sektörlerde, her türlü toz malzeme ve duman emisyonunun sürekli çıktığı makine çalışma sahaları ve atölyelerde, baca gazı arıtma sahlarında kullanılmaktadır.
Filtre Çalışma Prensipleri ;
Fan emiş klapeleri vasıtasıyla konveyör, bant, gibi çalışma ortamından alınan toz malzeme filtre torbalarında biriktirilir. Titreşim ünitesi sayesinde torbalardan boşaltılan toz malzeme, hücre tekeri vasıtasıyla sisteme geri kazandırılır. Bu süreç kesintisiz olarak devam eder.
Avantajları ;
Tozun toplama noktasından atılmasına yada sisteme geri kazılmasına kadar tek noktadan çözüm
Toz özellikleri, örneğin aşındırıcı tozlar vb. dizayn safhasından itibaren dikkate alınır ve toz özelliklerine uygun bir filtre konstrüksiyonuna sahip olursunuz
Merkezi sistem toz filtresi ile servis maliyeti ve tozun insan sağlığına olan zarar riskli minimuma indirilir
Torbalı Filtre uygulamalarında enerji tüketimi helezonlara göre çok daha düşüktür.
Boru hattı istenilen yerden geçebildiğinden, helezonlu sisteme göre uygulaması kolaydır.
Malzeme uzun mesafelere taşınabilmektedir.
Malzeme sadece boru hattı ile taşındığından sistem helezonlara göre çok az yer kaplamaktadır.
Sistem kapalı devre çalıştığından dışarıya toz kaçmamakta, fabrika sahası temiz kalmaktadır.
Hareketli parça sayısı azdır, arıza riski düşüktür.
İşletme, bakım, onarım maliyetleri helezon konveyörlere göre çok daha düşüktür

Toz Toplama Ünitesi ve Avantajları

Toz Toplama Ünitesi

Kapalı bir ortamın havasını değiştirmek amacıyla farklı yöntemlerle, çeşitli araçlar kullanarak dışarıdan temiz hava akımının içeriye alınarak içerinin havasının değiştirilmesi işlemine havalandırma denir . Kapalı ortamda bulunan istenmeyen kötü havayı dışarı atmak ve temiz havayı içeri almak içiniyi bir havalandırma sistemi seçilmelidir . Bir ortamı ısıtma, soğutma veya havalandırma için ilk yapılması gereken işlem uygun sisteme karar verilmisidir .İşletmelerde olsun bireysel kullanım alanlarında olsun ortam havalandırma ve çalışma koşulları üzerinde ısınan faktörleri saymazsak en etkin unsur tozdur. Bireysel alanlar için tozun ana kayna­ma deri dokusu olur iken, işletmelerde işletme faaliyetine göre do­ğal unsurlar olarak toz karşımıza çıkar.
Havalandıma sistemleri çeşit olarak veya kullanım alanı olarak bir çok sektörde kullanılır. Kullanım alanları sektörlere göre değişebilir . Toz Toplama Ünitesi ,endüstride havanın temizliği açısından halavandırma sistemleri sıklıkla kullanılır .

Avantajları ise ortamdaki kirli havayı temiz havaya çevirerek çalışanların veya orda bulunanların daha rahat nefes almasını sağlar . Eğer düzgün bir havalandırma sistemi kullanılmıyorsa toza bağlı hastalıklar meydana gelebilir. Örneğin silikoz, asbestoz(Amyant tozları ile meydana gelen bronkoplumoner fibrozisdir), berillioz(Berilyum tozlarının solunması ile meydana gelen yaygın bronko-pnomokonyozdur), bisinoz(Pamuk lifleri, yaprak, keten ve kenevir tozlarının solunması ile meydana gelen belli zamanlarda kendini gösteren astım nöbetleri ile olan fibrozisdir) gibi hastalıklar toza bağlı hastalıklardır. Toz toplama sistemleri sayesinde solunan havanın kalitesi arttırılmaktadır. Bu işlem hava içerisinde ortama ba­ğlı olarak oluşan taneciklerin ortamdan ayrı tutulması ile sağlanmaktadır.Havada bulunan tanecikler toz toplama ünitesinin sağladığı emilim gücü sayesinde toz tutucu filtrelere aktarılır.Genellikle talaşlı imalat, ahşap ürünleri, otomotiv, kimya, metal vb. sektörlerde üretim sahasında oluşan toz, talaş, pigment vb. partiküllerin uzaklaştırılması ve ortam havasından filtrelenerek daha temiz ve sa­ğlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için tasarlanan sistemlerdir.
Toz Toplama Ünitesi havalandırma sistemlerinin son zamanlarda artan sanayileşme ve fabrikalaşmadan dolayı etrafa ve atmosfere bıraktıkları kötü havayı ve zararlı gazları engellemek, insan sağlığı ve temiz hava için kullanılması gerekmelidir .