Etiket Arşivleri: Toz Toplama Sistemleri

Toz Toplama Makinesi Çalışma Mantığı

Toz toplama makineleri çalışma mantığı, 2 mikrondan büyük toz parçacıklarının neredeyse hepsini hızlı ve verimli bir şekilde filtreler.Toz yüklü hava, hava akımından daha ağır partiküllerin düştüğü hazneye girer. Daha hafif parçacıklar hava akımında sıkışmakta ve filtre torbalarına yükselmektedir. Hava, filtre torbasından geçerken, toz partikülleri filtre torbalarının dış yüzeyi üzerinde toplanır ve temizlenen hava toplayıcı üzerinden dışarı atılır. Aralıklarla sıkıştırılmış yüksek basınçlı hava püskürtme venturisinden geçerek kuvvetli bir sekonder hava akışı oluşturur ve hava akımını torbalara kısaca ters çevirir. Bu, torbanın uzunluğunu aşarak torbanın dışarı doğru bastırıp bükülmesine neden olan bir iç şok dalgası üretir.

Bunu olmasını torbanın dışındaki biriken tozu toplama haznesine düşen ters çevrilmiş hava akışı sağlar. Bu temizleme yöntemiyle, bir dizi torba içerisindeki hava akışı, saniyenin yalnızca bir kısmı için ters çevrilir ve toz toplayıcı boyunca sabit hava akışı koşullarına neden olur. Temizleme işlemi kolaylıkla ayarlanabilen zamanlayıcı ile kontrol edilir. Bir fark basıncı göstergesi, zamanlayıcıyı optimum şekilde ayarlamaya izin verir. Sıkıştırılmış hava tüketimini en aza indirgemek için darbe süreleri ve darbe aralıkları zamanlayıcı da basit ve doğru bir şekilde ayarlanabilmesini sağlar.

Toz Filtresi Nedir?

Toz Filtre

Endüstriyel filtre sistemleri parçacık halindeki maddeler (toz, duman, fiberler) de dahil olmak üzere buharlar ile sağlıksız ve istenmeyen bir atmosfer yaratan gazları toplayıp ortamdan atar. Egzoz sistemleri ayrıca kullanılabilir malzemeyi geri kazanırken, fabrika ortamının temiz olmasını sağlar yanında aşırı ısı ve nemi de atar.

Torbalı filtreler, kirli gaz akımı içerisinde asılı halde bulunan tozları tutmak üzere torbalar kullanan kuru tip toz toplayıcı sistemlerdir. Torbalı filtrelerin toz tutma verimlilikleri ve yasal gereksinimleri yerine getirebilme kapasiteleri elektrostatik filtrelere göre daha iyidir. Ancak sıcaklık, gazın cinsi gibi kısıtlamalara tabidirler.

Üç Türü Mevcuttur
a) Mekanik sallama ile
b) Ters hava akımı ile
c) Basınçlı hava jeti ile
temizlemeli sistemlerdir.
Ticari olarak bulunan torbalı filtrelerin çoğu bu üç türden biriyle üretilse de, birbirine rakip ürünler arasında belirli bir uygulamaya göre yapılan özel tasarımlarda önemli değişiklikler söz konusudur.

Toz Toplama Nedir?

Endüstriyel tesislerde yapılan bazı üretim işlemlerinde doğal olarak açığa çıkan tozlar, hem ortamdaki insanların sağlığını tehdit etmekte hem de çevreye zarar vermekte. Bu nedenle böyle ortama toz yayılan yerlerde kullanılması gereken en mantıklı çözüm toz toplama sistemleridir.

Üretim alanında yapılacak olan bir lokal  aspirasyon sistemi ile, tozların çalışma ortamına yayılmadan direk olarak kaynağından toplanması ve sistemde kullanılan uygun filtre ekipmanları ile filtre edilerek dış atmosfer ortamına atılması sağlanır.Toz toplama sayesinde ortamda solunulan havanın kalitesi artmaktadır. Bu işlem hava içerisinde ortama ba­ğlı olarak oluşan zerreciklerin ortamdan ayrı tartılması ile sağlanmaktadır.
Havada bulunan zerrecikler toz toplama ünitesinin sağladığı emilim gücü sayesinde ortama yayılmadan kaynaktan toz tutucu filtrelere aktarılır.

Genellikle talaşlı imalat, ahşap ürünleri, otomotiv, kimya, metal vb. sektörlerde üretim sahasında oluşan toz, talaş, pigment vb. partiküllerin uzaklaştırılması ve ortam havasından filtrelenerek daha temiz ve sa­ğlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için tasarlanan sistemlerdir.

 

 

 

Toz Toplama Ünitesi Nedir ?

Toz Toplama Ünitesi
Çalışma gerçekleştirilen yerde toz, duman, metal buharı, buğu ve gaz şeklinde çeşitli hava kirleticileri oluşur. Bu kirlerin oluştukları yerde ortama yayılmadan oluşma merkezinde temizlenmelidir. Bu kirleticilerin havadan tamamen emilmesi mümkün olmasa da insan sağlığını kötü etki göstermeyecek seviyelere çekilebilir. Bunun için toz toplama sistemleri kullanılır.
Toz toplama üniteleri, özellikle endüstride kullanılır. Makinelerin çalışması ve insan hareketleri ile ciddi miktarda oluşan toz insan sağlığını tehdit ediyor. Çalışanların sağlığı ve verimli bir çalışma sağlanması için toz toplama sistemleri kullanılır.
Yapılan işin sonucunda ortaya çıkan kir ve toz ortama yayılmadan oluşma noktasından emilerek atılır. Bu sayede işçilerin soluduğu hava temiz ve sağlıklı olur. Çalışılan ortamda oluşan kirleticiler toz toplama sistemleri emiş gücü sayesinde sisteme çekilerek toz tutucu filtrelere aktarılır. Bu filtreler zararlı hava kirleticileri tutarak havanın temizlenmesini sağlar. Çimento fabrikalarında üretim sırasında, demir çelik fabrikalarında yüksek fırın,  ark ocakları, sinter tesislerinden, enerji tesislerinde kömür tozu ve kömür külü aktarımında, Kamyon ve silobaslara toz hammadde dolumu sırasında, Limanlarda gemilere toz hammadde dolumu sırasında toz oluşmaktadır. Bu sistemler ortamda bulunan parçacık halindeki hava kirleticileri filtrelerine çeker. Bu hava kirleticiler filtrelere takılarak kalır. Çekilen sağlıklı hava egzoz sistemleri ile ortama geri salınır. Böylece çalışılan ortamın hava kalitesi arttırılmış olur. Toz toplama sistemleri toplanan havayı ortama geri salarken aşırı sıcak havayı ve nemli havayı da engeller. Bu şekilde de ortamdaki sağlıklı hava miktarını arttırır.
Toz toplama sistemleri çeşitli güç ve filtre seçenekleri ile sunulur. Toz toplayıcı sistemeler seçerken çalışılan ortamda oluşan hava kirleticileri dikkate alınmalıdır. Kimyasal gazlar salınan bir ortamla, talaş tozu olan bir ortamda kullanılacak toz toplama filtreleri farklı özelliklerde olmalıdır.
Toz toplama sistemlerinde oluşan tozları depolamak ve tozsuz olarak çıkartmak amacıyla taşıma sistemlerinden yararlanılır. Büyük boyutlu endüstriyel tesislerde filtrelerde toplanan tozlar merkezi bir siloya aktarılmakta, buradan tanker veya silobaslar ile tahliye edilebilmektedir.

Toz Toplama Sistemleri ve Çalışma Alanları

Toz toplama makinesinin misyonu devamlı tozlu, dumanlı ve talaşlı vs. üretim yapan makinelerin çıkardıkları toz ve talaşı içine çekmektir. Bunu içindeki pervanenin elektrik motoru sayesinde dönmesi sayesinde yapar elektrik motoru pervaneyi mil yardımı ile döndürerek bir hava akımı sağlar bu hava akımı yerde veya bacada bulunan emiciler sayesinde toz ve talaşı toz toplama makinesinin çuvalına doldurur. Makinenin 3 adet emicisi bulunmaktadır bunlardan biri yerden emiş yapar diğer ikisi bacada bulunur, bacada bulunan emiciler hortum vasıtasıyla talaşlı üretim yapan makine üzerinden talaş ve tozu emer. İçine çeker.

Toz toplama sistemlerinin çeşitli güç ve filtre seçenekleri vardır. Toz toplayıcı sistemler seçerken çalışılan ortamda oluşan kire dikkat edilmelidir. Kimyasal gazlar salınan bir ortamla, talaş tozu olan bir ortamda kullanılacak toz toplama filtreleri farklı özelliklerde olmalıdır. Makine devamlı toz ve talaş çektiğinden makine çalışır durumda iken maske kullanılmalıdır. Makinenin genel bakımı esnasında elektrikten bağlantısını kesilmelidir. Makinenin periyodik şekilde bakımının yapılmasına dikkat edilmelidir. Makinenin alt ve üst toz toplayıcı çuvalları olmadan asla çalıştırılmamalıdır. Makinenin tüm parçaları genel bakımlarında kontrol edilmeli, eksik parça ile kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Makinenin arıza halinde 

veya herhangi bir halde çalışmaması sonucu değişmesi gereken parçalar yanlış değiştirilmemelidir. Kötü sonuçlar doğurabilir. Bu kurallara uyulmadığı takdirde makine ile çalışmak risklidir, iş kazalarına neden olabilir. Aynı zamanda bakımlarının yapılmaması sonu beklenmedik bir arıza sonucunda işler duraksayabilir. Bu yüzden bakım önemlidir.

Toz toplama ünitelerinin kullanıldığı birçok alan vardır bunlardan bazıları  ahşap / mobilya sektörü, çimento, cam, gıda, gübre, kimyasal ve plastik üretim, kuyumculuk, lastik, metal, maden, ilaç, porselen, plazma kesim, termal sprey   toz boya ve benzeri alanlardır. Görüldüğü üzere kullanım alanı gayet geniştir. Bunlar gibi iş ortamında toz, talaş, duman ortaya çıkaran her türlü sektörde kullanılabilir.

Kendinizin ve çalışanların sağlığının iyi hayatının uzun ömürlü olması için havalandırma ihtiyacınızı sağlıklı bir şekilde karşıladığınızdan emin olun. Aksi durumlarda hem kendinizde hem de çalışanlarınızda hastalıklar oluşacaktır. Temiz hava sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır. Bunu unutmayın

 

Toz Toplama Ünitesi , Fitreler ve Avantajları

Toz Toplama Ünitesi
Üretim hattında toz materyallerin kullanımından sonra tozları emiş fanı sayesinde toz filtre torbalarından geçirerek hazneye toplayan yardımcı ünitedir. İşletmelerde olsun bireysel kullanım alanlarında olsun ortam havası ve çalışma koşulları üzerinde ısılı faktörleri devre dışı bırakırsak en etkin unsur tozdur. Bireysel alanlar için tozun ana kaynağı deri dokusu olur iken, işletmeler de işletme faaliyetine göre doğal unsurlar olarak toz karşımıza çıkar. Toz Toplama Sistemleri en çok çalışma ortamının oluşturulmasında ve toza bağlı makine arızaları ile çalışan rahatsızlıklarının önüne geçmek adına olmaz ise olmaz birer unsurdur. Toz toplama sistemleri, toz toplama üniteleri ve toz toplama filtreleri ve diğer elemanları ile bir bütün olarak çalışırlar. Sağlık bir çalışma verimin elde edilmesi işletme veriminin en düşük hale getirilmesi adına toz toplam sistemleri birincil teknik ekipmanlar olarak kullanılırlar.
Filtreler ;
Özellikle çimento, demir, çelik yem gibi sektörlerde, her türlü toz malzeme ve duman emisyonunun sürekli çıktığı makine çalışma sahaları ve atölyelerde, baca gazı arıtma sahlarında kullanılmaktadır.
Filtre Çalışma Prensipleri ;
Fan emiş klapeleri vasıtasıyla konveyör, bant, gibi çalışma ortamından alınan toz malzeme filtre torbalarında biriktirilir. Titreşim ünitesi sayesinde torbalardan boşaltılan toz malzeme, hücre tekeri vasıtasıyla sisteme geri kazandırılır. Bu süreç kesintisiz olarak devam eder.
Avantajları ;
Tozun toplama noktasından atılmasına yada sisteme geri kazılmasına kadar tek noktadan çözüm
Toz özellikleri, örneğin aşındırıcı tozlar vb. dizayn safhasından itibaren dikkate alınır ve toz özelliklerine uygun bir filtre konstrüksiyonuna sahip olursunuz
Merkezi sistem toz filtresi ile servis maliyeti ve tozun insan sağlığına olan zarar riskli minimuma indirilir
Torbalı Filtre uygulamalarında enerji tüketimi helezonlara göre çok daha düşüktür.
Boru hattı istenilen yerden geçebildiğinden, helezonlu sisteme göre uygulaması kolaydır.
Malzeme uzun mesafelere taşınabilmektedir.
Malzeme sadece boru hattı ile taşındığından sistem helezonlara göre çok az yer kaplamaktadır.
Sistem kapalı devre çalıştığından dışarıya toz kaçmamakta, fabrika sahası temiz kalmaktadır.
Hareketli parça sayısı azdır, arıza riski düşüktür.
İşletme, bakım, onarım maliyetleri helezon konveyörlere göre çok daha düşüktür

Toz Toplama Ünitesi ve Avantajları

Toz Toplama Ünitesi

Kapalı bir ortamın havasını değiştirmek amacıyla farklı yöntemlerle, çeşitli araçlar kullanarak dışarıdan temiz hava akımının içeriye alınarak içerinin havasının değiştirilmesi işlemine havalandırma denir . Kapalı ortamda bulunan istenmeyen kötü havayı dışarı atmak ve temiz havayı içeri almak içiniyi bir havalandırma sistemi seçilmelidir . Bir ortamı ısıtma, soğutma veya havalandırma için ilk yapılması gereken işlem uygun sisteme karar verilmisidir .İşletmelerde olsun bireysel kullanım alanlarında olsun ortam havalandırma ve çalışma koşulları üzerinde ısınan faktörleri saymazsak en etkin unsur tozdur. Bireysel alanlar için tozun ana kayna­ma deri dokusu olur iken, işletmelerde işletme faaliyetine göre do­ğal unsurlar olarak toz karşımıza çıkar.
Havalandıma sistemleri çeşit olarak veya kullanım alanı olarak bir çok sektörde kullanılır. Kullanım alanları sektörlere göre değişebilir . Toz Toplama Ünitesi ,endüstride havanın temizliği açısından halavandırma sistemleri sıklıkla kullanılır .

Avantajları ise ortamdaki kirli havayı temiz havaya çevirerek çalışanların veya orda bulunanların daha rahat nefes almasını sağlar . Eğer düzgün bir havalandırma sistemi kullanılmıyorsa toza bağlı hastalıklar meydana gelebilir. Örneğin silikoz, asbestoz(Amyant tozları ile meydana gelen bronkoplumoner fibrozisdir), berillioz(Berilyum tozlarının solunması ile meydana gelen yaygın bronko-pnomokonyozdur), bisinoz(Pamuk lifleri, yaprak, keten ve kenevir tozlarının solunması ile meydana gelen belli zamanlarda kendini gösteren astım nöbetleri ile olan fibrozisdir) gibi hastalıklar toza bağlı hastalıklardır. Toz toplama sistemleri sayesinde solunan havanın kalitesi arttırılmaktadır. Bu işlem hava içerisinde ortama ba­ğlı olarak oluşan taneciklerin ortamdan ayrı tutulması ile sağlanmaktadır.Havada bulunan tanecikler toz toplama ünitesinin sağladığı emilim gücü sayesinde toz tutucu filtrelere aktarılır.Genellikle talaşlı imalat, ahşap ürünleri, otomotiv, kimya, metal vb. sektörlerde üretim sahasında oluşan toz, talaş, pigment vb. partiküllerin uzaklaştırılması ve ortam havasından filtrelenerek daha temiz ve sa­ğlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için tasarlanan sistemlerdir.
Toz Toplama Ünitesi havalandırma sistemlerinin son zamanlarda artan sanayileşme ve fabrikalaşmadan dolayı etrafa ve atmosfere bıraktıkları kötü havayı ve zararlı gazları engellemek, insan sağlığı ve temiz hava için kullanılması gerekmelidir .

 

Toz Toplama Ünitesi Faydaları

Toz toplama sistemleri genel olarak sanayide karşımıza çıkar. Makinelerin çalışması ve insan hareketleri ile oluşan aşırı fazla toz insan sağlığını tehdit ediyor. Çalışanların sağlığı ve verimli bir çalışma sağlanması için toz toplama sistemleri kullanılmalıdır.

Çalışma gerçekleştirilen yerde toz, duman, metal buharı, buğu ve gaz şeklinde çeşitli hava kirleticileri oluşur. Bu kirlerin oluştukları yerde ortama yayılmadan oluşma merkezinde temizlenmelidir. Bu kirleticilerin havadan tamamen emilmesi mümkün olmasa da insan sağlığını kötü etki göstermeyecek seviyelere çekilebilir. Bunun için toz toplama sistemleri kullanılır.

Toz toplama sistemi ile çalışılan yerin hava kalitesi yükseltilir. Yapılan işin sonucunda ortaya çıkan kir ve toz ortama yayılmadan oluşma noktasından emilerek atılır. Bu sayede işçilerin soluduğu hava temiz ve sağlıklı olur. Çalışılan ortamda oluşan kirleticiler toz toplama sistemleri emiş gücü sayesinde sisteme çekilerek toz tutucu filtrelere aktarılır. Bu filtreler zararlı hava kirleticileri tutarak havanın temizlenmesini sağlar. Özellikle talaşlı üretimin yapıldığı marangoz ve Kalıphane gibi yerlerde, otomotiv sektöründe, ahşap ürünleri üretilen imalathanelerde, kimyasal üretim yapan sektörlerde toz toplayıcı sistemler olmaz olmazdır. Toz toplama filtreleri kullanılacağı alana göre farklılık gösterir örneğin talaş tozu oluşan bir ortam ile kimyasal gaz salınan bir ortamda kullanılan toz toplama sistemi aynı değildir. Bu sistemlerde ortamda bulunan hava filtreler tarafından çekilir ardından ayrıştırılarak egzozlar aracılığıyla temiz hava ortama salınır. Böylece ortamın sağlıklı ve temiz hava miktarı arttırılır. Toz toplama sistemleri seçiminde öncelikle kullanılacak alanda oluşan hava kirleticiye göre bir toz filtresi seçilmelidir. Doğru filtre daha verimli bir sistem sağlar. Ortamdaki nem oranı ve filtrelenecek gazın sıcaklığı da bu sistemlerde kullanılacak filtre türünü etkiler. Bazı filtreler doğru sıcaklık ve nem ortamında diğerlerine göre daha etkilidir. Buna dikkat edilmelidir.

Toz toplama sistemleri yoğun hava kirleticileri olan ortamlarda kullanılması gerekli olan bir sistemdir. Bu sistemler ile kötü havayı atıp ortama sağlıklı hava kazandırabilir daha sağlıklı ve temiz bir ortamda çalışarak iş veriminizi arttırabilirsiniz.