Etiket Arşivleri: fan grupları

Fan Grupları Kullanım Alanları ve Türleri

Basınç farkını kullanarak havanın akışını değiştiren alete fan denir. Fanın hareketli elemanı kinetik enerji yaratır ve Havaya kazandırılan bu enerji çeşitli şekillerde kullanılır. Kullanım alanlarına göre fanlar 3 e ayrılır emme fan ,egzoz fan ve basma ( besleme ) fan.
Emme fanları çalıştıkları ortamdaki basıncı düşürmekle görevlidir. İklimlendirmede iç-dış hava karışımı ile çalışan sistemlerde gereklidir. Bu fanlar, iklimlendirilen ortamdaki havanın uygun miktarda dönmesini sağlar.

Egzoz Fanı Emiş fanı kullanılmayan sistemlerde bulunur ve alınan hava kadar dönüş havasını dışarıya vermeyi sağlar. Bu sistemlerde basma fanı, dış hava alınmayan durumda, sistemde oluşan statik basıncı karşılayacak şekilde seçilmelidir. Dış hava alınan durumda ise, Egzoz fanı artı basınç oluşturmak için alınan havadan biraz daha az hava vererek bu işlemi yapar

Basma (Besleme ) Fanı bir hava kanalının içine bağlanır ve orada artı basınç oluşturarak havanın hareketini sağlar. Bu tip fanlar basma fanıdır.

Fan Çeşitleri
Fanlar havanın çark üzerindeki akışına göre aksiyal (eksenel) ve radyal tip olarak 2 sınıfa ayrılır.

Aksiyal (Eksenel) Tip Fanlar

Basınç farkı oluşturarak açığa çıkan hava aksiyal şekilndedir. Aksiyal tip fanlar pervane kanatlı tip, silindir kanat tip ve kılavuzlu silindir tip olmak üzere üç kısma ayrılır.

Pervane kanatlı tip: Havalandırma ve klima olarak kullanılır.
Silindir kanat tip: kullanılır. Alçak ve orta basınçlı sistemlerde, kurutma ve boyama kabinlerinin egzozlarında
Kılavuzlu silindir tip: Büyük hava debileri için kullanılır.

Radyal Tip Fanlar
Bu sefer meydana gelen havanın hareketi eksenel yönde değil santrifüj (merkezkaç) kuvveti şeklindedir. Radyal tip fanlar radyal (eğimsiz) tip, öne eğimli kanatlı tip, geriye eğimli kanatlı tip ve aerodinamik kanatlı tip olmak üzere dört kısma ayrılır.

Radyal (eğimsiz) tip: Endüstriyel tesislerde malzeme nakli için veya yüksek basınçlı klima tesislerinde kullanılır.
Öne eğimli kanatlı tip: Alçak basınçlı havalandırma sistemlerinde, paket klima cihazları, ev tipi sıcak hava apareyleri ve fanlı serpantinlerde kullanılır.

Geriye eğimli kanatlı tip: Genel havalandırma sistemlerinde kullanılır.
Aerodinamik kanatlı tip: Özellikle büyük hava debilerinde kullanılır.

Fan Grupları Nedir ?

Fan Grupları
Bulunduğu ortamdaki havanın devir daim etmesini sağlayan elektrikle çalışan bir alettir.Halk arasında daha çok bilinen diğer adı da fandır. Aspiratörler (fanlar) özelliklerine göre ikiye ayrılır.
Hücreli Vantilatör ( fan ); Ortamın havasını tazelemek için kullanılır diğerlerine göre avantajı izole edilmiş olmasıdır bu sayede su yağmur kar gibi durumlardan etkilenmez aynı zamanda dışarıya daha az ses verir kabin içerisinde sessiz çalışma özelliği ve yüksek statik basınçlı çift emişli radyal fanlar bulunur.
Egzoz Fanı Emiş fanı kullanılmayan sistemlerde bulunur ve alınan hava kadar dönüş havasını dışarıya vermeyi sağlar. Bu sistemlerde basma fanı, dış hava alınmayan durumda, sistemde oluşan statik basıncı karşılayacak şekilde seçilmelidir. Dış hava alınan durumda ise, Egzoz fanı artı basınç oluşturmak için alınan havadan biraz daha az hava vererek bu işlemi yapar
Basma Fanı bir hava kanalının içine bağlanır ve orada artı basınç oluşturarak havanın hareketini sağlar. Bu tip fanlar basma fanıdır.
Fanın hareketli elemanı olan çarkı, hava üzerinde iş yapar ve ona statik ve kinetik enerji kazandırır. Havaya kazandırılan bu statik ve kinetik enerjilerin birbirine oranı, fanın türüne bağlıdır. Emiş (dönüş) fanı kullanımı, küçük sistemlerde isteğe bağlıdır; iç – dış hava karışımı ile çalışılan, sistemlerde ise gereklidir. Sabit egzoz sistemlerinin (örneğin tuvalet aspiratörleri gibi) etkisini karşılamak ve iklimlendirilen mahalde bir artı basınç oluşturmak için emiş fanları, veriş fanlarından biraz daha küçük debi ile çalışırlar. Egzoz fanı, iç – dış hava karışımı ile çalışılan, ancak, emiş fanı kullanılmayan sistemlerde bulunur ve alınan dış hava kadar dönüş havasının egzoz edilmesini sağlar. Bu hava temizleme işlemi; ortamdaki kullanılmış havanın dışarıya atılması şeklinde ya da aspiratörün çıkışına bir karbon filtre konularak havanın temizlenmesi sağlanıp havanın tekrar ortama verilmesi şeklindedir.
Aspiratör (Fan) Kullanımında Dikkat edilmesi gereken bazı şeyler vardır. Dış ortamlara veya doğrudan dış ortama açılan, yağmur alabilecek yerlere monte edilmemelidir.Aspiratörün bağlanacağı bacanın çapı fan çıkış ağzından küçük olmamalı, baca daha sonra daralmamalıdır. Aksi halde fan verimli çalışmayabilir.Alevli hiçbir yiyecek aspiratör altında pişirilmemelidir.

 

Fan Grupları Nelerdir ?

Fan Grubları
Hücreli Vantilatör (fan); Havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde ortam havasının fizyolojik özelliğine göre, düşük veya yüksek emiş ve üfleme yapmak, ortamın havasını tazelemek için kullanılan, elektrikli fan çeşitlerinden biridir.
Hücreli tip fanların diğer havalandırma cihazlarından farkı; izole edilmiş bir kabininin bulunması yani korunaklı dış hücre yapısı bulundurması . Bu sayede cihaz çalışırken sesi en aza iner . Aynı zamanda fanın iç aksamında bulunan elektrik motoru sızdırmazlık kazanır ve dış ortamlardan (dolu , fırtına , yağmur vb) zarar görmez.
Kabin içerisinde sessiz çalışma özelliği ve yüksek statik basınçlı çift emişli radyal fanlar bulunur.
Titreşim önleyici absorberler kullanılır.
Servis bakım kapağı bulunduğundan bakım işleri kolaylıkla yapılabilir.
Hücre etrafında aliminyum ve çelik karkas profiller ile kullanılır.
Sinema salonları ve toplantı salonlarında sessizlik ön planda olduğundan hücreli vantilatörler diğer cihazlara göre ajantajlıdırlar.
Radyal Vantilatörler (fan); Fanlar havanın pervane üzerinden akış doğrultusuna bağlı olarak, aksiyel fan ve radyal fan olarak gruplandırılır.
Radyal fanlar basınç farkı oluşturur. Bunun sonucunda meydana gelen hava etkisi eksenel yönde olmaz santrifuj dediğimiz kuvvet doğrultusunda işlevini görür.
Bu fanlarda da pompalardaki gibi döner bir çark ve o çarkın içinde bulunduğu helezonik bir yuva bulunmaktadır. Hava veya gaz eksene paralel olarak merkezden girer, basınçlandırılarak çark çevresine yakın olarak kanallara aktarılırlar.
Bu fanlar daha çok endüstriyel tesislerdeki toz toplama sistemlerinde ve soğutma sistemlerinde kullanılan en temel ekipmanlarıdır.
Aksiyal Vantilatör (fan) ; Aksiyal vantilatör sıcak ve soğuk havanın dolaşımını sağlayan bir alettir. Maddi ve manevi açıdan kolaylık sağlayacak bir malzemedir. Tasarruflu olduğu gibi kaliteli bir ürün özelliğine sahiptir. Aksiyal vantilatörler tozlu alanlarda, yanıcı gazların bulunduğu bölgede, soğutma merkezlerinde vb. alanlarda kullanılmaktadır.Mesela bir fabrikada çalışıyorsunuz tozlardan dolayı rahatsız oluyor veya çalışamıyorsanız aksiyal vantilatörler havadaki tozu temizleyerek daha rahat bir ortam hazırlıyor. Yüksek bir emme özelliği sahiptir. Kolay bir kullanıma sahiptir. Sudan etkilenmez.