Etiket Arşivleri: Sulu Baca Sistemleri

Baca Tipi Sulu Filtre

Kömür ve Fuel -Oil gibi yüksek kükürt oranlı yakıtların kullanıldığı kazanlardan ve odun fırınlarından bacaya verilen duman gazları içerisinde bulunan kül, kurum, toz ve partiküllerin tutulmasını sağlayan, kükürt dioksit seviyesini dengeleyen sistemdir. Günümüzün büyük problemlerinden birisi olan hava kirliliği birçok solunum yolu hastalığını beraberinde getirmektedir. Bu yüzden filtre kullanımı sağlıklı bir toplum için önemli bir yere sahiptir.

 

Filtre içerisindeki şapka üzerinde bulunan bacayı çevreleyen fıskiyelerle yapılan püskürtme sayesinde su ile partiküller karşılaşarak baca içerine çökertilerek hapsolur . Hapsolan partiküller baca tahliyesinden kanalizasyona atılır. Dumandaki kükürt dioksit oranının ayarlanmasını sağlar. Baca tipi sulu filtrenin verimli çalışması için yakıt cinsi, dizayn, su püskürtme seviyesi çok önemlidir. Doğru bir dizayna sahip olmayan veya yeterli miktarsa su püskürtmeyen bir Baca filtresinden istenilen verimi alamazsınız. Baca tipi sulu filtre monte edilirken öncelikler baca borusu çıkışına filtre alt aparatı kullanılarak monte edilir. Ardından kazan gücüne ve yakıtın cinsine göre filtre ebatları değişiklik gösterir. Su giriş ve tahliye boruları takıldıktan sonra montaj işlemi sonlandırılır.

Sulu baca filtresi pide ve ekmek fırınlarında, merkezi sistem kalorifer kazanları bulunan okul, konu, hotel gibi yerlerde, fabrika kazanlarında kullanılır. Atmosfere kötü hava veren her fabrikanın baca tipi sulu filtre kullanması hava kirliliğini önlemek amacıyla zorunlu bir kuraldır. Baca tipi sulu filtre karbondioksit oranını düzenlediği için havayı % 90 oranında temiz tutar. Günümüzde ki hava kirliliğini düşünürsek bu çok önemli bir orandır. Filtreler Türk Standartları Enstitüsün’ ün ( TSE ) standartlarına uygundur ve su tüketimi minimumdur. Dumansız kokusuz baca filtresi, davlumbazdan çıkan borunun üzerine montaj edilerek çıkan kirli havayı su devir daim sistemi ile hava içindeki parteküller temizlenmektedir. Dumanın yoğunluğuna göre püskürtme sistemi çoğaltılıp metal ve karbon filtre destekleri ile koku, duman ve buharın bacadan kaçmasını engeller. Bu sistem ayını zamanda davlumbaza yakın takıldığından baca yangın riskini de sıfıra indirmektedir. Yine bu sistem sayesinde çatıya kadar çıkan metrelerce boruyu kullanmak zorunda kalmayız.

Baca Tipi Sulu Filtre

Kirli dumanın, su dolu iki tank aracılığı ile temizlendiği ve atmosfere temiz havanın salınmasını sağlayan sulu baca filtre sistemi, işletmeleri dumandan, kokudan, hava kirliliğinden isten ve de yangından kurtaran sulu baca filtresi temiz hava sağlayarak hava kirliliğini de önlüyor.

Sulu baca filtresi sayesinde sıfır duman sıfır koku sıfır yangın. Hal böyle olunca sulu baca filtresi veya elektrostatik kuru baca filtresi; ekmek fırınlarında, lokantalarda, pide fırınlarında, apartmanlarda, restaurantlarda, fabrikalarda, konutlarda ve daha bir çok alanda boy göstermekte, atmosfere daha temiz sağlıklı bir hava salınımı için vazgeçilmez bir çözümdür. Baca filtreleri; fırın, lokanta, kebapçı gibi işletmelerin olmazsa olmazlarındandır. Ayrıca zaten atmosfere zehir gaz, kirli hava salınımı yapar her işletmenin kullanması zorunludur. Dumansız kokusuz baca filtresi, davlumbazdan çıkan borunun üzerine montaj edilerek çıkan kirli havayı su devir daim sistemi ile hava içindeki paritiküller temizlenmektedir. Filtre içerisindeki şapka üzerinde bulunan bacayı çevreleyen fıskiyelerle yapılan püskürtme sayesinde su ile partiküller karşılaşarak baca içerine çökertilerek hapsolur.

 

Hapsolan partiküller baca tahliyesinden kanalizasyona atılır. Dumandaki kükürt dioksit oranının ayarlanmasını sağlar.

 

Dumanın yoğunluğuna göre püskürtme sistemi çoğaltılıp metal ve karbon filtre destekleri ile koku, duman ve buharın bacadan kaçmasını engeller. Bu sistem ayını anda davlumbaza yakın takıldığından baca yangın riskini de sıfıra indirmektedir. Yine bu sistem sayesinde çatıya kadar çıkan metrelerce boruyu kullanmak zorunda kalmayız ve su tüketimi minimum olan baca tipi su filtreleri TSE standartlarına uygun olup Karbonhidrat oranının dengeler ve %90 oranında temiz bir hava sağlar.

Baca tipi sulu filtrelerinin verimli bir şekilde çalışması ve ölçümlerde gerekli de­ğerleri sa­ğlaması için belirli genişlikte ve doğru bir dizayn ile yapılması, yeterli miktarda su püskürtmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle gerekli tasarımın çalışması yapılmalıdır. Aksi takdirde sulu baca filtresi sistemi verimsiz çalışacaktır.

Karbonmonoksit oranını dengede tuttuğu için havayı temiz tutar. Aynı zamanda dumanla birlikte çıkan kurum, kül, toz ve diğer kirlerin hava ile karışımını engellediği için havayı temiz tutar.

Baca Tipi Sulu Filtre

Hava kirliliği günümüz 21.yy’ında büyük bir yer edinmektedir.  Hava da bulunan kurun gibi a­ğır metaller kan hücrelerinin bozulmasına ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara yol açmaktadır. Buna örnek sanayileşme devriminin başında oluşan kirli hava ile İngiltere’de yaşanan toplu ölümlerdir.

Baca tip sulu filtre, işletmelerde, fabrikalarda bulunan kirli ve zehirli havanın atmosfere salınmadan önce kirli havanın filtrelenerek daha temiz bir havanın atmosfere salınmasını sağlar. 
Baca tipi sulu filtreler atmosfere zararlı gaz salınımı yapan işletmelerin tamamı için yasal zorunluktur. Su tüketimi minimumdur ve karbondioksit oranının düzenlediği için havayı %90 oranında temiz tutar. Aynı zamanda zorunlu olmasıyla birlikte TSE standartlarına uygundur.
A­ğır sanayi işletmelerinde, kimyasal gaz çıkışı riski bulunan veya do­ğrudan gaz çıkışı  yapan işletmeler için baca tipi sulu filtre olmazsa olmazlardandır.

 

 Sulu filtre, restoran, bar, fırın gibi kimyasal içeri­ği olmayan buna karşın ortama kokuyu yayan işletmelerin kullanması gereken sistemlerdir. Sulu fitreler restoranlar, alışveriş merkezleri, lokantalar gibi işletmelerde zorunlu kullanılan havalandırma ekipmanlardır. 
Ayrıca Kömür ve Fuel – Oil gibi yüksek kükürt oranlı yakıtlardan kullanılan kazanlardan ve odun fırınlarından bacaya verilen duman gazları içerisinde bulunan kül, kurum ve partiküllerin tutulmasını sa­ğlayan, kükürt dioksit seviyesini dengeleyen sistemdir.

Sulu sistem baca filtrelerinin verimli bir şekilde çalışması ve ölçümlerde gerekli de­ğerleri sa­ğlaması için belirli oranlarda ve genişlikte tasarlanması doğru bir dizayna sahip olması gerekir, yeterli miktarda su püskürtmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle gerekli tasarımın çalışması yapılmalıdır. Aksi takdirde sulu baca filtresi sisteminden yeterli verimi alamazsınız. Sulu baca filtresinin montajında öncelikle baca borusu çıkışına filtre alt aparatı kullanılarak monte edilir. Ardından kazan gücüne ve yakıtın cinsine göre filtre ebatları değişiklik gösterir. Su giriş ve tahliye boruları takıldıktan sonra montaj işlemi sonlandırılır. Sulu baca filtreleri konusunda Bimm havalandırma sistemi en iyi dizayn en verimli filtre ile her zaman yanınızda. Bu sistem ayını zamanda davlumbaza yakın takıldığından baca yangın riskini de sıfıra indirmektedir. Yine bu sistem sayesinde çatıya kadar çıkan metrelerce boruyu kullanmak zorunda kalmayız.