TOPLANTI SALONLARINDA HAVALANDIRMA

Toplantı salonlarında , toplantıların yoğun olarak faaliyet gösterdiği ve birçok ticaret ortaklığının yönetildiği yerler olarak bilinmektedir. Böyle yerlerde birçok konu bir arada bulunabilmektedir. Belli ürünlerin bütün çeşitleriyle sergilenmekte ve satışı büyüktür.gerçekleşmektedir. Ofis ve toplantı alanlarında gerek işveren gerek çalışan gerekse müşteri konumunda olan kişiler için önemi