Etiket Arşivleri: baca tipi sulu filtre nedir

Baca Tipi Sulu Filtre

Kömür ve Fuel -Oil gibi yüksek kükürt oranlı yakıtların kullanıldığı kazanlardan ve odun fırınlarından bacaya verilen duman gazları içerisinde bulunan kül, kurum, toz ve partiküllerin tutulmasını sağlayan, kükürt dioksit seviyesini dengeleyen sistemdir. Günümüzün büyük problemlerinden birisi olan hava kirliliği birçok solunum yolu hastalığını beraberinde getirmektedir. Bu yüzden filtre kullanımı sağlıklı bir toplum için önemli bir yere sahiptir.

 

Filtre içerisindeki şapka üzerinde bulunan bacayı çevreleyen fıskiyelerle yapılan püskürtme sayesinde su ile partiküller karşılaşarak baca içerine çökertilerek hapsolur . Hapsolan partiküller baca tahliyesinden kanalizasyona atılır. Dumandaki kükürt dioksit oranının ayarlanmasını sağlar. Baca tipi sulu filtrenin verimli çalışması için yakıt cinsi, dizayn, su püskürtme seviyesi çok önemlidir. Doğru bir dizayna sahip olmayan veya yeterli miktarsa su püskürtmeyen bir Baca filtresinden istenilen verimi alamazsınız. Baca tipi sulu filtre monte edilirken öncelikler baca borusu çıkışına filtre alt aparatı kullanılarak monte edilir. Ardından kazan gücüne ve yakıtın cinsine göre filtre ebatları değişiklik gösterir. Su giriş ve tahliye boruları takıldıktan sonra montaj işlemi sonlandırılır.

Sulu baca filtresi pide ve ekmek fırınlarında, merkezi sistem kalorifer kazanları bulunan okul, konu, hotel gibi yerlerde, fabrika kazanlarında kullanılır. Atmosfere kötü hava veren her fabrikanın baca tipi sulu filtre kullanması hava kirliliğini önlemek amacıyla zorunlu bir kuraldır. Baca tipi sulu filtre karbondioksit oranını düzenlediği için havayı % 90 oranında temiz tutar. Günümüzde ki hava kirliliğini düşünürsek bu çok önemli bir orandır. Filtreler Türk Standartları Enstitüsün’ ün ( TSE ) standartlarına uygundur ve su tüketimi minimumdur. Dumansız kokusuz baca filtresi, davlumbazdan çıkan borunun üzerine montaj edilerek çıkan kirli havayı su devir daim sistemi ile hava içindeki parteküller temizlenmektedir. Dumanın yoğunluğuna göre püskürtme sistemi çoğaltılıp metal ve karbon filtre destekleri ile koku, duman ve buharın bacadan kaçmasını engeller. Bu sistem ayını zamanda davlumbaza yakın takıldığından baca yangın riskini de sıfıra indirmektedir. Yine bu sistem sayesinde çatıya kadar çıkan metrelerce boruyu kullanmak zorunda kalmayız.

Baca Tipli Sulu Filtre Nedir ?

Baca Tipli Sulu Filtre

Kirli dumanın, su dolu iki tank aracılığı ile temizlendiği ve atmosfere temiz havanın salınmasını sağlayan sulu baca filtre sistemi, işletmeleri dumandan, kokudan, hava kirliliğinden isten ve de yangından kurtaran sulu baca filtresi temiz hava sağlayarak hava kirliliğini de önler . Normal baca borusu çıkışına filtre alt aparatı kullanılarak monte edilir.Baca filtre ebatları kazanın durumuna ve yakıt cinsine göre değişiklik gösterir.Son olarak su girişi ve tahliye boruları takıldıktan sonra montaj işlemi sona erer.
Baca tip sulu filtre, işletmelerde, fabrikalarda bulunan kirli ve zehirli havanın atmosfere salınmadan önce kirli havanın filtrelenerek daha temiz bir havanın atmosfere salınmasını sağlar.
Baca tipi sulu filtreler atmosfere zararlı gaz salınımı yapan işletmelerin tamamı için yasal zorunluktur. Su tüketimi minimumdur ve karbondioksit oranının düzenlediği için havayı %90 oranında temiz tutar. Aynı zamanda zorunlu olmasıyla birlikte TSE standartlarına uygundur.
Ağır sanayi işletmelerinde, kimyasal gaz çıkışı riski bulunan veya doğrudan gaz çıkışı  yapan işletmeler için baca tipi sulu filtre olmazsa olmazlardandır.
Filtre içerisindeki şapka üzerinde bulunan bacayı çevreleyen fıskiyelerle yapılan püskürtme sayesinde su ile partiküller karşılaşarak baca içerine çökertilerek hapsolur . Hapsolan partiküller baca tahliyesinden kanalizasyona atılır. Dumandaki kükürt dioksit oranının ayarlanmasını sağlar. Baca tipi sulu filtrenin verimli çalışması için yakıt cinsi, dizayn, su püskürtme seviyesi çok önemlidir. Doğru bir dizayna sahip olmayan veya yeterli miktarsa su püskürtmeyen bir Baca filtresinden istenilen verimi alamazsınız. Baca tipi sulu filtre monte edilirken öncelikler baca borusu çıkışına filtre alt aparatı kullanılarak monte edilir. Ardından kazan gücüne ve yakıtın cinsine göre filtre ebatları değişiklik gösterir. Su giriş ve tahliye boruları takıldıktan sonra montaj işlemi sonlandırılır.
Ekmek Fırınlarında
Pide Fırınlarında
Okullarda Merkezi Isıtması olan
Apartmanlarda
Otellerde ,
vb. şirket veya kurumlarda kullanılır .
Karbonmonoksit oranını dengede tuttuğu için havayı temiz tutar. Aynı zamanda dumanla birlikte çıkan kurum, kül, toz ve diğer kirlerin hava ile karışımını engellediği için havayı temiz tutar.

Baca Tipi Sulu Filtre

Kirli dumanın, su dolu iki tank aracılığı ile temizlendiği ve atmosfere temiz havanın salınmasını sağlayan sulu baca filtre sistemi, işletmeleri dumandan, kokudan, hava kirliliğinden isten ve de yangından kurtaran sulu baca filtresi temiz hava sağlayarak hava kirliliğini de önlüyor.

Sulu baca filtresi sayesinde sıfır duman sıfır koku sıfır yangın. Hal böyle olunca sulu baca filtresi veya elektrostatik kuru baca filtresi; ekmek fırınlarında, lokantalarda, pide fırınlarında, apartmanlarda, restaurantlarda, fabrikalarda, konutlarda ve daha bir çok alanda boy göstermekte, atmosfere daha temiz sağlıklı bir hava salınımı için vazgeçilmez bir çözümdür. Baca filtreleri; fırın, lokanta, kebapçı gibi işletmelerin olmazsa olmazlarındandır. Ayrıca zaten atmosfere zehir gaz, kirli hava salınımı yapar her işletmenin kullanması zorunludur. Dumansız kokusuz baca filtresi, davlumbazdan çıkan borunun üzerine montaj edilerek çıkan kirli havayı su devir daim sistemi ile hava içindeki paritiküller temizlenmektedir. Filtre içerisindeki şapka üzerinde bulunan bacayı çevreleyen fıskiyelerle yapılan püskürtme sayesinde su ile partiküller karşılaşarak baca içerine çökertilerek hapsolur.

 

Hapsolan partiküller baca tahliyesinden kanalizasyona atılır. Dumandaki kükürt dioksit oranının ayarlanmasını sağlar.

 

Dumanın yoğunluğuna göre püskürtme sistemi çoğaltılıp metal ve karbon filtre destekleri ile koku, duman ve buharın bacadan kaçmasını engeller. Bu sistem ayını anda davlumbaza yakın takıldığından baca yangın riskini de sıfıra indirmektedir. Yine bu sistem sayesinde çatıya kadar çıkan metrelerce boruyu kullanmak zorunda kalmayız ve su tüketimi minimum olan baca tipi su filtreleri TSE standartlarına uygun olup Karbonhidrat oranının dengeler ve %90 oranında temiz bir hava sağlar.

Baca tipi sulu filtrelerinin verimli bir şekilde çalışması ve ölçümlerde gerekli de­ğerleri sa­ğlaması için belirli genişlikte ve doğru bir dizayn ile yapılması, yeterli miktarda su püskürtmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle gerekli tasarımın çalışması yapılmalıdır. Aksi takdirde sulu baca filtresi sistemi verimsiz çalışacaktır.

Karbonmonoksit oranını dengede tuttuğu için havayı temiz tutar. Aynı zamanda dumanla birlikte çıkan kurum, kül, toz ve diğer kirlerin hava ile karışımını engellediği için havayı temiz tutar.

Baca Tipli Sulu Filtre Nedir ? ve Kullanım Yerleri ?

BACA TİPLİ SULU FİLTRE
Baca Tipli Sulu Filtre Nedir ?
Kömür ve Fuel-Oil gibi yüksek kükürt oranlı yakıtların kullanıldığı kazanlardan ve odun fırınlarından bacaya verilen duman gazları içerisinde bulunan kül , kurum ve partiküllerin tutulmasını sağlayan , kükürt dioksit seviyesini dengeleyen sistemdir.
Kirli dumanın, su dolu iki tank aracılığı ile temizlendiği ve atmosfere temiz havanın salınmasını sağlayan sulu baca filtre sistemi, işletmeleri dumandan, kokudan, hava kirliliğinden isten ve de yangından kurtaran sulu baca filtresi temiz hava sağlayarak hava kirliliğini de önlüyor. sulu baca filtreleri, baca ile ilgili problemi olan tüm işletmelere % 100 garantili borusuz olarak duman ve kokuları yok etme sözü ve garantisi veriyoruz. sulu baca filtresi sayesinde sıfır duman sıfır koku sıfır yangın. Hal böyle olunca Sulu baca filtresi veya elektrostatik kuru baca filtresi; ekmek fırınlarında, lokantalarda, pide fırınlarında, apartmanlarda, restaurantlarda, fabrikalarda, konutlarda, katı ve sıvı yakıtların kullanıldığı her alanda, atmosfere daha temiz sağlıklı bir hava salınımı için vazgeçilmez bir çözümdür. baca filtreleri; fırın, lokanta, kebapçı gibi işlrtmelerin olmazsa olmazlarındandır. Sulu baca filtresi veya Elektrostatik kuru baca filtresi fiyatları konusunda sulu baca filitre firmaları veya filtre şirketleri gerekli hizmeti halkımıza sunmaktadır. Dumansız kokusuz baca filtresi, davlumbazdan çıkan borunun üzerine montaj edilerek çıkan kirli havayı su devir daim sistemi ile hava içindeki parteküller temizlenmektedir. Dumanın yoğunluğuna göre püskürtme sistemi çoğaltılıp metal ve karbon filtre destekleri ile koku, duman ve buharın bacadan kaçmasını engeller. Bu sistem ayını zamanda davlumbaza yakın takıldığından baca yangın riskini de sıfıra indirmektedir. Yine bu sistem sayesinde çatıya kadar çıkan metrelerce boruyu kullanmak zorunda kalmayız.
SULU BACA FİLTRESİ KULLANIM YERLERİ ;
-Pide ve Ekmek Fırınlarında
-Merkezi Sistem Kalorifer Kazanlarında (Otel ,Okul ,Konut vs.)
-Fabrika Kazanlarında
Karbondioksit oranını düzenlediği için havayı % 92 oranında temiz tutar.Duman içerisindeki kül,kurum ve partikülleri tuttuğu için çevreyi temiz tutar.Su tüketimi minimumdur.TSE standartlarına uygundur.Birçok belediye ve devlet kuruluşu tarafında zorunlu tutulmaktadır.Bu yüzden kullanılması tavsiye edilir .

Baca Tipli Sulu Filtre Hakkında Bilgiler

Baca Tipi Sulu Filtre
Havalandırma sistemleri ister sanayi gibi pamuk yada tekstil ürünlerinin ortaya çıkardığı olumsuz hava koşullarında olsun. İster ise a­ır dizel makinaların ortaya çıkardığı karbon türevli a­ır gazlar olsun sanayini de verimli­liğine ve hava kalitesine etki eden her alanda kullanılmaktadır. En iyi çalışan verimi ve en iyi makine ömrü sa­ğlayabilmek için insalara sağ­lıklı hava sa­ğlayabilmek için olmazsa olmazlardan biri havalandırma sistemleri kullanmalıdır. Bimm Havalandırma uzman mühendis kadrosu ile işletmenize ihtiyacı olan sistemi yerinde tespit ederek size özel çözümler sunmaktadır.
Baca Tipli Sulu Filtre ,sanayi devriminin ardından sanayileşmede atmosfere çıkan zararlı gazların insanları kötü yönde etkilemesinde yer alır . Buna Örnek olarak İngilterede sanayileşmeden sonra olan toplu ölümler . Baca tip sulu filtre, işletmelerde bulunan hava ve atık gaz tahliyelerinin atmosfere karıştırılmadan noktada filtre edilerek salınmasını sağlar.Baca Tipli Sulu filtre , hava kirlili­ği, insan yaşamı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahiptir. Hava da bulunan kurşun gibi a­ğır metaller kan hücrelerinin bozulmasına ve bir takım ciddi tıbbi sorunlara hatta ölümlerle sonuçlanan riskler taşımaktadır.Bunları önlemek amacıyla kullanılan bu havalandırma sistemi işletmelerde bulunan hava ve atık gaz tahliyelerinin atmosfere karıştırılmadan noktada filtre edilerek salınmasını sa­ğlar. Sulu baca filtresi çatıdaki baca çıkışına tam oturacak şekilde üretilir. Gelen baca gazı genişleyen sulu baca filtresi haznesinden geçerken nozullardan püsküren su ile karşılaşır. Nozullar suyu pülverize ederek duman içerisinde taşınan zararlı partikül ve kurumların karşılaşması sonucu filtreleme sağlar. Sulu sistem baca filtresi içerisinde püskürtülen su aşağı düşerken partikül ve kurumları tutarak kirlenir. Kirlenen su hazne içerisinde birikerek aşağıdaki tahliyeden atılır. Tahliye edilen kirli su kanalizasyona deşarj edilerek çalışır.
Bulunduğumuz şuan ki dünyada sanayileşme ve fabrikalaşma hızla çoğalmaktadır. Baca Tipli Sulu Filtre bu durumda önemli bir yer alıyor. Çünkü sanayileşme arttıkça ve havalandırma sistemi kullanılmazsa insan ölümleri gittikçe artıcaktır. Bunu önlemek amacıyla sanayi ve fabrikalarda kullanılması çok önemlidir.