Etiket Arşivleri: aspiratör

Radyal Fan ve Çeşitleri

Radyal Fan nedir?

Fanlar havanın pervane üzerinden akış doğrultusuna bağlı olarak, aksiyel fan (eksenel fan) ve radyal fan (santrifüj) olarak gruplandırılır.

Radyal fanlar basınç farkı oluşturur. Bunun sonucunda meydana gelen hava etkisi eksenel yönde olmaz santrifuj yani (merkezkaç) dediğimiz kuvvet doğrultusunda işlevini görür.

Bu fanlarda da pompalardaki gibi döner bir çark ve o çarkın içinde bulunduğu helezonik bir yuvabulunmaktadır. Hava veya gaz eksene paralel olarak merkezden girer, basınçlandırılarak çark çevresine teğet olarak kanallara aktarılırlar.

Bu fanlar daha çok endüstriyel tesislerdeki toz toplama sistemlerinde ve soğutma sistemlerinde kullanılan en temel ekipmanlarıdır. Radyal tip fanlar 4 kısma ayrılır;

Eğimsiz tip; yüksek basınçlı klima sistemlerinde ve endüstriyel fabrikalar da malzemelerin nakli için kullanılır.

Öne eğimli kanatlı tip; a lçak basınçlı havalandırma sistemlerinde kullanılır.Klima cihazları, evlerde kullanılan sıcak hava aparayleri ve fanlı serpantinlerde de kullanılırlar.

Geriye eğimli kanatlı tip; iş yerlerinde fabrikalarda veya tesislerde genel havalandırma sistemi olarak kullanılırlar.

Aerodinamik kanatlı tip; bu fanlarda yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi genel havalandırma sistemlerinde ve ayrıca büyük hava debilerinde kullanılırlar.

Salyangoz Fan Nedir

Salyangoz Fan

  Salyangoz Fan Nedir?

Salyangoz fan, hava kanalının taze hava üflemesi ya da içerideki havanın tahliyesinde kullanılan madde ile kare kesitli ve daire biçiminde hava kanallarının birbirine bağlandığı havalandırma ünitesidir. Bu tarz fanların çeşitleri vardır ve bunların hepsinin ayrı bir işlevi bulunmaktadır. Sağladıkları debi ve basınç aralıkları, sınıflandırmada konusunda belirleyicidir. Emiş ve üfleme gücüne göre de  kullanılabilr ortamları da değişiklik gösterir. Sık ve seyrek kanat olarak imal edilir ve çeşitlendirilir.

Salyangoz Fan Çeşitleri

Alçak basınçlı salyangoz fan ve orta basınçlı ve yüksek basınçlı fanlar birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Alçak basınçlı fan sistemi ortam havalandırmada işe yarayan, özellikle duman ile beraber kullanılan fan sistemidir. Partikül, toz talaş pamukçuk ve atık havanın bir bölgeden başka bir bölgeye taşınması için üretilmiştir. Bu tür fanlar genellikle ağır sanayilerde kullanılır. Ocaklar, boya fırınları ve tekstil sektöründe bu havalandırma sistemi oldukça önemli bir ihtiyaçtır.

Sanayi Tipi Vantilatör

Sanayi Tipi Vantilatör Nedir? Ne İşe Yarar?

 Hava sıcaklarının normallerin üzerinde olduğu alanlarda kullanım kapsamı oldukça geniş olan sanayi tipi vantilatörler bireylere ferahlatıcı bir etki sunmaktadır. Geniş hacimli alanların serinletilmesi kullanılan ve birçok farklı modeli bulunan bu tip vantilatörler piyasaya da mevcuttur. Bu tip vantilatörlerin kimi ayaklı olurken kimi duvara monte edilebilir şekildedir. Kolay taşınabilir özelliğe sahip olurken dilediğiniz alana götürebilirsiniz. Aynı zamanda kontrol kumandası bazı vantilatörler de ayrı olduğu için dilediğiniz bölgeye monte etme hakkınız bulunur. Bu tip vantilatörlerin ayarları bulunmaktadır. Bulunduğunuz ortamın havasını hızlı bir şekilde değiştirmek istiyorsanız yapmanız gereken ayarını arttırmak olacaktır. Böylece pervaneler daha hızlı dönerken soğuk hava ortama yayılacaktır. Otomatik olarak sağa ve sola salınımlı olan vantilatörler, istenildiği zaman sabit bir şekilde çalıştırılabilir. Bu şekilde ortamda kimse bulunmasa daha ayarlamış olduğunuz şekilde çalışmaya devam eder ve soğuk havayı etkin hale getirir. Doğal bir serinleme yöntemi olan ve oldukça tercih edilen bu sistem çevreci cihazlar arasında yer alır. Aynı zamanda ısıtıcı ve soğutucu cihazlarla kıyaslandığında daha az enerji tükettiği gözlenir.  Kolay bir şekilde tercih ettiğiniz alana kurulum işlemlerini yapabilirsiniz. Bilinçli hareket ederek belirli dönemlerde cihazınızı kontrol ettirecek, uzun ömürlü olmasını sağlayacaksınız.

Sanayi tipi vantilatör ortamda yaygın olan kötü kokuları da yok ederek havayı tazelemektedir. Ayrıca birden sıcağa ya da soğuğa geçiş yapılmadığı için sağlığa olumsuz etkileri bulunmamaktadır. Pervanelerin dönüş hızını ayarlayarak işlevini kontrol altına alacaksınız. Genellikle üç ayarı bulunurken bu ayarlar arasından bulunduğunuz alana göre tercihinizi yapacaksınız. Bu tip vantilatörler arasında birçok yeni model bulunurken tercihinizi yaparken kullanacağınız alanı dikkate almanız gerekir. Doğru tercihler eşliğinde verimli sonuçlar ile karşı karşıya kaldığınızı anlamış olacaksınız.

Fan Grupları Kullanım Alanları ve Türleri

Basınç farkını kullanarak havanın akışını değiştiren alete fan denir. Fanın hareketli elemanı kinetik enerji yaratır ve Havaya kazandırılan bu enerji çeşitli şekillerde kullanılır. Kullanım alanlarına göre fanlar 3 e ayrılır emme fan ,egzoz fan ve basma ( besleme ) fan.
Emme fanları çalıştıkları ortamdaki basıncı düşürmekle görevlidir. İklimlendirmede iç-dış hava karışımı ile çalışan sistemlerde gereklidir. Bu fanlar, iklimlendirilen ortamdaki havanın uygun miktarda dönmesini sağlar.

Egzoz Fanı Emiş fanı kullanılmayan sistemlerde bulunur ve alınan hava kadar dönüş havasını dışarıya vermeyi sağlar. Bu sistemlerde basma fanı, dış hava alınmayan durumda, sistemde oluşan statik basıncı karşılayacak şekilde seçilmelidir. Dış hava alınan durumda ise, Egzoz fanı artı basınç oluşturmak için alınan havadan biraz daha az hava vererek bu işlemi yapar

Basma (Besleme ) Fanı bir hava kanalının içine bağlanır ve orada artı basınç oluşturarak havanın hareketini sağlar. Bu tip fanlar basma fanıdır.

Fan Çeşitleri
Fanlar havanın çark üzerindeki akışına göre aksiyal (eksenel) ve radyal tip olarak 2 sınıfa ayrılır.

Aksiyal (Eksenel) Tip Fanlar

Basınç farkı oluşturarak açığa çıkan hava aksiyal şekilndedir. Aksiyal tip fanlar pervane kanatlı tip, silindir kanat tip ve kılavuzlu silindir tip olmak üzere üç kısma ayrılır.

Pervane kanatlı tip: Havalandırma ve klima olarak kullanılır.
Silindir kanat tip: kullanılır. Alçak ve orta basınçlı sistemlerde, kurutma ve boyama kabinlerinin egzozlarında
Kılavuzlu silindir tip: Büyük hava debileri için kullanılır.

Radyal Tip Fanlar
Bu sefer meydana gelen havanın hareketi eksenel yönde değil santrifüj (merkezkaç) kuvveti şeklindedir. Radyal tip fanlar radyal (eğimsiz) tip, öne eğimli kanatlı tip, geriye eğimli kanatlı tip ve aerodinamik kanatlı tip olmak üzere dört kısma ayrılır.

Radyal (eğimsiz) tip: Endüstriyel tesislerde malzeme nakli için veya yüksek basınçlı klima tesislerinde kullanılır.
Öne eğimli kanatlı tip: Alçak basınçlı havalandırma sistemlerinde, paket klima cihazları, ev tipi sıcak hava apareyleri ve fanlı serpantinlerde kullanılır.

Geriye eğimli kanatlı tip: Genel havalandırma sistemlerinde kullanılır.
Aerodinamik kanatlı tip: Özellikle büyük hava debilerinde kullanılır.