BÜYÜK MUTFAK VE TICARI MUTFAKLARDA

Restoranlarda, mutfak davlumbaz egzozlarındaki büyük egzoz ihtiyacından ve egzoz olarak atılan havanın taze hava olarak tekrar mekana verilmesi gerekliliğinden dolayı yatırım ve işletme maliyeti yüksek havalandırma sistemleri ortaya çıkar. Mutfaktan salona hava kaçmaması, salonun havalandırmasının sıcaklık, koku, hava hızları olarak konforu sağlaması gerekir. Bu nedenle restoran havalandırma sistemleri özellik arz ederler. Restoranlar havalandırma sistemlerinden dolayı m2 işletme maliyeti en yüksek ticari işlemeler arasındadır. Yükün büyük kısmı da davlumbazlardan gelir. Bu nedenle, öncelikle davlumbaz seçimi ve yerleşimi üzerinde hassasiyetle durulması gerekir. Davlumbaz seçim ve yerleşimi optimum hava debisi ile sonuca ulaşmak yanında yangın riskini minimuma indirmek açısından da çok önemlidir.