Yazar Arşivleri: UIaş

Elektro Statik Filtreler nedir?

Elektro Statik Filtreler, elektrostatik hızlandırma yöntemini kullanarak havadaki duman ,is, koku, ya­ğ, toz gibi partikülleri arındırarak, işletmelerin dışarıya saldıkları kirli, kötü kokulu ve ya­ğlı havayı arındırır. Elektrostatik hızlandırma yönteminde, hava, bir fan ile çekilerek yıkanabilir metal ön-filtreye sokulur ve böylelikle büyük partiküllerden arındırır. Elektrostatik filtreler hava ısıtıcıları ile cebri çekme fanları arasına koyulur.
Böylece baca gazlarının içerdiği uçucu küllerin, gaz kanalları ve fan kanatlarında olabilecek yanmalar da önlenebilecektir. Filtreye yapılan parçacıklar, uygun zamanda temizlenir yeniden yerine takılır.

Elektro filtreler iki akışlı elektrostatik kül tutuculardan baca gazındaki külleri elektrik alanından faydalanarak tutarlar. Kapalı bir gövde içerisinde teşkil edecek şekilde, sac levhalar konulmuştur.

Bu levhalar arasında teller vardır. Her bir akış yarım toz tutucuya eşittir. Her yarım toz tutucu için 380 V’ luk DC akıma çeviren 225 k VA gücündeki bir transformatör redresör grubundan enerji sağlanır.

Elektro filtredeki teller ( – ) elektrot, sac levhalar ( + ) elektrotlardır. Elektrotlara gerilim uygulanınca tellerden çıkan elektronlar nötr olan toz tanelerine çarparak onları ( – ) iyon haline getirirler. ( – ) yüklü tozlar, ( + ) yüklü elektronlar tarafından çekileceğinden toz taneleri sac levhalara yapışır ve gazdan ayrıştırılmış olur.

Levhaları tozdan arındırmak için kam düzeni adı verilen yöntem kullanılır.

Kam vasıtası ile plakalar belirli periyotlarda silkelenir. Kamlara bu hareketi elektrik motorları sağlar. Silkelenen küller elektro filtre altındaki kül silolarına boşalır. Plakaları belli periyotlarla silkmek elektro statik filtrenin uzun ömürlü ve verimli olması için önemli bir etkendir.

İçerisindeki gaz ise cebri çekme vantilatörü vasıtasıyla 1600 C civarında bacadan dışarıya atılır. Elektro filtrelerin verimi yaklaşık %98 ’dir.

Elektro filtrelerin icadı termik santrallerin bulunduğu çevrenin halkına büyük bir rahatlama sunmuştur. Bu filtreler kullanılmadan önce santrallerin yakınlardaki yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar baca gazından dolayı ölüme doğru giden solunum yolu hastalıklarına yakalanmıştır.

Havalandırma sistemlerinin olmaması insanlara her zaman sağlıklarına zarar vermektedir. Havalandırma sistemleri gözüktüğünden daha önemlidir.

Baca Tipi Sulu Filtre

Kömür ve Fuel -Oil gibi yüksek kükürt oranlı yakıtların kullanıldığı kazanlardan ve odun fırınlarından bacaya verilen duman gazları içerisinde bulunan kül, kurum, toz ve partiküllerin tutulmasını sağlayan, kükürt dioksit seviyesini dengeleyen sistemdir. Günümüzün büyük problemlerinden birisi olan hava kirliliği birçok solunum yolu hastalığını beraberinde getirmektedir. Bu yüzden filtre kullanımı sağlıklı bir toplum için önemli bir yere sahiptir.

 

Filtre içerisindeki şapka üzerinde bulunan bacayı çevreleyen fıskiyelerle yapılan püskürtme sayesinde su ile partiküller karşılaşarak baca içerine çökertilerek hapsolur . Hapsolan partiküller baca tahliyesinden kanalizasyona atılır. Dumandaki kükürt dioksit oranının ayarlanmasını sağlar. Baca tipi sulu filtrenin verimli çalışması için yakıt cinsi, dizayn, su püskürtme seviyesi çok önemlidir. Doğru bir dizayna sahip olmayan veya yeterli miktarsa su püskürtmeyen bir Baca filtresinden istenilen verimi alamazsınız. Baca tipi sulu filtre monte edilirken öncelikler baca borusu çıkışına filtre alt aparatı kullanılarak monte edilir. Ardından kazan gücüne ve yakıtın cinsine göre filtre ebatları değişiklik gösterir. Su giriş ve tahliye boruları takıldıktan sonra montaj işlemi sonlandırılır.

Sulu baca filtresi pide ve ekmek fırınlarında, merkezi sistem kalorifer kazanları bulunan okul, konu, hotel gibi yerlerde, fabrika kazanlarında kullanılır. Atmosfere kötü hava veren her fabrikanın baca tipi sulu filtre kullanması hava kirliliğini önlemek amacıyla zorunlu bir kuraldır. Baca tipi sulu filtre karbondioksit oranını düzenlediği için havayı % 90 oranında temiz tutar. Günümüzde ki hava kirliliğini düşünürsek bu çok önemli bir orandır. Filtreler Türk Standartları Enstitüsün’ ün ( TSE ) standartlarına uygundur ve su tüketimi minimumdur. Dumansız kokusuz baca filtresi, davlumbazdan çıkan borunun üzerine montaj edilerek çıkan kirli havayı su devir daim sistemi ile hava içindeki parteküller temizlenmektedir. Dumanın yoğunluğuna göre püskürtme sistemi çoğaltılıp metal ve karbon filtre destekleri ile koku, duman ve buharın bacadan kaçmasını engeller. Bu sistem ayını zamanda davlumbaza yakın takıldığından baca yangın riskini de sıfıra indirmektedir. Yine bu sistem sayesinde çatıya kadar çıkan metrelerce boruyu kullanmak zorunda kalmayız.

Baca Tipi Sulu Filtre

Kirli dumanın, su dolu iki tank aracılığı ile temizlendiği ve atmosfere temiz havanın salınmasını sağlayan sulu baca filtre sistemi, işletmeleri dumandan, kokudan, hava kirliliğinden isten ve de yangından kurtaran sulu baca filtresi temiz hava sağlayarak hava kirliliğini de önlüyor.

Sulu baca filtresi sayesinde sıfır duman sıfır koku sıfır yangın. Hal böyle olunca sulu baca filtresi veya elektrostatik kuru baca filtresi; ekmek fırınlarında, lokantalarda, pide fırınlarında, apartmanlarda, restaurantlarda, fabrikalarda, konutlarda ve daha bir çok alanda boy göstermekte, atmosfere daha temiz sağlıklı bir hava salınımı için vazgeçilmez bir çözümdür. Baca filtreleri; fırın, lokanta, kebapçı gibi işletmelerin olmazsa olmazlarındandır. Ayrıca zaten atmosfere zehir gaz, kirli hava salınımı yapar her işletmenin kullanması zorunludur. Dumansız kokusuz baca filtresi, davlumbazdan çıkan borunun üzerine montaj edilerek çıkan kirli havayı su devir daim sistemi ile hava içindeki paritiküller temizlenmektedir. Filtre içerisindeki şapka üzerinde bulunan bacayı çevreleyen fıskiyelerle yapılan püskürtme sayesinde su ile partiküller karşılaşarak baca içerine çökertilerek hapsolur.

 

Hapsolan partiküller baca tahliyesinden kanalizasyona atılır. Dumandaki kükürt dioksit oranının ayarlanmasını sağlar.

 

Dumanın yoğunluğuna göre püskürtme sistemi çoğaltılıp metal ve karbon filtre destekleri ile koku, duman ve buharın bacadan kaçmasını engeller. Bu sistem ayını anda davlumbaza yakın takıldığından baca yangın riskini de sıfıra indirmektedir. Yine bu sistem sayesinde çatıya kadar çıkan metrelerce boruyu kullanmak zorunda kalmayız ve su tüketimi minimum olan baca tipi su filtreleri TSE standartlarına uygun olup Karbonhidrat oranının dengeler ve %90 oranında temiz bir hava sağlar.

Baca tipi sulu filtrelerinin verimli bir şekilde çalışması ve ölçümlerde gerekli de­ğerleri sa­ğlaması için belirli genişlikte ve doğru bir dizayn ile yapılması, yeterli miktarda su püskürtmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle gerekli tasarımın çalışması yapılmalıdır. Aksi takdirde sulu baca filtresi sistemi verimsiz çalışacaktır.

Karbonmonoksit oranını dengede tuttuğu için havayı temiz tutar. Aynı zamanda dumanla birlikte çıkan kurum, kül, toz ve diğer kirlerin hava ile karışımını engellediği için havayı temiz tutar.

Baca Tipi Sulu Filtre

Hava kirliliği günümüz 21.yy’ında büyük bir yer edinmektedir.  Hava da bulunan kurun gibi a­ğır metaller kan hücrelerinin bozulmasına ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara yol açmaktadır. Buna örnek sanayileşme devriminin başında oluşan kirli hava ile İngiltere’de yaşanan toplu ölümlerdir.

Baca tip sulu filtre, işletmelerde, fabrikalarda bulunan kirli ve zehirli havanın atmosfere salınmadan önce kirli havanın filtrelenerek daha temiz bir havanın atmosfere salınmasını sağlar. 
Baca tipi sulu filtreler atmosfere zararlı gaz salınımı yapan işletmelerin tamamı için yasal zorunluktur. Su tüketimi minimumdur ve karbondioksit oranının düzenlediği için havayı %90 oranında temiz tutar. Aynı zamanda zorunlu olmasıyla birlikte TSE standartlarına uygundur.
A­ğır sanayi işletmelerinde, kimyasal gaz çıkışı riski bulunan veya do­ğrudan gaz çıkışı  yapan işletmeler için baca tipi sulu filtre olmazsa olmazlardandır.

kurtköy escort
pendik escort bayan
escort maltepe

 

 Sulu filtre, restoran, bar, fırın gibi kimyasal içeri­ği olmayan buna karşın ortama kokuyu yayan işletmelerin kullanması gereken sistemlerdir. Sulu fitreler restoranlar, alışveriş merkezleri, lokantalar gibi işletmelerde zorunlu kullanılan havalandırma ekipmanlardır. 
Ayrıca Kömür ve Fuel – Oil gibi yüksek kükürt oranlı yakıtlardan kullanılan kazanlardan ve odun fırınlarından bacaya verilen duman gazları içerisinde bulunan kül, kurum ve partiküllerin tutulmasını sa­ğlayan, kükürt dioksit seviyesini dengeleyen sistemdir.

Sulu sistem baca filtrelerinin verimli bir şekilde çalışması ve ölçümlerde gerekli de­ğerleri sa­ğlaması için belirli oranlarda ve genişlikte tasarlanması doğru bir dizayna sahip olması gerekir, yeterli miktarda su püskürtmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle gerekli tasarımın çalışması yapılmalıdır. Aksi takdirde sulu baca filtresi sisteminden yeterli verimi alamazsınız. Sulu baca filtresinin montajında öncelikle baca borusu çıkışına filtre alt aparatı kullanılarak monte edilir. Ardından kazan gücüne ve yakıtın cinsine göre filtre ebatları değişiklik gösterir. Su giriş ve tahliye boruları takıldıktan sonra montaj işlemi sonlandırılır. Sulu baca filtreleri konusunda Bimm havalandırma sistemi en iyi dizayn en verimli filtre ile her zaman yanınızda. Bu sistem ayını zamanda davlumbaza yakın takıldığından baca yangın riskini de sıfıra indirmektedir. Yine bu sistem sayesinde çatıya kadar çıkan metrelerce boruyu kullanmak zorunda kalmayız.

Sulu Filtre Kullanım Alanları

Havalandırma sistemleri restoran, kafe, otel, fırın gibi yerlerde oluşan koku nedeniyle büyük bir önemi vardır. Sulu filtre restoran, bar, kafe gibi ortama zehirli ve solunumu zararlı olmayan ama rahatsız edici koku ve duman yayan işletmelerin kullanması gereken sistemlerdir. Sulu fitreler restoranlar alışveriş merkezleri lokantalarda konutlarda kısaca toz ve duman açığa çıkaran işletmelerde zorunlu kullanılan havalandırma sistemleridir.
Sulu filtre, restoran bar gibi kimyasal içeri­ği olmayan buna karşın ortama kokuyu yayan işletmelerin kullanması gereken sistemlerdir. Sulu filtre baca gazının atmosfere karşı olmasından önce temizlenerek sisteme sallanmasını sağlar.

Sulu filtrelerin en iyi ve en verimli şekilde çalışması için belirli oranlarda ve genişlikte tasarlanması, yeterli miktarda su püskürtmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle gerekli dizaynın en doğru ve iyi şekilde yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde sulu filtre verimli şekilde çalışmaz. Aynı şekilde sulu filtre sisteminin kurulumunda olduğu kadar bakım ve onarımı da büyük önem göstermektedir. Sulu filtre sisteminin periyodik şekilde bakımının yapılması ve onarılması gerekmektedir. Periyodik şekilde bakımının yapılmaması beklenmeyen bir arızaya yol açabilir ve bu işinizin aksamasına yol açar.

Sulu sistem filtre ünitesi yemek kokuları (ızgara, balık , duman vb. kokular) dumanlı hava, zehirli hav, a­ir tozların ortama yayılıp kötü hava solunmasını engeller. Kötü koku yayılmadan içine çekip ayrıştırarak ortamda ki kişilerin temiz hava solumasını sağlar.

Kirli hava, tasarımının özel olarak yapıldığı BİMM Marka yıkama ünitesinde yıkanarak ya­ğı ve tozu % 80 oranında, kokuyu %70 oranında aktif karbonlu filtre ünitesiyle temiz havadan arındırır. Sulu Sistem Filtre Ünitesi Aspiratörle birlikte ayrı ayrı üretilir. 2.000 m³ / h -25.000 m³ / h de­ğerleri arasında özel olarak tasarlanıp üretilmektedir. Yıkama ünitesi içi 2 kat antipas siyah sacdan diğer elektrostatik toz boyalı olarak ve isteğe bağlı olaraktan paslanmaz şekilde de üretilmektedir.

Sulu filtre sistemi ile Toz , duman kir , kurum ve cila gibi maddeleri yıkayarak dışarıya atılması sağlanır. Bimm havalandırma sistemlerinin  sulu filtreleri ile restoran, bar, otel ve daha birçok yerde kötü kokuya yer yok.

Sulu Filtre

Filtreler bir gaz akımı içindeki aşırı tozları gaz ve duman içinden su ile çökerterek çevre kirliliğini önleme amaçlı kullanılırlar. Maksimum verim elde etmek gaz ayırmada hangi işlemin uygun olduğuna ve doğru seçim yapmaya bağlıdır. Temel olarak bir toz tutmada gazın girdiği bölüm tozların ayırıldığı yer, partikül toplandığı bölüm ve temiz havanın geri ortama verildiği alan. Dizayn kriterlerinde gaz yoğunluğu, akış hızı, sıcaklığı, viskozitesi, gaz akış basıncı, patlayıcı, yanıcı özelliklerin kontrol edilmesi, bilinmesi gereklidir.

Filtreleme 2 şekilde gerçekleşir 1. aşama Yüzey filitrasyonu doğrudan filtre elemanı tarafından süzme, ayırma işlemidir. 2. Aşama ise derin filitrasyon. Bu filtre yüzeyi yerine oluşan toz pastası tarafından yapılarak verimliliği arttıran bu bölümdür. Ancak pasta kalınlığının kontrolü basınç artışını önleme 

açısından çok önemlidir. Filtrelerin ana parametreleri şunlardır.

 

  1. Ayırma verimliliği (mgr / m3)
  2. Devamlı çalışmada basınç düşümü ( mbar )
  3. Toz ayırma kapasitesi ( gr / m3 )

Sulu sistem filtrelerinin verimli ve doğru bir şekilde çalışması ve ölçümlerde gerekli de­ğerleri sağlaması için belirli oranlarda ve genişlikte tasarlanması yani doğru dizayn sağlanmalıdır, yeterli miktarda su püskürtmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle gerekli tasarım çalışması yapılmalıdır. Aksi takdirde sulu baca filtresi sistemi verimsiz çalışacaktır. Bimm havalandırmanın uzun yılların deneyimi ile en zor problemleri çözmeye hazırdır. Kirli hava, özel olarak tasarımını yapılmasını BİMM Marka yıkama ünitesinde yıkanarak ya­ğı ve tozu % 80 oranında, kokuyu %70 oranında aktif karbonlu filtre ünitesiyle temizler. Sulu Sistem Filtre Ünitesi Aspiratörle birlikte ayrı ayrı üretilir. 2.000 m³/h -25.000 m³/h de­ğerleri arasında özel olarak tasarlanıp üretilmektedir. Yıkama ünitesi içi 2 kat antipas siyah sacdan diğer elektrostatik toz boyalı olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olaraktan paslanmaz olarak ta imalatı yapılmaktadır. Bu da kullanım ömrünü uzatır.

Sulu sistem filtre ünitesi yemek kokuları (ızgara, balık vb. kokular) dumanlı hava, zehirli hava, tozların ortama yayılmadan önce temizlenmesini ve ortama temiz hava verilmesini sağlar. Bu da daha sağlıklı bir ortam ve daha memnun müşteriler, daha verimli bir iş yeri demek.

Sulu Filtre Nedir ?

Sulu filtre restoran, bar gibi kimyasal içeriği olmayan ama etrafa kötü ve istenmeyen kokular yayan işletmelerin kullanması gereken havalandırma sistemidir. Sulu filtreleme alışveriş merkezi gibi insan yoğunluğu çok olan yerlerde kötü koku yayılımını engellemek ve sağlıklı bir hava için şarttır.

Sulu filtre çalışma şekli kirli havayı su ile çökertme olarak özetlenebilir. Filtre içerisindeki şapka üzerinde bulunan bacayı çevreleyen fıskiyelerle yapılan püskürtme sayesinde su ile partiküller karşılaşarak baca içerine çökertilerek hapsolur. Hapsolan partiküller baca tahliyesinden kanalizasyona atılır. Dumandaki kükürt dioksit oranının ayarlanmasını sağlar. Sulu filtre pide ve ekmek fırınlarında, alışveriş merkezinde, barlarda, otel, konut, kafeterya gibi alanlarda faaliyet gösterir. Sulu filtre birçok belediyeye devlet tarafından kullanılması zorunludur. TSE standartlarına uygundur. Duman içerisindeki kül, toz ve partikülleri tuttuğu için çevreyi temiz tutar. Karbondioksit oranını düzenlediği için havayı %91 gibi büyük bir oranda temiz tutar. Aynı zamanda su tüketimi minimumdur. Bundan dolayı sıkça tercih edilir, kullanılır. Sulu sistem filtrelerinin verimli bir şekilde çalışması ve ölçümlerde 

gerekli değerleri sağlaması için belirli oranlarda ve genişlikte tasarlanması, yeterli miktarda su püskürtmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle gerekli tasarım çalışması yapılmalıdır. Aksi takdirde sulu baca filtresi 

sistemi verimsiz çalışacaktır. Sulu sistem filtre ünitesi yemek kokuları (ızgara , balık vb. kokular) dumanlı hava, zehirli hava ve tozların atmosfere atılmadan önce temizlenmesini sağlar.  Sulu Sistem Filtre Ünitesi Aspiratörle birlikte ayrı ayrı üretilir. 2.000 m³/h -25.000 m³/h de­ğerleri arasında özel olarak tasarlanıp üretilmektedir. Yıkama ünitesi içi 2 kat antipas siyah sacdan diğer elektrostatik toz boyalı olarak üretilmektedir. İstek doğrultusunda paslanmaz olarak ta imalatı yapılmaktadır. Dumansız kokusuz baca filtresi, davlumbazdan çıkan borunun üzerine montaj edilerek çıkan kirli havayı su devir daim sistemi ile hava içindeki partiküller temizlenmektedir. Dumanın yoğunluğuna göre püskürtme sistemi çoğaltılıp metal ve karbon filtre destekleri ile koku, duman ve buharın bacadan kaçmasını engeller. Bu sistem ayını zamanda davlumbaza yakın takıldığından baca yangın riskini de sıfıra indirmektedir. Yine bu sistem sayesinde çatıya kadar çıkan metrelerce boruyu kullanmak zorunda kalmayız.

Toz Toplama Ünitesi

Dökme malzemelerin (Çimento, plastik, demir tozu, kalsit, pvc, hububat, yem, toz, granül gibi)  bir noktadan başka bir noktaya taşınması, depolanması ve işlenmesi sırasında ortaya çıkan tozlar çevreye zarar vermektedir. Bu tozların ortama yayılmadan toplanması amacıyla toz toplama ve filtreleme sistemlerinden yararlanılmaktadır.

Toz toplama işlemi toz ortama yayılmadan toz merkezinden yapılmalıdır. Konveyörlerden silolara malzeme dolumu sırasında, bantlı konveyörlerde malzeme aktarım ,
Kırıcı ve öğütücülerde, Çimento fabrikalarında üretim sırasında, demir çelik fabrikalarında yüksek fırın,  ark ocakları, sinter tesislerinden, enerji tesislerinde kömür tozu ve kömür külü aktarımında,   Kamyon ve silobaslara toz ham madde dolumu sırasında, Limanlarda gemilere toz ham madde dolumu sırasında toz oluşmaktadır. Toz toplama sistemleri bir fabrika, iş yeri için gerçekten çok önemlidir. Sağlıklı hava insan sağlığı için en kritik ihtiyaçlardan birisidir. Hava kirliliğinin arttığı havalandırma ve toz toplama sistemlerinin olmadığı bir durumda hemen çeşitli solunum hastalıkları görülmeye başlanır. Toz toplama sistemlerinin önemini en iyi şekilde gösteren şeylerden birisi ise çimento fabrikaları, taş ocakları, ağır sanayi fabrikaları gibi havaya yüksek derecede kötü gaz salan yerlerin çevresinde yerleşim olmamasına dikkat edilir. Çünkü bu gibi çalışma alanlarının yakınında ikamet edenlerde bir süre sonra solunum yolları enfeksiyonlarına bağlı hastalıklar görülür. Dış mekanlarda bile bu derecede etki gösteren bu gazlar iç ortamdan atılmazsa neler olabileceği gayet açık. Bu nedenle kapalı alanlarda hava temizliğini sağlamak için havalandırma ve toz toplama sistemleri devreye girer.

Toz toplama ve filtre uygulamalarından birkaç örnek verecek olursak  Kamyon, silobas ve gemilere toz malzeme doldurma sırasında kullanılan yükleme körükleri toz oluşumunu önemli oranda azaltmaktadır. Endüstriyel tesislerde, limanlarda dökme yüklerin boşaltılması esnasında kullanılmaktadır. Dökme yüklerin açık hava ile irtibatı engellenmektedir. Ortama yayılabilecek toz ve kir ise vakum fanı yardımıyla emilmektedir. Toplanan tozlar tekrar kamyon, silobas veya gemiye aktarılmaktadır. Böylece ürün kaybının önüne geçilmiş olur.

Toz toplama sistemlerinde oluşan tozları depolamak ve tozsuz olarak çıkartmak amacıyla taşıma sistemlerinden yararlanılır. Büyük boyutlu endüstriyel tesislerde filtrelerde toplanan tozlar merkezi bir siloya aktarılmakta, buradan tanker veya silobaslar ile tahliye edilebilmektedir.

 

 

Toz Toplama Ünitesi Faydaları

Toz toplama sistemleri genel olarak sanayide karşımıza çıkar. Makinelerin çalışması ve insan hareketleri ile oluşan aşırı fazla toz insan sağlığını tehdit ediyor. Çalışanların sağlığı ve verimli bir çalışma sağlanması için toz toplama sistemleri kullanılmalıdır.

Çalışma gerçekleştirilen yerde toz, duman, metal buharı, buğu ve gaz şeklinde çeşitli hava kirleticileri oluşur. Bu kirlerin oluştukları yerde ortama yayılmadan oluşma merkezinde temizlenmelidir. Bu kirleticilerin havadan tamamen emilmesi mümkün olmasa da insan sağlığını kötü etki göstermeyecek seviyelere çekilebilir. Bunun için toz toplama sistemleri kullanılır.

şişli escort

mecidiyeköy escort

taksim escort

Toz toplama sistemi ile çalışılan yerin hava kalitesi yükseltilir. Yapılan işin sonucunda ortaya çıkan kir ve toz ortama yayılmadan oluşma noktasından emilerek atılır. Bu sayede işçilerin soluduğu hava temiz ve sağlıklı olur. Çalışılan ortamda oluşan kirleticiler toz toplama sistemleri emiş gücü sayesinde sisteme çekilerek toz tutucu filtrelere aktarılır. Bu filtreler zararlı hava kirleticileri tutarak havanın temizlenmesini sağlar. Özellikle talaşlı üretimin yapıldığı marangoz ve Kalıphane gibi yerlerde, otomotiv sektöründe, ahşap ürünleri üretilen imalathanelerde, kimyasal üretim yapan sektörlerde toz toplayıcı sistemler olmaz olmazdır. Toz toplama filtreleri kullanılacağı alana göre farklılık gösterir örneğin talaş tozu oluşan bir ortam ile kimyasal gaz salınan bir ortamda kullanılan toz toplama sistemi aynı değildir. Bu sistemlerde ortamda bulunan hava filtreler tarafından çekilir ardından ayrıştırılarak egzozlar aracılığıyla temiz hava ortama salınır. Böylece ortamın sağlıklı ve temiz hava miktarı arttırılır. Toz toplama sistemleri seçiminde öncelikle kullanılacak alanda oluşan hava kirleticiye göre bir toz filtresi seçilmelidir. Doğru filtre daha verimli bir sistem sağlar. Ortamdaki nem oranı ve filtrelenecek gazın sıcaklığı da bu sistemlerde kullanılacak filtre türünü etkiler. Bazı filtreler doğru sıcaklık ve nem ortamında diğerlerine göre daha etkilidir. Buna dikkat edilmelidir.

Toz toplama sistemleri yoğun hava kirleticileri olan ortamlarda kullanılması gerekli olan bir sistemdir. Bu sistemler ile kötü havayı atıp ortama sağlıklı hava kazandırabilir daha sağlıklı ve temiz bir ortamda çalışarak iş veriminizi arttırabilirsiniz.