Mutfak Fanı

Mutfak Fanı Mutfak vb. küçük mekanların havalandırılmasını sağlamak için tasarlanmış fanlardır. Duvar, pencere camı, saç veya benzeri ince kalınlıkta satıhlara monte edilebilir. Yüksek sıcaklıkta havanın taşınması gereken uygulamalarda,duman tahliye havalandırma sistemlerinde mükemmel çözüm sunar.

Mutfaklarda ortama atılan yayılan yalnızca ısı ve nem değildir. Bunların yanında bol miktarda yağ buharları, kirletici gazlar, koku, duman ve bazı mikro organizmalarda ortama yayılır. Bu yayılan maddeler ortamın ve çevrenin kirlenmesine neden olurlar.
Bu kirleticileri dolaysız kirleticiler olarak adlandırabiliriz. Bu maddeler ortama yayıldıktan sonra temizlenmesi hem çok zor ve hem de oldukça pahalıdır. Bundan dolayı, dolaysız kirleticilerin ortama yayılmadan toplanması ve kontrollü olarak yok edilmesi gereklidir.

Mutfak egzoz havasında kirleticiler ve kokular olması nedeni ile bunların istemsiz yayılımlarının önlenmesi çok önemlidir.Bu istemsiz yayılımın önüne geçebilmek için mutfaklarda gerek egzoz toplamasını gerek taze hava dağıtımını çok dikkatli ve hassas yapmak ve egzoz noktalarının ve genellikle mutfağın negatif basınçta bulunması gereklidir.