Kategori Arşivleri: Havalandırma Sistemleri

Havalandırma Sistemleri hakkında

Havalandırma Aspiratörü

Havalandırma Aspiratörü 

Havalandırma fanı basınç farklılıkları yaratarak havanın akışını sağlayan cihazlara denir. Havalandırma fanı , pervanesi sayesinde sıcak ya da soğuk havayı savurur. Bu şekilde hava akışını sağlayarak havanın temizlenmesini ya da serinletilmesini sağlar.Havalandırma fanı elektrik ile çalışır. Elektrik enerjisi ile alınan güç fanın pervanelerine iletilir. Pervane bu sayede statik ve kinetik enerji sağlayarak hava üzerinde iş yapar.

Havalandırma Aspiratörü Nasıl Çalışır ?

Aspiratör sistemi ortamdan çekilmesi gereken ağırlaşmış ve kirli havayı ortama yayılmadan çekmelidir.İyi bir aspiratör sistemi havayı temizlerken aynı zamanda ortamdaki kötü kokuları da önlemelidir.Aspiratör sisteminin çekim kuvveti ortamın hacmine göre hesaplanmalıdır. Aspiratör ortamdaki havayı temizlerken çok yüksek performansta çalışarak ortamda hava akımı yaratmamalıdır.Aspiratör sistemi ortamdaki dış etkenlerden etkilenmemeli ve çalışma performansı dış etkenlere göre ayarlanabilmelidir.

Emme Fanları ;

Ortamdaki havayı emen fanlar aspiratör olarak adlandırılır. Emme fanı çalıştığı ortamdaki hava basıncını düşürür. Bu şekilde ortamdaki havayı emerek hava transferini sağlar. Aspiratör, ortamdaki kötü havayı emmek için kullanılır. Mutfakta kullanılan aspiratörler emme fanlarına örnektir.

Basma, besleme Fanları ;

Vantilatör olarak bildiğimiz fanlardır. Fan bir hava kanalına bağlıdır. Fan hareketi ile art basınç meydana gelir. Bu şekilde ortamdaki havanın hareketi sağlanır. Besleme fanı ile ortamdaki havanın temizlenmesinin yanında ortama temiz hava da sağlanabilir.

Boru Tipi Fan

Boru Tipi Fan

Fanlar havalandırma sistemlerini en önemli parçalarından biridir. Hayatımızın birçok alanında gerekli havalandırmayı sağlama için kullanılır. Ortam havalandırmalarında ya da elektronik eşya havalandırmalarında fanlar kullanılır. boru tipi fan da bu fan tiplerinden biridir.

Fan en basit sözlük anlamı ile basınç farkı oluşturarak hava akışını sağlayan cihazlara verilen addır. Ortamdaki soğuk ya da sıcak havayı oluşturduğu basınç farkı sayesinde dengeli bir şekilde savurur. Havalandırma aracı, pervane ya da vantilatör olarak da bilinir.

Fanın hava akımı sağlayarak havanın dolaşımını sağlayan genellikle elektrikle çalışan bir alettir. Fan üzerinde bulunan pervanesi sayesinde hava üzerinde hareket sağlayarak fana statik ve kinetik enerji sağlar. Fanın özelliklerine göre sağlanan kinetik ve statik enerjinin oranı değişir. boru tipi fan da bu prensibe göre çalışır.

Kanal Tipi Fanlar

Fanlar havanın pervane üzerindeki akış doğrultusu göz önüne alınarak iki gruba ayrılır. Bunlar aksiyel fan yani boru tipi fan ve radyal fan olarak adlandırılır.

Boru tipi fan havanın fan miline paralel olarak aktığı ve dışarı atıldığı fanlardır. Bu fanlar pervaneli yönlendirici kanatlı ve kovanlı tip olarak iki gruba ayrılır. Bu iki fan tipine boru şeklinde düzenlendikleri için boru tipi fan denir.

Bu tip fanlarda içeri direkt olarak yerleştirilmiş fana direkt bağlantı sağlayan veya dış bölgede boru kılıfına yerleştirilmiş motor düzeneği ile çalışan fanlardır. Bu boru düzeneği nedeni ile boru tipi fan adını alır. Fan kare ya da dikdörtgen şeklinde olan galvanizli sac kullanılarak imal edilir. Bu tip fanlarda basınç farkı oluşturularak meydana getirilen hava hareketi eksenel yönde olur. Üç farklı gruba ayrılır. Bunlar; pervane kanatlı tip, silindir kanatlı tip ve kılavuzlu silindir tiptir.

Pervane kanatlı tip; Adından da anlaşılacağı üzere pervane sistemleri şeklindedir. Bütün basınç sistemlerinde yani alçak, orta ve yüksek basınçlı genel ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında kullanılır. En çok kullanılan boru tipi fan türüdür.

Silindir kanatlı tip; Sadece alçak ve orta basınç sistemlerinde kullanılır. Yüksek basınçlı havalandırma sistemlerinde kullanılmaz. Kurutma ve boyama kabinlerinin egzoz kısımlarında kullanılır.

Kılavuzlı slindir tip; Sadece alçak statik basınçlı büyük hava debilerinde kullanılır. Orta ya da yüksek basınçlı havalandırma sistemlerinde kullanılmaz. Büyük hava debileri oluşturmada kullanılır.

boru tipi fan bu gibi farklı basınç sistemlerinde kullanılan türlere ayrılır. En çok kullanılan fan tiplerinden biridir. Fanın kinetik ve statik enerji oluşturur. Fanın yapısına göre bu enerji oranı değişir.

Bu fanlar havalandırma sağlayarak ortamdaki havayı temizler. İklimlendirme cihazı ile oluşturulan sıcak ya da soğuk havayı ortama üfleyerek ortam ısısının ayarlanmasını sağlar. Fanlar farkında olsak da olmasak da hemen her teknolojik cihazda kullanılır.

Aspiratörlü Fan

Aspiratörlü Fan

Aspiratör fan temizleyici anlamına gelen, ortamda bulunan kullanılmış ve ağır havanın temizlenmesine yarayan elektrikli sistemlerdir. Aspiratörler çalışma prensipleri ve özelliklerine gore ikiye ayrılırlar. Bunlar emiş (dönüş) fanları ve üfleme (besleme) fanlarıdır.

Emiş fanları ortamdaki kirli havayı içine çekerek ortamdan uzaklaştırdığı için emiş fanı olarak adlandırılırlar.

Üfleme fanları ise ortamdaki havayı içine çektikten sonra tekrar temizleyerek ortama geri verirler. Havanın sirkülasyonunu sağladıkları için üfleme fanı olarak adlandırılırlar.

Aspiratörlerin hareketli ve havanın üzerinde asl işi yapan elemanı olan çarklar havaya statik ve kinetik enerji kazandırarak ortamın havalandırılmasını sağlar. Bu çarkların kuvveti aspiratörlerin çeşidine göre farklılık gösterir.

Emiş fanlarının bulundurulması küçük ortamlarda isteğe bağlıdır. Ancak iç ve dış ortamlardan hava karışımı içeren ortamlarda emiş fanı kullanımı zorunludur. Emiş ve üfleme fanlarının aynı ortamda bulunduğu durumlarda (örneğin alışveriş merkezlerinde bulunan tuvaletler) üflemefanlarının çalıma performansına bağlı olarak emiş fanı daha düşük performans ile çalışırlar. Egzoz fanı ise bu gibi ortamlarda emiş fanı bulunmaması durumunda kullanılır. Egzoz fanı, ortamda bulunan kullanılmış havanın temizlenerek geri verilmesini sağlar.

İyi bir aspiratör sistemi;

Sessiz çalışmalı,

Dayanıklı maddelerden üretilmeli ve sağlam olmalı,

Aspiratörün tesisat sistemi karışık olmamalıdır. Bu sayede tesisatın temizlemesi kolaylaşacaktır,

Elektrik bağlantıları detaylı incelemelerden geçmelidir. Bütün sistem yalıtılmış olmalıdır,

İç ve dış ünite bağlantıları karmaşık olmamalıdır. Cihazın montaj ve bakım işlemleri kolaylaştırılmalıdır,

Aspiratör sisteminin kullanımı rahat ve kolay olmalıdır.

Aspiratör Sistemi Nasıl Kullanılmalıdır?

Aspiratörlerin dış üniteleri direkt olarak dış ortamlara açıklamalıdır. Dış ünite doğrudan yağmur almamalıdır. Aspiratörün dış ünitesinin doğrudan dış etkenlere maruz kalması çalışma performansını ve kullanım ömrünü olumsuz etkileyecektir.

Aspiratörün boru hattı gittikçe daralmamalı, ayrıca bacanın genişliği fanın boru hattı girişinden daha dar olmamalıdır. Bu durumda fan tam performansını göstermeyebilir.

Aspiratörün iç ünitesinin altında diret olarak alevli yemekler pişirmek aspiratörün zamanla daha yavaş çalışmasına neden olacaktır. Bu yüzden aspiratörü yemek yaparken değil yemeği yaptıktan sonra çalıştırmalısınız.

Aspiratörün bakım ve onarım durumlarında aspiratör sistemden sökülerek işlem yapılmalıdır.

Kanal Tipi Fan

Kanal Tipi Fan

Fanlar havalandırma sistemlerini en önemli parçalarından biridir. Hayatımızın birçok alanında gerekli havalandırmayı sağlama için kullanılır. Ortam havalandırmalarında ya da elektronik eşya havalandırmalarında fanlar kullanılır. Kanal tipi fan da bu fan tiplerinden biridir.

Fan en basit sözlük anlamı ile basınç farkı oluşturarak hava akışını sağlayan cihazlara verilen addır. Ortamdaki soğuk ya da sıcak havayı oluşturduğu basınç farkı sayesinde dengeli bir şekilde savurur. Havalandırma aracı, pervane ya da vantilatör olarak da bilinir.

Fanın hava akımı sağlayarak havanın dolaşımını sağlayan genellikle elektrikle çalışan bir alettir. Fan üzerinde bulunan pervanesi sayesinde hava üzerinde hareket sağlayarak fana statik ve kinetik enerji sağlar. Fanın özelliklerine göre sağlanan kinetik ve statik enerjinin oranı değişir. Kanal tip fan da bu prensibe göre çalışır.

Kanal Tipi Fanlar

Fanlar havanın pervane üzerindeki akış doğrultusu göz önüne alınarak iki gruba ayrılır. Bunlar aksiyel fan yani kanal tipi fan ve radyal fan olarak adlandırılır.

Kanal tipi fan havanın fan miline paralel olarak aktığı ve dışarı atıldığı fanlardır. Bu fanlar pervaneli yönlendirici kanatlı ve kovanlı tip olarak iki gruba ayrılır. Bu iki fan tipine boru şeklinde düzenlendikleri için kanal tipi fan denir.

Bu tip fanlarda içeri direkt olarak yerleştirilmiş fana direkt bağlantı sağlayan veya dış bölgede boru kılıfına yerleştirilmiş motor düzeneği ile çalışan fanlardır. Bu boru düzeneği nedeni ile kanal tipi fan adını alır. Fan kare ya da dikdörtgen şeklinde olan galvanizli sac kullanılarak imal edilir. Bu tip fanlarda basınç farkı oluşturularak meydana getirilen hava hareketi eksenel yönde olur. Üç farklı gruba ayrılır. Bunlar; pervane kanatlı tip, silindir kanatlı tip ve kılavuzlu silindir tiptir.

Pervane kanatlı tip; Adından da anlaşılacağı üzere pervane sistemleri şeklindedir. Bütün basınç sistemlerinde yani alçak, orta ve yüksek basınçlı genel ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında kullanılır. En çok kullanılan kanal tipi fan türüdür.

Silindir kanatlı tip; Sadece alçak ve orta basınç sistemlerinde kullanılır. Yüksek basınçlı havalandırma sistemlerinde kullanılmaz. Kurutma ve boyama kabinlerinin egzoz kısımlarında kullanılır.

Kılavuzlı slindir tip; Sadece alçak statik basınçlı büyük hava debilerinde kullanılır. Orta ya da yüksek basınçlı havalandırma sistemlerinde kullanılmaz. Büyük hava debileri oluşturmada kullanılır.

Kanal tipi fan bu gibi farklı basınç sistemlerinde kullanılan türlere ayrılır. En çok kullanılan fan tiplerinden biridir. Fanın kinetik ve statik enerji oluşturur. Fanın yapısına göre bu enerji oranı değişir.

Bu fanlar havalandırma sağlayarak ortamdaki havayı temizler. İklimlendirme cihazı ile oluşturulan sıcak ya da soğuk havayı ortama üfleyerek ortam ısısının ayarlanmasını sağlar. Fanlar farkında olsak da olmasak da hemen her teknolojik cihazda kullanılır.

Alüminyum Menfez

Alüminyum Menfez

Alüminyum Menfez, Bir ortamda, istendiği istikamete doğru içeriden dışarıya ya da dışarıdan içeriye hava sirkülasyonu sağlamak yahut ortam iklimlendirme amacıyla yerleştirilen portatif kanalcıklardır. Bir çeşit alüminyumdan yapılan havalandırma kapağıdır. Genellikle banyo, WC gibi alanları havalandırmada kullanılmaktadır. Örneğin Hava Menfezleri, hava akışının sağlanabileceği ebatlarda aralıklar bulundurarak havalandırma girişlerine takılarak hava haricindeki yabancı maddelerin geçişine izin vermeden ortamı havalandırabilme özelliğine sahiptir. Açılıp kapanabilme özelliği olan bu menfezler, hava akış miktarını ayarlayabilmek için menfez kanatlarının aralıklarını ayarlamak suretiyle kontrol edilebilir.

Sistem odaları ve verimerkezlerinde, enerji hatlarının ısı oluşturan bölümlerinde, soğuk ve sıcak hava koridorları ile ayrılan ortamların hava sirkülasyonu içinde menfezler kullanılmaktadır. Bu menfezler, havanın şiddeti ve istikametini ayarlayabilme özelliğiyle kontrol altında tutulan ısıyı ihtiyaç duyulan bölgelere naklederler.  Su menfezleri, daha çok su giderlerinin veya yol kenarlarındaki kanalizasyon giderlerinin üzerinde bulunur ve suyun geçişini sağlayarak, kanalları tıkama olasılığı olan belli ebatların üzerindeki maddelerin geçişini engelleyerek suyun arzu edilen ortama arzu edildiği şekilde aktarılmasını sağlar. Lavabolar, fayans giderleri, banyo ve mutfakta kullanılan atık su giderleri bu menfezlere örnek teşkil edebilirler.

Menfezler, ihtiyaç duyulan ortama göre demir, çelik, alüminyum, plastik yahut jelatin maddeden üretilirler. Kullanım alanı oldukça geniş olan Menfez sistemleri, pek farketmesekte elimizin altındaki bilgisayarın ses çıkışından lavabomuzdaki su giderine kadar pek çok yerde bulunmaktadır.

Banyo Fanı

Banyo Fanı

Banyo fanları, banyonun kötü kokusunu ve fazla su buharı ile nemi dışarı çıkarmaya yarayan aletlerdir.

Banyo fanlarının özellikleri nedir?

– Havayı doğrudan dışarıya veya bir boruya verecek şekilde tasarlanmış olup maksimum uzunluk 3 metredir.

– Tuvaletlerde, banyolarda, duşa kabinlerde, kalorifer dairesi ve mutfaklarda kullanılır.

– Pencere ve panele monte edilir.

– Banyo fanlarının ölçüleri 100 mm ve 120 mm’dir.

– Bakımları ve temizliği kolay ürünlerdir.

– Elektrikten tasarruf edecek şekilde tasarlanmıştır.

– Bu ürünler maksimum 50 derecelik ortam havasını temizlemek için kullanılır.

Banyo fan montajı nasıl yapılır?

Banyoda oluşan koku, aşırı su buharı ve nemi dışarı çıkarmaya yarayan banyo fanlarının montajı için gerekli malzemeler: Matkap, çekirdek matkap ucu, tornavida.

– Banyo fanını yere yakın bir konuma monte etmek gerekir.

– Montajın yapılacağı duvar kuru olmalıdır.

– Montajın yapılacağı duvarda gerekli işaretlemeler yapılmalıdır.

– İşaretlenen yerlerden uygun matkap yardımı ile delik açılır.

– Banyo fanı yeri belirlenen duvar üzerine vidalar ve tornavida yardımı ile yerleştirilir.

Banyo fan modelleri nedir?

Banyo fanları cam ve duvara monte edilebilen fanlar olarak iki grubu ayrılırlar. Buna göre birçok farklı çeşidi ve modeli vardır. Bu model ve özelliklerden bazıları şöyledir:

– Dekoratif duvar banyo fanları

– Otomatik panjurlu banyo fanları

– Dekoratif ince banyo fanları

– Krom dekoratif banyo fanları

– Panel tipi banyo fanları

– Panel tipi otomatik banyo fanı

– Otomatik ön panelli banyo fanı

– Akıllı banyo fanları.

 

Banyo Havalandırma

Banyo Havalandırma

Havalandırma sistemleri insan sağlığı için oldukça önemlidir. Uzun süreli kalınan kapalı ortamlarda ortamdaki oksijen gazı oranı düşer ve karbondioksit ve zehirli gaz oranı artar. Havalandırma sistemleri kullanılmadan uzun süreli kapalı alanlarda kalmak ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Kapalı alanlardan olan banyo da havalandırmanın en önemli olduğu bölümlerdendir. Banyo havalandırma sistemleri her banyonun özelliklerine uygun olarak mutlaka kullanılmalıdır.

Havalandırma en az banyonun su sistemleri kadar önemlidir. Kapalı alanlar olan banyolar yüksek suya ve su buharına neden olur. İyi havalandırılmayan banyolar ciddi rutubet ve koku tehlikesi ile karşı karşıyadır. Banyoda apartman boşluğuna ya da evin diğer odalarına açılan bir pencere yoksa banyo havalandırma sistemleri daha da fazla önem arz eder. Böylece bu pencereler yardımı ile hava dolaşımı sağlanabilir. Pencerelerin çift taraflı açılabilir olması ve sineklikle kullanılması tavsiye edilir.

Eğer banyoda apartman boşluğuna ya da diğer odalara açılan bir pencere yoksa bazı banyo havalandırma sistemleri kullanılması gerekir. Banyo duvarında delik açılarak havalandırmayı sağlayacak aspiratör sistemleri kullanılabilir. Aspiratör sistemini banyo ışığı ile çalışır vaziyette kombinleyebilirsiniz. Böylece ayrı yeten açmaya uğraşmadan banyoyu her kullanımınızda aspiratör otomatik olarak devreye girer ve alana ihtiyaç duyulan havalandırmayı sağlar. İyi bir şekilde havalandırılmayan banyolar kısa sürede koku ve mikrop üretim alanlarına dönüşür

Banyo havalandırma evin havalandırması ihmal edilmemesi gereken en önemli yeridir. Yeterli havalandırılmayan banyolar su buharı nedeni ile oluşan nemin yıpratıcı etkisine maruz kalır. Banyonun kısa sürede yer yer küflenmeye başlar. Banyoda oluşan kötü koku da bu kötü duruma eklenir. Eğer banyonuzda yeterli banyo havalandırma sistemleri yoksa mutlaka gerekli önlemleri alın..

Aspiratör Çeşitleri

 Aspiratör (Fan) Çeşitleri

Aspiratörler çalışma mekanizması bakımından iki türlüdür bunlar;

 • Bağlı bulunduğu ortamdaki kullanılmış havayı emerek bir baca vasıtasıyla dışarıya verenler.
 • Bağlı bulunduğu ortamdaki kullanılmış havayı bir karbon filtre ile temizleyip tekrar ortama verenler .

Günümüzde kirlenen havanın temizlenmesi ya da bulunan ortamdan dışarıya atılması için değişik tip aspiratörler kullanılmaktadır. Bunlar; aksiyel tip aspiratörler, radyal tip aspiratörler, santrifüj tip aspiratörler, sanayi tip aspiratör, salyangoz tip aspiratörler, kapaklı aspiratör, baca aspiratörü, mutfak aspiratörü, banyo aspiratörüdür. Uygulamada kullanılan bazı aspiratörlerin özellikleri ve kullanıldıkları yerler ana başlıklar halinde verilmiştir.

 Monofaze ve trifaze Sanayi Tipi Aspiratör
Bu tip aspiratörler, fabrikalar, emita depoları, boyahaneler, alışveriş merkezleri, imalathaneler vb. gibi büyük hacimli yerlerin havalandırılması için kullanılır.
Özellikleri

 • Çalışma performansları yüksektir.
 • Monofaze ve trifaze olmak üzere iki ayrı tiptedir.
 • Tamamı metal olan çember yapısı ile çok sağlamdır.
 • Pervanelerin boyutlarına göre en ideal açıdan imal edilmiş ve maksimum debi sağlanmıştır.
 • Cihazların ön ve arkalarına monte edilmiş özel kafesleri sayesinde yabancı cisimlerin pervanelere zarar vermesi engellenir.
 • Elektrik bağlantıları üzerlerindeki klemensten rahat ve kolayca yapılır.

 Aksiyel Tip Aspiratörler

 • Aksiyel tip kapaklı duvar tipi aspiratörler
 • Aksiyel banyo ve tuvalet (wc) aspiratörleri

Genellikle pencereye monte edilerek kullanılan bu tip aspiratörler; mutfaklarda, banyolarda, ofislerde, lokallerde ve iş yerlerinde yemek kokularının, sigara dumanının, istenmeyen koku ve kirli havanın tahliyesinde; ayrıca kaynak makinelerinin ve elektrik panolarının soğutulmasında kullanılır. Kapakları sayesinde kullanılmadıkları sürece dış hava ile teması kesilir.

Özellikleri

 • Çalışma performansları yüksektir.
 • Çalışmadığı zaman gövde kapağı kapatılarak ters hava akımı önlenmiş olur.
 • Pencere ve duvarlara kolayca monte olur.
 • Motor gövdeleri alüminyum enjeksiyondan imal edilmiştir. Rotor yataklarında sinter burçlar kullanılmış ve motorun bu sayede sessiz çalışması sağlanmıştır.
 • Pervaneleri 0. 60 sac alüminyum olup ideal kanat açıları sayesinde sessizce güçlü hava akımı sağlanır.
 • Gövdesi sac olup elektrostatik toz boyalıdır.
 • Rotor ve stator paketleri 6109 kalite sacdan imal edilmiştir.

Aktif Karbon Filtre

Aktif Karbon Filtre

Aktif Karbon Filtre, sularda; renk, tat, koku giderici olduğu gibi çözülmemiş organik ve organik olmayan kirliliklerinde arıtılmasında kullanılmaktadır. Aktifleştirme işlemi ile yüzey alanı yaklaşık 100 kat arttırılan karbon mineralleri, organik maddeleri soğutarak filtre ederler.

Aktif karbon üretilmesinde en yaygın kullanılan ham maddeler; Hindistan cevizi kabuğu, kömür, odun ve petrol artıklarıdır. Aktifleştirmede kullanılan ham maddelerin çoğu, işlenmemiş halde normal olarak 10 – 20 m2 / gram iç yüzey alanına sahiptirler. Aktifleştirme işlemi, karbonun buhar kullanılarak kontrollü bir oksitlenmeye maruz bırakılması ve böylece, iç yüzey alanının yüksek ölçüde gelişmiş duruma ulaşmasıdır. İç yüzey alanının 700-1500 m 2/gram arasında artışı, proses koşullarına ve kullanılan ham maddenin cinsine bağlıdır. İç yüzey alanı değişik çaplardaki deliklerin çok gelişmiş bir şebekesi ile meydana gelir. Tüm aktif karbonlar yapılarında; mikro, meso ve makro deliklerin karışımlarını bulundururlar.Bu nedenden dolayı havalandırmada önemli yeri vardır .

 

Salyangoz Fan

Salyangoz fan genellikle sanayi sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. İşleri kolaylaştırmakta büyük bir göreve sahiptir. Endüstriyel uygulamalarda da büyük bir görevde kullanılır. Ağır ve yoğun maddelerin temizlenmesine aracı olur. Salyangoz fan alçak basınçlı, orta basınçlı ve yüksek basınçlı olarak yapılmaktadır. Pervanesi sık aralıklarla ve geriye yatık bir şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca kurulumuda oldukça kolaydır. Saatlerce kurulum için uğraşmak sizi oldukça yorabilir. Fakat bu ürün sizin kısa sürede malzemeyi kurup kullanıma hazır hale gelmesini sağlayabilir. Salyangoz fan toz, hafif talaş, pamukçuk ve toz atık gibi zararlı maddelerin temizlenmesi sürecinde en büyük yardımcınız olacaktır . Zararlı maddelerin temizlenmesi oldukça güçtür. Nasıl temizlemeniz konusunda arayış içinde olabilirsiniz. Bu temizleme sırasında vaktinizi fazlaca alabilir ve diğer işlerin aksaması sizin iş düzeninizi bozabilir. Bunun yerine arta kalan sürede diğer işlerinizle ilgilenip temizleme sürecini kısa bir zaman diliminde bitirip size kolaylık sağlayacak bir vantilatördür. Bu ürün boya fırınları, ocaklar ve tekstil sektörü gibi birçok çalışma ortamında kullanılabilir. Ürünü üretirken kullandığınız ve arta kalan zararlı maddelerin sizin sağlığınızı bozabilir ve iş sürecinizi olumsuz etkileyebilir. Endüstriyel sektörlerde mutlaka kullanılması gereken bir alettir. İşlerin kısa sürede bitirilmesi konforlu ve kaliteli bir üretim için gerekli olan bir malzemedir. Sektör sahiplerinin iş ortamında sıklıkla tükettiği bu ürün herkesin memnun kalacağı bir fan özelliğine sahiptir. Hem montaj konusunda hem temizleme konusunda size oldukça kolaylık sağlayacaktır. Farklı basınç sistemleri ile yüksek devirde çalışacak bir ürün ile zararlı maddelerinizi temizleyebilirsiniz. Ayrıca gövde kısımları sacdan yapılmakta ve akuple motor özelliğine sahip olmaktadır. Zararlı maddelerin başka bir alana taşınarak tozları kullanılabilir bir artık haline getirebilecektir. Salyangoz fan bu gibi temizleme işlemlerinde size yardımcı olacaktır.