Kategori Arşivleri: Uygulama Alanları

Konser ve Tiyatro Salonlarında Havalandırılma

KONSER VE TİYATRO SALONLARINDA HAVALANDIRILMA

 

Tiyatro, opera ve konser salonlarında ısıtma havalandırma tesislerinin tasarımında havanın sevki, sıcaklık, hızı, nemi ve ortama homojen dağılımı özel önem taşımaktadır. Aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya doğru çözümlenen havalandırma sistemleri birbirlerine göre bir takım avantaj ve dezavantajlar yaratmaktadır. Bu tür yapıların planlamasında, sahne evi, vestiyer ve prova odaları gibi mahallerin klimatizasyon açısından birbirleriyle ve salonla ilişkisi dikkatle alınmalıdır. Tiyatro, opera ve konser salonlarında baylar ve bayanlar ile yaşlı ve gençlerin konfor beklentileri doğal olarak farklılıklar arz etmekte, dolayısıyla işletmede her bir izleyici için konforlu iklimlendirmenin sağlanması güç olmaktadır.

Hastanelerde Havalandırma

HASTANELERDE HAVALANDIRMA

Hastanelerde havalandırma sistemleri günümüz gereği kullanılması şart haline gelmektedir. Hastanelerdeki pis ve mikroplu havayı kanallara toplayıp emdikten sonra temiz havayı tekrar ortama vermektedir .Hijyenik ortamlarda enfeksiyon değişik yollar ile bir yerden diğerine geçmektedir. Enfeksiyon geçiş yolları arasında hava yolu ile enfeksiyon geçişi iklimlendirme ve havalandırma sektöründe çalışanları yakından

Marangoz ve Kaliphanelerde Havalandırma

MARANGOZ VE KALIPHANELERDE HAVALANDIRMA

Endüstri tesislerinde bazı üretim işlemleri esnasında kaçınılmaz olarak meydana gelen ve çalışma ortamına yayılma eğiliminde olan tozlar, gerek insan sağlığını tehdit etmeleri gerekse çevreye olan zararlı etkileri açısından üretim alanında istenmeyen bir durumun meydana gelmesine sebep olur. Bu tip tozlu mahallerde uygulanabilecek olan en uygun çözüm yolu, üretim alanında kurulacak olan toz toplama sistemi ile tozların çalışma ortamına yayılmadan direk olarak kaynağından toplanması ve sistemde kullanılan uygun filtre ekipmanları ile filtre edilerek dış atmosfer ortamına atılmasıdır.

Atolyelerde Havalandırma

ATOLYELERDE HAVALANDIRMA

Bimm Havalandırma, atolye havalandırma sistemlerinde uzman uygulamaları ile sizlerin hizmetinde. Başarılı bir havalandırma sisteminin tüm bileşenlerinin titizlikle uyguluyoruz. İş güvenliği ve insan sağlığı için havalandırma sistemi kesinlikle yapılmalıdır. Daha verimli ve sağlıklı bir çalışma süreci için havalandırma sistemleri büyük bir önem arz etmektedir.

Ofis ve Otellerde Havalandırma

OFIS VE OTELLERDE HAVALANDIRMA

Otellerde havalandırma sistemleri odalarda sinek ve toz girmeden havalandırılmasını sağlamak, bol oksijenli temiz havayla konforu ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini artırmak, otel mutfaklarında yemek kokusu, buhar ve ısınan havayı uzaklaştırarak içeriye bol oksijenli temiz hava göndermek mutfak personeline ferah bir çalışma ortamı sunmak için kullanılmaktadır.

Alışveriş Merkezleri ve Mağazalarda Havalandırma

ALIŞVERIŞ MERKEZLERI VE MAĞAZALARDA HAVALANDIRMA

Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla çeşitli araçlar ve yöntemler kullanarak dışarıdan temiz hava verme veya hava akımı oluşturma işlemidir. İstenmeyen kötü havayı atmak ve temiz hava temin etmek iyi bir havalandırma sistemi kurmaktan geçmektedir. Hangi maddeyle çalışılırsa çalışılsın, iş yerinin havalandırılması kesinlikle şarttır. Ancak havalandırma; tehlikeli gazlara, tozlara, buhar ve dumanlara karşı çok sınırlı bir koruma sağlar. Etkili bir havalandırma sistemi, her işçi için kimyasal maddeye bulaşmamış, temiz bir nefes alma ortamını sağlar.

Olimpik Havuzlarda Havalandırma

OLIMPIK HAVUZLARDA HAVALANDIRMA

Günümüzde insanların bulunduğu her yerde konfor şartları giderek önem kazanmakta ve bulunulan mekânların çeşitliliği arttıkça da, yapılan uygulamalar da konfor açısından önem kazanmaktadır. Kapalı yüzme havuzlarında havalandırma sistemi; sadece havalandırma yapmakla kalmamakta, havuzdan buharlaşan su buharının tahliyesi, gerekli hava debisinin karşılanması, soğuk yüzeylerde oluşabilecek kondenzasyonun yani yoğuşmanın önlenmesi ve ayrıca ısıtma sisteminin bir bölümünün karşılanması gibi görevleri de üstlenmektedir. Konfor şartlarının tam olarak sağlanması için havuzdan buharlaşan su miktarının bilinmesi, gerekli hava debisinin sağlanması ve kondenzasyonun oluşumunun önlenmesi büyük önem kazanmaktadır.

Toplantı Salonlarında Havalandırma

TOPLANTI SALONLARINDA HAVALANDIRMA

Toplantı salonlarında , toplantıların yoğun olarak faaliyet gösterdiği ve birçok ticaret ortaklığının yönetildiği yerler olarak bilinmektedir. Böyle yerlerde birçok konu bir arada bulunabilmektedir. Belli ürünlerin bütün çeşitleriyle sergilenmekte ve satışı büyüktür.gerçekleşmektedir. Ofis ve toplantı alanlarında gerek işveren gerek çalışan gerekse müşteri konumunda olan kişiler için önemi

Anaokulu ve Yuvalarda Havalandırma

ANAOKULU VE YUVALARDA HAVALANDIRMA

Çocukların uzun süre zaman geçirdikleri alanlar olan anaokulu ve yuvalarda havalandırma sistemi gereklidir. Oyun alanlarında meydana gelen tozlu havanın doğal havalandırma yollarıyla atılmaya çalışması yeterli değildir. Dışarıdan gelecek filtrelenmemiş hava çocuklar için sağlıklı olmayacaktır. Mekan içi ısı değerlerinin sabit tutulması ve havanın tazelenmesi için havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine ihtiyaç duyulur. Egzoz sistemleri sınıfların dışında koridorda toplanılarak dışarı atılabilir. Solunum yollarıyla bulaşan hastalıklara karşı ön filtre ve torba filtre kullanılmalıdır. Tuvalet, banyo ve mutfaklarda uygulanacak egzoz sistemleri genel havalandırmadan bağımsız olmalıdır. Havalandırma sisteminin kurulmasına imkan olmayan yerlerde içeride ki havayı sürekli temizleyecek cihaz kullanılmalıdır. Böylece içeride ki hava aktif karbon filtreler yardımıyla temizlenir.

Laboratuvarda Havalandırma

LABORATUVARDA HAVALANDIRMA

Laboratuvar iklimlendirme sistemleri tasarlanırken hem sıcak hem de nem oranının komplikasyonu düşünülmüştür. Eğer hava istenilen sıcak değerleri içerisindeyse nemin de kontrol edilmesi ve uygun değerlere çekilmesi sağlanmalıdır. Laboratuvar sistemleri sayesinde ortamdaki hava akışı homojen olarak dağılmalı ve laboratuvar çalışanlarını rahatsız etmemelidir.Laboratuvar iklimlendirme,Laboratuvarda üretimi yapılacak madde ve ürünlerin test ve tahlilleri laboratuvar ortamına uygun koşullarda yapılmalı ki net sonuçlar verebilsin. Çünkü sertifikalandırma sistemlerine göre nem ve sıcaklık oranı sağlanmış olan test ve tahliller geçerli sayılmaktadır. Bu da iklimlendirme sistemleri ile sağlanır.