Etiket Arşivleri: Baca

Baca kullanım alanları ve çalışma mantığı

Baca sistemleri katı, sıvı ve gaz yakıtlarının yanmasında açığa çıkan zararlı gaz, toz ve dumanın ortama zarar vermeden ve solunumu yapılmadan ortamdan uzaklaştırılmasını ve arınarak atmosfere yayılmasını sağlayan aracı bir sistem elemanıdır.

Baca, bu işi yaparken aynı zamanda yanma için gereken çekmeyide oluşturur. Ayrıca içeriden alınıp dışarıya bırakılan gazın çevreye ve insanlara hava kirliliği yaratıp zarar vermesini engellemek için atmosfere çıkmadan önce bacadan sonra belli filtrelerden de geçmesi gerekir. Bacalar doğal çekişli ve cebir çekişli olarak  ikiye ayrılır. Doğal çekişli bacalar hesaplamalar neticesinde vakum etkisi ile çalışan sistemlerdir .Yani negatif basınç ile çalışan sistemlerdir. Cebri çekişli bacalar, baca içerisindeki harici fan veya ısı üretici ile pozitif basınç elde edilerek çalışan sistemlerdir yani doğal çekişli bacaların tam zıttı Doğal çekişli bacalara örnek olarak, alçak basınçlı üflemeli brülörlü kazanlar, yüksek basınçlı üflemeli brülörlü kazanlar, kömürlü kazanlar, atmosferik brülörlü kazanlardır. Cebri çekişli bacalara örnek olarak, duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, yer tipi yoğuşmalı kazanlar(kendinden yoğuşmalı kazanlar), hermetik kombiler örnek gösterilebilir. Her iki basınç tipinde de baca sisteminin katı, sıvı ve gaz yakıtta yanma sonucu oluşan atık kirli, tozlu gaz ve bileşenlerinin bacayı etkilememesi kaçınılmazdır. Baca malzemesinin açığa çıkan kimyasal bileşenlerden zarar görmemesi ve yoğuşma suyundan etkilenmemesi için standartlara uygun paslanmaz çelik malzeme kullanılması gerekir .Aksi taktirde önce baca sonra ise siz ölüme kadar varabilen kötü sonuçlar ile karşılaşabilirsiniz

Teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan verimliliği yüzde yüzlerin üzerinde olan, alt-üst ısıl değerden faydalanarak çalışan, ısı sistemlerinde çok daha fazla yoğuşma meydana gelmektedir. Yukarıda belirttiğimiz nedenler göz önüne alındığında bu tarz sistemlerde de mutlaka baca malzemesi olarak standartlara uygun

Baca Sisteminin önemi

Havalandırma sistemlerinde verimin artmasında baca sistemleri rol oynamaktadır.

Paslanmaz saç baca imalatlarında tüm kritik mühendislik hesaplamaları yapılarak en yüksek performansın ortaya çıkması sağlanır.

BİMM BACA sistemleri, bütün ısıtma kazan sistemleri için uygun gaz aktarım sistemleridir. Mükemmel çekici gücü, sağlamlığı, sızdırmaz yapısı, montaj kolaylığı, doğa dostu oluşu, Modern şık estetik görünürlüğü, asidik ortamlarda dayanıklı malzemesi, sıvı, katı ve gaz yakıtlı tüm cihazlar için tercih edilir. Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yoldur. Bağımsız kanallardır. Yarattığı çekme sayesinde, yanma için gerekli havayı ocağa ve kazana ulaştırır. Baca yüksek ısıya ve yangına, yanma sonucu ortaya çıkacak gazların kimyasal etkisine, korozyona ve su buharına karşı dayanıklı olmalıdır .Peki bir baca nasıl çalışır.

Bir bacanın sağlıklı ve düzgün bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi için yani bacanın atık gazları atmosfere tahliye edebilmesi için baca içerisindeki hava yoğunluğunun dış ortamın hava yoğunluğundan daha az olması gerekir. Aksi taktirde boru işlevini yerine getiremez ve gaz tahliye edilmez.Bu da bacanın iç kısmının, dış ortama göre daha sıcak olması ile mümkündür. Sıcak hava; bacadan dışarı çıkma eğilimi gösterirken peşinden atık gazları da beraberinde götürür. Yani ne kadar sıcak o kadar verim de diyebiliriz.Tabi dış etkenlerde verim konusunda etkili.

Standartlara uygun baca sistemlerinin ilk yalıtım fiyatlarının çok yüksek ve bir o kadar da gereksiz olduğu düşünülmesi sebebiyle maalesef uzun yıllardır ülkemizde yanlış ve standartların altında baca sistemleri kurulmuştur. Bu büyük hata ise birçok zehirlenmeye yol açmış bir çok insanımız bunu ne yazık ki hayatı ile ödemiştir. Hiçbir sebep insan hayatının riske atılmasını haklı göstermez. Hepimiz farkındayız ki hiçbir şey canımızdan ve sevdiklerimizden değerli değil.Standartlara uygun güvenli ve uzun ömürlü baca sistemleri bir çok konut ev ve fabrikanın olmazsa olmazlarındandır.

Bacanın havalandırmadaki görevi

Dumanı ocaktan havaya vermeyi sağlayan Bağımsız kanallardır. Yarattığı çekim gücü sayesinde, yanma için gerekli havayı ocağa ve kazana ulaştırır. Baca yüksek ısılara ve yangın ihtimaline, yanma sonucu ortaya çıkabilecek kimyasal gazlara, korozyona ve su buharına karşı dayanıklı olmalıdır.

Genel olarak 4 şekli ayrılmaktadır. Bunlar Tek çidarlı, çift çidarlı, kaskad ve endüstriyel baca sistemleridir.Tek çidarlı baca sistemleri single tek cidarlı baca sistemleri gaz ve sıvı yakıt türleri ile çalışan ısıtma ünitelerinin atık gazlarını atmosfere ulaştırma sistemidir .Isıtma ünitelerin spesifik bilgilerine göre Kayalar Havalandırma  Sistemleri et kalınlığı artırılarak ve malzeme türü değiştirilerek katı yakıt türlerinde de kullanılmaktadır .

Baca sistemi genel olarak düz modül, Te modül Temizleme kapağı, redüksiyon ve şapka elemanlarından oluşmaktadır.Çift cidarlı baca sistemleri katı yakıtla çalışan ve çevre dostu baca sistemidir. Atılan gazın soğumaması ve yoğuşmamasını sağlar. Çift cidarlı bacalar bağlantı kelepçesiyle birbirine bağlandığı gibi duvar kelepçesiyle tesisat şaftına, bina cephesine ve taşıyıcı konstrüksiyona sabitlenmektedir.

 Endüstriyel uygulamalarda ve post modern mimari cephelerin tasarlanmasında taşıyıcı konstrüksiyon veya taşıyıcı profile bir, iki, üç veya dört baca sistemi serbest duracak baca sistemi şekilde tasarımları yapılmaktadır. Uygulama alanları; bina dışı, şaft içi ve açıkta kalan kısımlar olabilir. Kaskat Baca Sistemleri, yan yana veya üst üste (her kat için ayrı) düzenlenmiş duvar tipi yoğuşmalı ısıtma cihazlarının atık gazlarını verimli bir şekilde ve güvenle atmosfere iletilmesini sağlar. Yatay bacalar 30 eğimli yapılarak kondensin istenilen hızda cihazın içine akması sağlandığı gibi, bir kısım kondensin drenaj ve kondens toplayıcı modül sayesinde şebeke atık su giderine iletilmesini sağlar.

Mekanik direnç ve Kararlılığı ; Sistemin kendisine taşıtılan, bir başka yapıya taşıtılan veya çelik halatlarla sağlanan bacalar, serbest duran endüstriyel bacalar olarak görülmektedir.