Etiket Arşivleri: Havalandırma Sistemleri

Büyük ve Ticari Mutfaklarda Havalandırma

BÜYÜK MUTFAK VE TICARI MUTFAKLARDA

Restoranlarda, mutfak davlumbaz egzozlarındaki büyük egzoz ihtiyacından ve egzoz olarak atılan havanın taze hava olarak tekrar mekana verilmesi gerekliliğinden dolayı yatırım ve işletme maliyeti yüksek havalandırma sistemleri ortaya çıkar. Mutfaktan salona hava kaçmaması, salonun havalandırmasının sıcaklık, koku, hava hızları olarak konforu sağlaması gerekir. Bu nedenle restoran havalandırma sistemleri özellik arz ederler. Restoranlar havalandırma sistemlerinden dolayı m2 işletme maliyeti en yüksek ticari işlemeler arasındadır. Yükün büyük kısmı da davlumbazlardan gelir. Bu nedenle, öncelikle davlumbaz seçimi ve yerleşimi üzerinde hassasiyetle durulması gerekir. Davlumbaz seçim ve yerleşimi optimum hava debisi ile sonuca ulaşmak yanında yangın riskini minimuma indirmek açısından da çok önemlidir.

Okullarda Havalandırma

OKULLAR

Okullarda öğrencilerin ve öğretmenlerin çoğu zamanı sınıflarda geçmektedir. Sadece teneffüslerde kapı ve pencereler açılarak doğal havalandırmanın yapıldığını düşünürsek içeride bulunulduğu zaman içerisinde havanın kalitesinin giderek azaldığı görülür. Havalandırma sistemleri yardımıyla pozitif basınç kullanılarak pencere altlarından veya tavandan açılacak menfezlerle içeride bulunan kirli hava temiz havanın verilmesiyle koridora atılır. Böylece yaz ve kış aylarında iç sıcaklık korunarak havanın kalitesi arttırılmış olur.

Konutlarda Havalandırma

KONUTLAR

Konut tipi havalandırma sistemlerinde amaç konfor havalandırması yapılmasıdır. İnsan yaşamını, sağlığını etkilemeyecek şartlı şekilde yapılan havalandırma sistemleridir. Alışveriş merkezlerinde, rezidans uygulamalarında taze hava şartlandırılarak ,nemi, sıcaklığı ,soğukluğu, kuruluğu mekanik sistemler aracılığıyla ayarlanır ve insan konforu gözetilerek istenilen ortam sağlanmış olur.

Konut tipi havalandırma sistemlerindeki uygulamalarımızda otoparklar, sığınaklar ve mutfaklar egzoz sistemleriyle tahliye edilirler. Otoparklarda günümüz şartlarında zorunlu olan havalandırma sistemlerinde araçların çalışması sonucu oluşan CO ve kurşun gibi zararlı maddeleri tahliye ederek ortamı normal şartlara gelmiş olur.

İyi Bir Havalandırma Sistemi

Havalandırma sistemleri bir ortamdaki istenmeyen kötü kirli havayı temiz sağlıklı ferah bir hava ile değiştiren veyahut kirli havayı arındırarak geri verin sistemlerdir. Günümüz şartlarında kullanım alanı oladukça fazlardır. İnsan kalabalığı olan her yerde , dışarıya gaz veren fabrikalarda, atıklarda, restoranlarda , kafeteryalarda yani insan sağlığı ve çevreyi tehdit eden her türlü koku kir tozun karşısında havalandırma sistemlerini görüyoruz. Pek fark edilmese de insan sağlığı için oldukça önemlidir. Fabrika da çalışan bir işçinin veya sanayi bakımından gelişmiş toplumların bu gazlardan etkilenip ölüme kadar giden solunum yolu hastalıklarına yakalanmalarını engeller. Günümüz problemlerinden hava kirliliğine büyük bir engeldir. Bu sebeple doğru havalandırma sistemi çok önemlidir. Aynı zamanda bunların periyodik şekilde kontrollerinin yapılması onarılması bakımının tek tek kontrollü şekilde yapılması gerekmektedir.

Havalandırma sistemlerinde , baca tipi sulu filtre , statik filtre sistemleri , karbon filtre , flexible grubu ,toz toplama ünitesi , sulu filtre, fan grubu , baca sistemleri , akrobat kol ,  havalandırma sistemleri gibi ürün ve çeşit vardır.Bu kadar fazla olmasının sebebi ise her sektörde her alanda aynı sistemin işlmemesi örneğin Toz Toplama Ünitesi , sanayilerde veya kimyasal sektörlede açığa çıkan zararlı tozların çalışanların sağlığına zarar vermesini önlemek amacıyla kirli havanın ve tozların toplanarak arındırılması ve ortama temiz hava sağlamısını sağlar ama toz toplama ünitesini bir restorandaki kokuyu engellemek için kullanamayız bu ve bunun gibi çeşitlerden dolayı bir çok ürün vardır. Baca Tipli Sulu filtre , hava kirlili­ği, insan yaşamı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahiptir. Aynı şekilde toz toplama sistemi bir sulu baca filtresi ile aynı görevi üstlenemez. Havalandırma sistemi bir fabrikanın olmazsa olmazlarındandır.Her fabrikada havayı atmosfere salmadan önce arınıdırmak zorunludur.Bunun için de genellikle baca tiplil sulu filtre kullanılır.Bunun nedeni TSE standartlarına uygun,sıvı tüketimi minimum ama buna rahmen %90 oranında arındırma etkısı olmasıdır. Havalandırma ve toz toplama elemanının bir araya gelmesi ile ortaya çıkan havalandırma sitmeleri belli bir mühendislik esaslarına gire her işletme özelinden farklı olarak dizayn edilmektedir. Bimm Havalandırma uzman mühendis kadrosu ile işletmenize ihtiyacı olan sistemi yerinde tespit ederek size özel çözümler sunmaktadır.

Havalandırma sistemleri nedir? ne işe yarar?

Havalandırma sistemleri bulunduğu herhangi bir yerin daha sağlıklı ve temiz bir yer olmasını sağlar. Birçok alanda önemli bir yere sahiptir. Bir restoranda ortama kötü koku yayılmasını, bir fabrikada işçilerin zehirli gaz solumasını, bir ofiste veya okulda çalışma veriminin düşmesini engeller.

Bir fabrika veya herhangi bir çalışma alanında hangi maddeyle çalışılırsa çalışılsın havalandırılması kesinlikle gereklidir. Fakat havalandırma tehlikeli gazlara, buhar ve dumana, tozlara karşı çok kısıtlı bir koruma sağlar.
Etkin bir havalandırma sistemi için, çalışanlar için kimyasala bulaşmamış temiz bir nefes alma imkanı sağlar. Havalandırma sistemleri kullanım alanına göre farklılık gösterir bir restoran da kullanılan havalandırma sistemi ile bir marangozda kullanılan sistem farklıdır. Bu farklılık hava şartlarına göre değişir. Bir marangozda toz ve talaş havayı kirletirken bir restoranda problem kokunun yayılmasıdır. Ortamda ki koku bakımından yoğunlaşmış havayı temizlemek için üç çeşit havalandırma vardır. Bunlar lokal, merkezi ve davlumbaz havalandırma sistemleridir. Lokal havalandırma sistemi küçük ofis ve bürolarda kullanılır. Kanal tesisatına ihtiyaç yoktur 220 volt akım ile çalışır, basit elektrik motorlu ve duvara asılabilen aspiratörler kullanılır. Temizlemesi ve bakımı en kolay havalandırma sistemidir. Merkezi havalandırma sistemi ise alışveriş merkezleri, müze gibi yoğun insan kalabalığının olduğu yerlerde kullanılır. Lokal havalandırma sistemlerinden farklı olarak merkezi havalandırma sistemlerinde kanal tesisatına ihtiyaç vardır ve genellikle hücreli aspiratörler kullanılır. Gün boyunca çalıştığı için daha güçlü ve büyük bir yapıya sahiptir. Bakım ve onarım işleri diğer havalandırma sistemlerine göre daha zor ve zahmetli olduğu için montaj sırasında dikkatli davranılmalıdır. Davlumbaz havalandırma sistemleri halk arasında temel olarak bilinen havalandırma sistemleridir. Restoranların mutfaklarında kullanılan davlumbazlar yanan ocakların ortama verdiği gazın dışarıya atılmasını sağlar. Bu sistemlerin en önemli bulunma sebebi gaz kaçakları gibi durumlardan korunmak değil, kullanılmış yani yanık gazların ortamdan atılmasını sağlamaktır.

Sonuç olarak havalandırma sistemleri  kapalı bir ortamın havasını değiştirmek, daha sağlıklı ve daha ferah bir yaşam alanı oluşturmak için kullanılır. Birçok işletme için büyük önemi vardır.

Toz Toplama Ünitesi

Dökme malzemelerin (Çimento, plastik, demir tozu, kalsit, pvc, hububat, yem, toz, granül gibi)  bir noktadan başka bir noktaya taşınması, depolanması ve işlenmesi sırasında ortaya çıkan tozlar çevreye zarar vermektedir. Bu tozların ortama yayılmadan toplanması amacıyla toz toplama ve filtreleme sistemlerinden yararlanılmaktadır.

Toz toplama işlemi toz ortama yayılmadan toz merkezinden yapılmalıdır. Konveyörlerden silolara malzeme dolumu sırasında, bantlı konveyörlerde malzeme aktarım ,
Kırıcı ve öğütücülerde, Çimento fabrikalarında üretim sırasında, demir çelik fabrikalarında yüksek fırın,  ark ocakları, sinter tesislerinden, enerji tesislerinde kömür tozu ve kömür külü aktarımında,   Kamyon ve silobaslara toz ham madde dolumu sırasında, Limanlarda gemilere toz ham madde dolumu sırasında toz oluşmaktadır. Toz toplama sistemleri bir fabrika, iş yeri için gerçekten çok önemlidir. Sağlıklı hava insan sağlığı için en kritik ihtiyaçlardan birisidir. Hava kirliliğinin arttığı havalandırma ve toz toplama sistemlerinin olmadığı bir durumda hemen çeşitli solunum hastalıkları görülmeye başlanır. Toz toplama sistemlerinin önemini en iyi şekilde gösteren şeylerden birisi ise çimento fabrikaları, taş ocakları, ağır sanayi fabrikaları gibi havaya yüksek derecede kötü gaz salan yerlerin çevresinde yerleşim olmamasına dikkat edilir. Çünkü bu gibi çalışma alanlarının yakınında ikamet edenlerde bir süre sonra solunum yolları enfeksiyonlarına bağlı hastalıklar görülür. Dış mekanlarda bile bu derecede etki gösteren bu gazlar iç ortamdan atılmazsa neler olabileceği gayet açık. Bu nedenle kapalı alanlarda hava temizliğini sağlamak için havalandırma ve toz toplama sistemleri devreye girer.

Toz toplama ve filtre uygulamalarından birkaç örnek verecek olursak  Kamyon, silobas ve gemilere toz malzeme doldurma sırasında kullanılan yükleme körükleri toz oluşumunu önemli oranda azaltmaktadır. Endüstriyel tesislerde, limanlarda dökme yüklerin boşaltılması esnasında kullanılmaktadır. Dökme yüklerin açık hava ile irtibatı engellenmektedir. Ortama yayılabilecek toz ve kir ise vakum fanı yardımıyla emilmektedir. Toplanan tozlar tekrar kamyon, silobas veya gemiye aktarılmaktadır. Böylece ürün kaybının önüne geçilmiş olur.

Toz toplama sistemlerinde oluşan tozları depolamak ve tozsuz olarak çıkartmak amacıyla taşıma sistemlerinden yararlanılır. Büyük boyutlu endüstriyel tesislerde filtrelerde toplanan tozlar merkezi bir siloya aktarılmakta, buradan tanker veya silobaslar ile tahliye edilebilmektedir.

 

 

Toz Toplama Ünitesi Faydaları

Toz toplama sistemleri genel olarak sanayide karşımıza çıkar. Makinelerin çalışması ve insan hareketleri ile oluşan aşırı fazla toz insan sağlığını tehdit ediyor. Çalışanların sağlığı ve verimli bir çalışma sağlanması için toz toplama sistemleri kullanılmalıdır.

Çalışma gerçekleştirilen yerde toz, duman, metal buharı, buğu ve gaz şeklinde çeşitli hava kirleticileri oluşur. Bu kirlerin oluştukları yerde ortama yayılmadan oluşma merkezinde temizlenmelidir. Bu kirleticilerin havadan tamamen emilmesi mümkün olmasa da insan sağlığını kötü etki göstermeyecek seviyelere çekilebilir. Bunun için toz toplama sistemleri kullanılır.

Toz toplama sistemi ile çalışılan yerin hava kalitesi yükseltilir. Yapılan işin sonucunda ortaya çıkan kir ve toz ortama yayılmadan oluşma noktasından emilerek atılır. Bu sayede işçilerin soluduğu hava temiz ve sağlıklı olur. Çalışılan ortamda oluşan kirleticiler toz toplama sistemleri emiş gücü sayesinde sisteme çekilerek toz tutucu filtrelere aktarılır. Bu filtreler zararlı hava kirleticileri tutarak havanın temizlenmesini sağlar. Özellikle talaşlı üretimin yapıldığı marangoz ve Kalıphane gibi yerlerde, otomotiv sektöründe, ahşap ürünleri üretilen imalathanelerde, kimyasal üretim yapan sektörlerde toz toplayıcı sistemler olmaz olmazdır. Toz toplama filtreleri kullanılacağı alana göre farklılık gösterir örneğin talaş tozu oluşan bir ortam ile kimyasal gaz salınan bir ortamda kullanılan toz toplama sistemi aynı değildir. Bu sistemlerde ortamda bulunan hava filtreler tarafından çekilir ardından ayrıştırılarak egzozlar aracılığıyla temiz hava ortama salınır. Böylece ortamın sağlıklı ve temiz hava miktarı arttırılır. Toz toplama sistemleri seçiminde öncelikle kullanılacak alanda oluşan hava kirleticiye göre bir toz filtresi seçilmelidir. Doğru filtre daha verimli bir sistem sağlar. Ortamdaki nem oranı ve filtrelenecek gazın sıcaklığı da bu sistemlerde kullanılacak filtre türünü etkiler. Bazı filtreler doğru sıcaklık ve nem ortamında diğerlerine göre daha etkilidir. Buna dikkat edilmelidir.

Toz toplama sistemleri yoğun hava kirleticileri olan ortamlarda kullanılması gerekli olan bir sistemdir. Bu sistemler ile kötü havayı atıp ortama sağlıklı hava kazandırabilir daha sağlıklı ve temiz bir ortamda çalışarak iş veriminizi arttırabilirsiniz.