Etiket Arşivleri: Sulu Filtre nedir

Sulu Filtre Kullanım Alanları

Havalandırma sistemleri restoran, kafe, otel, fırın gibi yerlerde oluşan koku nedeniyle büyük bir önemi vardır. Sulu filtre restoran, bar, kafe gibi ortama zehirli ve solunumu zararlı olmayan ama rahatsız edici koku ve duman yayan işletmelerin kullanması gereken sistemlerdir. Sulu fitreler restoranlar alışveriş merkezleri lokantalarda konutlarda kısaca toz ve duman açığa çıkaran işletmelerde zorunlu kullanılan havalandırma sistemleridir.
Sulu filtre, restoran bar gibi kimyasal içeri­ği olmayan buna karşın ortama kokuyu yayan işletmelerin kullanması gereken sistemlerdir. Sulu filtre baca gazının atmosfere karşı olmasından önce temizlenerek sisteme sallanmasını sağlar.

Sulu filtrelerin en iyi ve en verimli şekilde çalışması için belirli oranlarda ve genişlikte tasarlanması, yeterli miktarda su püskürtmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle gerekli dizaynın en doğru ve iyi şekilde yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde sulu filtre verimli şekilde çalışmaz. Aynı şekilde sulu filtre sisteminin kurulumunda olduğu kadar bakım ve onarımı da büyük önem göstermektedir. Sulu filtre sisteminin periyodik şekilde bakımının yapılması ve onarılması gerekmektedir. Periyodik şekilde bakımının yapılmaması beklenmeyen bir arızaya yol açabilir ve bu işinizin aksamasına yol açar.

Sulu sistem filtre ünitesi yemek kokuları (ızgara, balık , duman vb. kokular) dumanlı hava, zehirli hav, a­ir tozların ortama yayılıp kötü hava solunmasını engeller. Kötü koku yayılmadan içine çekip ayrıştırarak ortamda ki kişilerin temiz hava solumasını sağlar.

Kirli hava, tasarımının özel olarak yapıldığı BİMM Marka yıkama ünitesinde yıkanarak ya­ğı ve tozu % 80 oranında, kokuyu %70 oranında aktif karbonlu filtre ünitesiyle temiz havadan arındırır. Sulu Sistem Filtre Ünitesi Aspiratörle birlikte ayrı ayrı üretilir. 2.000 m³ / h -25.000 m³ / h de­ğerleri arasında özel olarak tasarlanıp üretilmektedir. Yıkama ünitesi içi 2 kat antipas siyah sacdan diğer elektrostatik toz boyalı olarak ve isteğe bağlı olaraktan paslanmaz şekilde de üretilmektedir.

Sulu filtre sistemi ile Toz , duman kir , kurum ve cila gibi maddeleri yıkayarak dışarıya atılması sağlanır. Bimm havalandırma sistemlerinin  sulu filtreleri ile restoran, bar, otel ve daha birçok yerde kötü kokuya yer yok.

Sulu Filtre

Filtreler bir gaz akımı içindeki aşırı tozları gaz ve duman içinden su ile çökerterek çevre kirliliğini önleme amaçlı kullanılırlar. Maksimum verim elde etmek gaz ayırmada hangi işlemin uygun olduğuna ve doğru seçim yapmaya bağlıdır. Temel olarak bir toz tutmada gazın girdiği bölüm tozların ayırıldığı yer, partikül toplandığı bölüm ve temiz havanın geri ortama verildiği alan. Dizayn kriterlerinde gaz yoğunluğu, akış hızı, sıcaklığı, viskozitesi, gaz akış basıncı, patlayıcı, yanıcı özelliklerin kontrol edilmesi, bilinmesi gereklidir.

Filtreleme 2 şekilde gerçekleşir 1. aşama Yüzey filitrasyonu doğrudan filtre elemanı tarafından süzme, ayırma işlemidir. 2. Aşama ise derin filitrasyon. Bu filtre yüzeyi yerine oluşan toz pastası tarafından yapılarak verimliliği arttıran bu bölümdür. Ancak pasta kalınlığının kontrolü basınç artışını önleme 

açısından çok önemlidir. Filtrelerin ana parametreleri şunlardır.

 

  1. Ayırma verimliliği (mgr / m3)
  2. Devamlı çalışmada basınç düşümü ( mbar )
  3. Toz ayırma kapasitesi ( gr / m3 )

Sulu sistem filtrelerinin verimli ve doğru bir şekilde çalışması ve ölçümlerde gerekli de­ğerleri sağlaması için belirli oranlarda ve genişlikte tasarlanması yani doğru dizayn sağlanmalıdır, yeterli miktarda su püskürtmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle gerekli tasarım çalışması yapılmalıdır. Aksi takdirde sulu baca filtresi sistemi verimsiz çalışacaktır. Bimm havalandırmanın uzun yılların deneyimi ile en zor problemleri çözmeye hazırdır. Kirli hava, özel olarak tasarımını yapılmasını BİMM Marka yıkama ünitesinde yıkanarak ya­ğı ve tozu % 80 oranında, kokuyu %70 oranında aktif karbonlu filtre ünitesiyle temizler. Sulu Sistem Filtre Ünitesi Aspiratörle birlikte ayrı ayrı üretilir. 2.000 m³/h -25.000 m³/h de­ğerleri arasında özel olarak tasarlanıp üretilmektedir. Yıkama ünitesi içi 2 kat antipas siyah sacdan diğer elektrostatik toz boyalı olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olaraktan paslanmaz olarak ta imalatı yapılmaktadır. Bu da kullanım ömrünü uzatır.

Sulu sistem filtre ünitesi yemek kokuları (ızgara, balık vb. kokular) dumanlı hava, zehirli hava, tozların ortama yayılmadan önce temizlenmesini ve ortama temiz hava verilmesini sağlar. Bu da daha sağlıklı bir ortam ve daha memnun müşteriler, daha verimli bir iş yeri demek.

Sulu Filtre Nedir ?

Sulu filtre restoran, bar gibi kimyasal içeriği olmayan ama etrafa kötü ve istenmeyen kokular yayan işletmelerin kullanması gereken havalandırma sistemidir. Sulu filtreleme alışveriş merkezi gibi insan yoğunluğu çok olan yerlerde kötü koku yayılımını engellemek ve sağlıklı bir hava için şarttır.

Sulu filtre çalışma şekli kirli havayı su ile çökertme olarak özetlenebilir. Filtre içerisindeki şapka üzerinde bulunan bacayı çevreleyen fıskiyelerle yapılan püskürtme sayesinde su ile partiküller karşılaşarak baca içerine çökertilerek hapsolur. Hapsolan partiküller baca tahliyesinden kanalizasyona atılır. Dumandaki kükürt dioksit oranının ayarlanmasını sağlar. Sulu filtre pide ve ekmek fırınlarında, alışveriş merkezinde, barlarda, otel, konut, kafeterya gibi alanlarda faaliyet gösterir. Sulu filtre birçok belediyeye devlet tarafından kullanılması zorunludur. TSE standartlarına uygundur. Duman içerisindeki kül, toz ve partikülleri tuttuğu için çevreyi temiz tutar. Karbondioksit oranını düzenlediği için havayı %91 gibi büyük bir oranda temiz tutar. Aynı zamanda su tüketimi minimumdur. Bundan dolayı sıkça tercih edilir, kullanılır. Sulu sistem filtrelerinin verimli bir şekilde çalışması ve ölçümlerde 

gerekli değerleri sağlaması için belirli oranlarda ve genişlikte tasarlanması, yeterli miktarda su püskürtmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle gerekli tasarım çalışması yapılmalıdır. Aksi takdirde sulu baca filtresi 

sistemi verimsiz çalışacaktır. Sulu sistem filtre ünitesi yemek kokuları (ızgara , balık vb. kokular) dumanlı hava, zehirli hava ve tozların atmosfere atılmadan önce temizlenmesini sağlar.  Sulu Sistem Filtre Ünitesi Aspiratörle birlikte ayrı ayrı üretilir. 2.000 m³/h -25.000 m³/h de­ğerleri arasında özel olarak tasarlanıp üretilmektedir. Yıkama ünitesi içi 2 kat antipas siyah sacdan diğer elektrostatik toz boyalı olarak üretilmektedir. İstek doğrultusunda paslanmaz olarak ta imalatı yapılmaktadır. Dumansız kokusuz baca filtresi, davlumbazdan çıkan borunun üzerine montaj edilerek çıkan kirli havayı su devir daim sistemi ile hava içindeki partiküller temizlenmektedir. Dumanın yoğunluğuna göre püskürtme sistemi çoğaltılıp metal ve karbon filtre destekleri ile koku, duman ve buharın bacadan kaçmasını engeller. Bu sistem ayını zamanda davlumbaza yakın takıldığından baca yangın riskini de sıfıra indirmektedir. Yine bu sistem sayesinde çatıya kadar çıkan metrelerce boruyu kullanmak zorunda kalmayız.