Endüstriyel tesislerde yapılan bazı üretim işlemlerinde doğal olarak açığa çıkan tozlar, hem ortamdaki insanların sağlığını tehdit etmekte hem de çevreye zarar vermekte. Bu nedenle böyle ortama toz yayılan yerlerde kullanılması gereken en mantıklı çözüm toz toplama sistemleridir.

Üretim alanında yapılacak olan bir lokal  aspirasyon sistemi ile, tozların çalışma ortamına yayılmadan direk olarak kaynağından toplanması ve sistemde kullanılan uygun filtre ekipmanları ile filtre edilerek dış atmosfer ortamına atılması sağlanır.Toz toplama sayesinde ortamda solunulan havanın kalitesi artmaktadır. Bu işlem hava içerisinde ortama ba­ğlı olarak oluşan zerreciklerin ortamdan ayrı tartılması ile sağlanmaktadır.
Havada bulunan zerrecikler toz toplama ünitesinin sağladığı emilim gücü sayesinde ortama yayılmadan kaynaktan toz tutucu filtrelere aktarılır.

Genellikle talaşlı imalat, ahşap ürünleri, otomotiv, kimya, metal vb. sektörlerde üretim sahasında oluşan toz, talaş, pigment vb. partiküllerin uzaklaştırılması ve ortam havasından filtrelenerek daha temiz ve sa­ğlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için tasarlanan sistemlerdir.