Etiket Arşivleri: Toz Toplama Ünitesi

Toz Toplama Üniteleri

Toz Toplama Üniteleri

Toz toplama üniteleri genellikle endüstriyel ortamlarda kullanılmak ile birlikte yapılan iş sonucunda açığa toz, talaş ve dumanın çıktığı her alanda kullanılır.Bunlara örnek verilmek gerekirse kaynak dumanı emme, taşlama, kumlama, raspalama, zımparalama, polisaj, plazma-lazer kesim, dökümhane, çimento, seramik, elektrostatik toz boya, elektrostatik toz emaye, lastik, otomotiv,cam,alçı, kömür, maden, kauçuk, kağıt, tersane, gıda, ilaç, kimya, baca gazı arıtımı, pano odası tozsuzlaştırma gibi alanlarda kullanılmaktadır.

 

Toz Toplama  Üniteleri, işletme hacmi ve kapasitesine göre biz toz toplama sistemin de birden fazla toz toplama ünitesi olabileceği gibi bazı işletmelerin hacmi ne kadar büyük olursa olsun işletme yerleşimi şayet müsaitse tek bir toz toplama ünitesi ile de toz toplama üzerinde çok başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Toz toplama başlı başına ayrı bir işletme özeni ve hassasiyeti istemektedir. Bu noktada seçilecek  üniteler ve alt yapılar birincil öncelik kazanmaktadır. Sağlıklı çalışan bir toz toplama sistemi; toz gibi yüksek oranda zararlı bir etkiye sahip bir dış etkenle en verimli mücadeleyi sağlayan sistemdir.

 

Toz Toplama Ünitesi Nedir ?

Toz Toplama Ünitesi
Çalışma gerçekleştirilen yerde toz, duman, metal buharı, buğu ve gaz şeklinde çeşitli hava kirleticileri oluşur. Bu kirlerin oluştukları yerde ortama yayılmadan oluşma merkezinde temizlenmelidir. Bu kirleticilerin havadan tamamen emilmesi mümkün olmasa da insan sağlığını kötü etki göstermeyecek seviyelere çekilebilir. Bunun için toz toplama sistemleri kullanılır.
Toz toplama üniteleri, özellikle endüstride kullanılır. Makinelerin çalışması ve insan hareketleri ile ciddi miktarda oluşan toz insan sağlığını tehdit ediyor. Çalışanların sağlığı ve verimli bir çalışma sağlanması için toz toplama sistemleri kullanılır.
Yapılan işin sonucunda ortaya çıkan kir ve toz ortama yayılmadan oluşma noktasından emilerek atılır. Bu sayede işçilerin soluduğu hava temiz ve sağlıklı olur. Çalışılan ortamda oluşan kirleticiler toz toplama sistemleri emiş gücü sayesinde sisteme çekilerek toz tutucu filtrelere aktarılır. Bu filtreler zararlı hava kirleticileri tutarak havanın temizlenmesini sağlar. Çimento fabrikalarında üretim sırasında, demir çelik fabrikalarında yüksek fırın,  ark ocakları, sinter tesislerinden, enerji tesislerinde kömür tozu ve kömür külü aktarımında, Kamyon ve silobaslara toz hammadde dolumu sırasında, Limanlarda gemilere toz hammadde dolumu sırasında toz oluşmaktadır. Bu sistemler ortamda bulunan parçacık halindeki hava kirleticileri filtrelerine çeker. Bu hava kirleticiler filtrelere takılarak kalır. Çekilen sağlıklı hava egzoz sistemleri ile ortama geri salınır. Böylece çalışılan ortamın hava kalitesi arttırılmış olur. Toz toplama sistemleri toplanan havayı ortama geri salarken aşırı sıcak havayı ve nemli havayı da engeller. Bu şekilde de ortamdaki sağlıklı hava miktarını arttırır.
Toz toplama sistemleri çeşitli güç ve filtre seçenekleri ile sunulur. Toz toplayıcı sistemeler seçerken çalışılan ortamda oluşan hava kirleticileri dikkate alınmalıdır. Kimyasal gazlar salınan bir ortamla, talaş tozu olan bir ortamda kullanılacak toz toplama filtreleri farklı özelliklerde olmalıdır.
Toz toplama sistemlerinde oluşan tozları depolamak ve tozsuz olarak çıkartmak amacıyla taşıma sistemlerinden yararlanılır. Büyük boyutlu endüstriyel tesislerde filtrelerde toplanan tozlar merkezi bir siloya aktarılmakta, buradan tanker veya silobaslar ile tahliye edilebilmektedir.

Toz Toplama Ünitesi , Fitreler ve Avantajları

Toz Toplama Ünitesi
Üretim hattında toz materyallerin kullanımından sonra tozları emiş fanı sayesinde toz filtre torbalarından geçirerek hazneye toplayan yardımcı ünitedir. İşletmelerde olsun bireysel kullanım alanlarında olsun ortam havası ve çalışma koşulları üzerinde ısılı faktörleri devre dışı bırakırsak en etkin unsur tozdur. Bireysel alanlar için tozun ana kaynağı deri dokusu olur iken, işletmeler de işletme faaliyetine göre doğal unsurlar olarak toz karşımıza çıkar. Toz Toplama Sistemleri en çok çalışma ortamının oluşturulmasında ve toza bağlı makine arızaları ile çalışan rahatsızlıklarının önüne geçmek adına olmaz ise olmaz birer unsurdur. Toz toplama sistemleri, toz toplama üniteleri ve toz toplama filtreleri ve diğer elemanları ile bir bütün olarak çalışırlar. Sağlık bir çalışma verimin elde edilmesi işletme veriminin en düşük hale getirilmesi adına toz toplam sistemleri birincil teknik ekipmanlar olarak kullanılırlar.
Filtreler ;
Özellikle çimento, demir, çelik yem gibi sektörlerde, her türlü toz malzeme ve duman emisyonunun sürekli çıktığı makine çalışma sahaları ve atölyelerde, baca gazı arıtma sahlarında kullanılmaktadır.
Filtre Çalışma Prensipleri ;
Fan emiş klapeleri vasıtasıyla konveyör, bant, gibi çalışma ortamından alınan toz malzeme filtre torbalarında biriktirilir. Titreşim ünitesi sayesinde torbalardan boşaltılan toz malzeme, hücre tekeri vasıtasıyla sisteme geri kazandırılır. Bu süreç kesintisiz olarak devam eder.
Avantajları ;
Tozun toplama noktasından atılmasına yada sisteme geri kazılmasına kadar tek noktadan çözüm
Toz özellikleri, örneğin aşındırıcı tozlar vb. dizayn safhasından itibaren dikkate alınır ve toz özelliklerine uygun bir filtre konstrüksiyonuna sahip olursunuz
Merkezi sistem toz filtresi ile servis maliyeti ve tozun insan sağlığına olan zarar riskli minimuma indirilir
Torbalı Filtre uygulamalarında enerji tüketimi helezonlara göre çok daha düşüktür.
Boru hattı istenilen yerden geçebildiğinden, helezonlu sisteme göre uygulaması kolaydır.
Malzeme uzun mesafelere taşınabilmektedir.
Malzeme sadece boru hattı ile taşındığından sistem helezonlara göre çok az yer kaplamaktadır.
Sistem kapalı devre çalıştığından dışarıya toz kaçmamakta, fabrika sahası temiz kalmaktadır.
Hareketli parça sayısı azdır, arıza riski düşüktür.
İşletme, bakım, onarım maliyetleri helezon konveyörlere göre çok daha düşüktür

Toz Toplama Ünitesi

Dökme malzemelerin (Çimento, plastik, demir tozu, kalsit, pvc, hububat, yem, toz, granül gibi)  bir noktadan başka bir noktaya taşınması, depolanması ve işlenmesi sırasında ortaya çıkan tozlar çevreye zarar vermektedir. Bu tozların ortama yayılmadan toplanması amacıyla toz toplama ve filtreleme sistemlerinden yararlanılmaktadır.

Toz toplama işlemi toz ortama yayılmadan toz merkezinden yapılmalıdır. Konveyörlerden silolara malzeme dolumu sırasında, bantlı konveyörlerde malzeme aktarım ,
Kırıcı ve öğütücülerde, Çimento fabrikalarında üretim sırasında, demir çelik fabrikalarında yüksek fırın,  ark ocakları, sinter tesislerinden, enerji tesislerinde kömür tozu ve kömür külü aktarımında,   Kamyon ve silobaslara toz ham madde dolumu sırasında, Limanlarda gemilere toz ham madde dolumu sırasında toz oluşmaktadır. Toz toplama sistemleri bir fabrika, iş yeri için gerçekten çok önemlidir. Sağlıklı hava insan sağlığı için en kritik ihtiyaçlardan birisidir. Hava kirliliğinin arttığı havalandırma ve toz toplama sistemlerinin olmadığı bir durumda hemen çeşitli solunum hastalıkları görülmeye başlanır. Toz toplama sistemlerinin önemini en iyi şekilde gösteren şeylerden birisi ise çimento fabrikaları, taş ocakları, ağır sanayi fabrikaları gibi havaya yüksek derecede kötü gaz salan yerlerin çevresinde yerleşim olmamasına dikkat edilir. Çünkü bu gibi çalışma alanlarının yakınında ikamet edenlerde bir süre sonra solunum yolları enfeksiyonlarına bağlı hastalıklar görülür. Dış mekanlarda bile bu derecede etki gösteren bu gazlar iç ortamdan atılmazsa neler olabileceği gayet açık. Bu nedenle kapalı alanlarda hava temizliğini sağlamak için havalandırma ve toz toplama sistemleri devreye girer.

Toz toplama ve filtre uygulamalarından birkaç örnek verecek olursak  Kamyon, silobas ve gemilere toz malzeme doldurma sırasında kullanılan yükleme körükleri toz oluşumunu önemli oranda azaltmaktadır. Endüstriyel tesislerde, limanlarda dökme yüklerin boşaltılması esnasında kullanılmaktadır. Dökme yüklerin açık hava ile irtibatı engellenmektedir. Ortama yayılabilecek toz ve kir ise vakum fanı yardımıyla emilmektedir. Toplanan tozlar tekrar kamyon, silobas veya gemiye aktarılmaktadır. Böylece ürün kaybının önüne geçilmiş olur.

Toz toplama sistemlerinde oluşan tozları depolamak ve tozsuz olarak çıkartmak amacıyla taşıma sistemlerinden yararlanılır. Büyük boyutlu endüstriyel tesislerde filtrelerde toplanan tozlar merkezi bir siloya aktarılmakta, buradan tanker veya silobaslar ile tahliye edilebilmektedir.

 

 

Toz Toplama Ünitesi ve Avantajları

Toz Toplama Ünitesi

Kapalı bir ortamın havasını değiştirmek amacıyla farklı yöntemlerle, çeşitli araçlar kullanarak dışarıdan temiz hava akımının içeriye alınarak içerinin havasının değiştirilmesi işlemine havalandırma denir . Kapalı ortamda bulunan istenmeyen kötü havayı dışarı atmak ve temiz havayı içeri almak içiniyi bir havalandırma sistemi seçilmelidir . Bir ortamı ısıtma, soğutma veya havalandırma için ilk yapılması gereken işlem uygun sisteme karar verilmisidir .İşletmelerde olsun bireysel kullanım alanlarında olsun ortam havalandırma ve çalışma koşulları üzerinde ısınan faktörleri saymazsak en etkin unsur tozdur. Bireysel alanlar için tozun ana kayna­ma deri dokusu olur iken, işletmelerde işletme faaliyetine göre do­ğal unsurlar olarak toz karşımıza çıkar.
Havalandıma sistemleri çeşit olarak veya kullanım alanı olarak bir çok sektörde kullanılır. Kullanım alanları sektörlere göre değişebilir . Toz Toplama Ünitesi ,endüstride havanın temizliği açısından halavandırma sistemleri sıklıkla kullanılır .

Avantajları ise ortamdaki kirli havayı temiz havaya çevirerek çalışanların veya orda bulunanların daha rahat nefes almasını sağlar . Eğer düzgün bir havalandırma sistemi kullanılmıyorsa toza bağlı hastalıklar meydana gelebilir. Örneğin silikoz, asbestoz(Amyant tozları ile meydana gelen bronkoplumoner fibrozisdir), berillioz(Berilyum tozlarının solunması ile meydana gelen yaygın bronko-pnomokonyozdur), bisinoz(Pamuk lifleri, yaprak, keten ve kenevir tozlarının solunması ile meydana gelen belli zamanlarda kendini gösteren astım nöbetleri ile olan fibrozisdir) gibi hastalıklar toza bağlı hastalıklardır. Toz toplama sistemleri sayesinde solunan havanın kalitesi arttırılmaktadır. Bu işlem hava içerisinde ortama ba­ğlı olarak oluşan taneciklerin ortamdan ayrı tutulması ile sağlanmaktadır.Havada bulunan tanecikler toz toplama ünitesinin sağladığı emilim gücü sayesinde toz tutucu filtrelere aktarılır.Genellikle talaşlı imalat, ahşap ürünleri, otomotiv, kimya, metal vb. sektörlerde üretim sahasında oluşan toz, talaş, pigment vb. partiküllerin uzaklaştırılması ve ortam havasından filtrelenerek daha temiz ve sa­ğlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için tasarlanan sistemlerdir.
Toz Toplama Ünitesi havalandırma sistemlerinin son zamanlarda artan sanayileşme ve fabrikalaşmadan dolayı etrafa ve atmosfere bıraktıkları kötü havayı ve zararlı gazları engellemek, insan sağlığı ve temiz hava için kullanılması gerekmelidir .

 

Toz Toplama Ünitesi Faydaları

Toz toplama sistemleri genel olarak sanayide karşımıza çıkar. Makinelerin çalışması ve insan hareketleri ile oluşan aşırı fazla toz insan sağlığını tehdit ediyor. Çalışanların sağlığı ve verimli bir çalışma sağlanması için toz toplama sistemleri kullanılmalıdır.

Çalışma gerçekleştirilen yerde toz, duman, metal buharı, buğu ve gaz şeklinde çeşitli hava kirleticileri oluşur. Bu kirlerin oluştukları yerde ortama yayılmadan oluşma merkezinde temizlenmelidir. Bu kirleticilerin havadan tamamen emilmesi mümkün olmasa da insan sağlığını kötü etki göstermeyecek seviyelere çekilebilir. Bunun için toz toplama sistemleri kullanılır.

Toz toplama sistemi ile çalışılan yerin hava kalitesi yükseltilir. Yapılan işin sonucunda ortaya çıkan kir ve toz ortama yayılmadan oluşma noktasından emilerek atılır. Bu sayede işçilerin soluduğu hava temiz ve sağlıklı olur. Çalışılan ortamda oluşan kirleticiler toz toplama sistemleri emiş gücü sayesinde sisteme çekilerek toz tutucu filtrelere aktarılır. Bu filtreler zararlı hava kirleticileri tutarak havanın temizlenmesini sağlar. Özellikle talaşlı üretimin yapıldığı marangoz ve Kalıphane gibi yerlerde, otomotiv sektöründe, ahşap ürünleri üretilen imalathanelerde, kimyasal üretim yapan sektörlerde toz toplayıcı sistemler olmaz olmazdır. Toz toplama filtreleri kullanılacağı alana göre farklılık gösterir örneğin talaş tozu oluşan bir ortam ile kimyasal gaz salınan bir ortamda kullanılan toz toplama sistemi aynı değildir. Bu sistemlerde ortamda bulunan hava filtreler tarafından çekilir ardından ayrıştırılarak egzozlar aracılığıyla temiz hava ortama salınır. Böylece ortamın sağlıklı ve temiz hava miktarı arttırılır. Toz toplama sistemleri seçiminde öncelikle kullanılacak alanda oluşan hava kirleticiye göre bir toz filtresi seçilmelidir. Doğru filtre daha verimli bir sistem sağlar. Ortamdaki nem oranı ve filtrelenecek gazın sıcaklığı da bu sistemlerde kullanılacak filtre türünü etkiler. Bazı filtreler doğru sıcaklık ve nem ortamında diğerlerine göre daha etkilidir. Buna dikkat edilmelidir.

Toz toplama sistemleri yoğun hava kirleticileri olan ortamlarda kullanılması gerekli olan bir sistemdir. Bu sistemler ile kötü havayı atıp ortama sağlıklı hava kazandırabilir daha sağlıklı ve temiz bir ortamda çalışarak iş veriminizi arttırabilirsiniz.