HAVALANDIRMA FAN GRUBU

Havalandırma sistemlerinde fan seçimi birçok faktöre göre değişiklik gösterir.

Örne­ğin;

Taze hava basılacak yada egzost yapılacak alanın büyüklü­ğü

Egzost yapılacak havanın özelli­ği (toz, duman, ya­ğlı gazlar, solvent vb) fanın donanımlarını belirlemek adına önemli bir etkendir.

Ayrıca sistemin tamamen tasarlanmış olması, tüm elemanlarının ve boyutlarının belirlenmiş olması gereklidir.

Hava miktarı (debisi) de­ğerleri tespit edilmelidir.

Kanal, menfez, panjur, damper, hava y1kay1c1s1, filtre, 1s1t1c1 ve so­ğutucu serpantin gibi kısımlardaki basınç kayıpları toplanarak statik basınç tayin edilmelidir.

Bu karakteristiklere göre fan seçimi daha do­ğru bir şekilde yapılabilir.

HÜCRELI VANTILATÖR

Hücreli vantilatörler; ses izalosyonu yap1lm1_ kabinler içerisinde çalışırlar. Bu yüzden sessizdirler.
Genellikle büro, ve yaşam mahali gibi sesiz olması istenilen uygulamalarda kullanırlar.
Bunun dışında sanayide de yaygın olarak kullanırlar.
Firmamız 500 m³/h debi’den 100000 m³/h debiye hücreli vantilatörlerin üretimini yapmaktadır

RADYAL VANTILATÖR

Radyal vantilatörler en yaygın kullanılan vantilatör tipidir. Havalandırma başta olmak üzere; taze hava temini, toz emme sistemleri, pişirme ve kurutma fanları, malzeme nakil sistemleri ve daha birçok alanda kullanırlar. Fakat bütün bu işleri yapacak fan tipi aynı de­ğildir. Yapılacak işteki havanın yo­ğunlu­ğu, 1s1s1, krozif özelli­ği gibi durumlar göz önünde bulundurularak vantilatör materyali paslanmaz, asit’e dirençli PP (polüporüplen) ve dayanıklığı çelikten üretilebilmektedir. patlayıcı ve yanıcı gaz transfer edilecek ise fan motoru alüminyum sactan ve motoru exproof olarak seçilir. Ayrıca fan tahrik sistemi direk akuple yada kay1_ kasnaklıda üretilebilmektedir. Genel olarak vantilatörler alçak, orta ve yüksek basınçlı olarak üç sınıfta toplanIrlar. Alçak ve orta basınçlı vantilatörler havalandıma, pişirme ve kurutma fanları ve malzeme nakil sistemleri gibi genel amaçlı kullanılmalarına karşın; yüksek basınçlı vantilatörler körük ve basınçlı hava ihtiyacı karşılamak maksadıyla kullanılırlar.

AKSIYAL VANTILATÖR

Aksiyal vantilatörlerin ürettikleri yo­ğun hava debisine karşılık basınçlar düşüktür.Bu yüzden yaygın şekilde genel havalandırma maksatlı kullanılırlar. Gövde malzemesi çeliktir. motoru ise yüksek dayanmalı PVC yada alüminyumdur. Isınmalı hava transferinde kullanılacağı durumda kay1_ kasnak tahrikli tercih edilmelidirler.