HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİZ BİZE EMANET

Havalandırma Nedir?

Havalandırma genel anlam itibari ile kapalı bir mekan içerisinde bulunan havanın değişimini sağlayan bir sistemdir. İçeride kalan ve eskiyen havanın temiz bir hava ile değişiminin sağlaması bu sistemin bir parçası olarak ön plana çıkıyor. Havalandırma sisteminde uzun yıllardır kaliteli hizmet veren Bim Havalandırma firması, özellikle özel sektörde ve kamusal alanda hizmet veren devlet daireleri için havalandırma hizmetlerini kaliteli bir şekilde yerine getiriyor.

Havalandırma Sistemlerinin Kullanıldığı Yerler

Bim Havalandırma firması, havalandırma faaliyetlerini kamusal alanda hizmet veren mekanlara uyguladığı gibi aynı zamanda evler için de gerekli işlemleri yapabiliyor. Genellikle marangoz atölyelerinde, taşlama atölyelerinde, kot kumlama işlemlerinde de havalandırma sistemlerini etkili bir şekilde uygulayabiliyor.

Özellikle atölye gibi alanlarda havalandırma sisteminin mevcut olması kişilerin sağlıkları ve iş güvenliği açısından oldukça büyük önem arz ediyor. Atölyelerin yanı sıra hastane, adliye sarayları, okullar, üniversiteler gibi toplu yaşamların olduğu alanlarda da havalandırma sistemleri etkili bir şekilde uygulanabiliyor.

Havalandırma Sistemlerinin Çeşitleri

Havalandırma sistemleri birden fazla çeşidi olan ve iç mekanların sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlayan önemli etkilere sahip olan bir sistemdir. Özellikle sanayi tipi havalandırma sistemlerinde baca filtre, toz toplama, jet pulse, sulu filtre baca ve doğal gaz olmak üzere birden fazla havalandırma sistemleri mevcuttur.
Bu havalandırma sistemlerinin tüm çeşitleri Bim Havalandırma firması tarafından yerine getiriliyor. Sistem çeşitlerinin ortak özellikleri eskiyen ve sıkışan havanın yeni bir hava akımı ile tazelenmesi ve mekanların çok daha kaliteli bir şekilde işlerini ifa etmeleri temel amaç olarak belirleniyor.

Havalandırma Sistemleri

Havalandırma sistemlerinin temel anlamdaki amacı, iç ortamdaki kirli havanın alınarak dışarıdaki temiz hava ile yer değiştirmesini sağlamaktır. İç ortamdaki hava insan nefesi, kokusu, üretim faaliyetleri, sigara içme gibi etmenlerden dolayı sürekli kirlenmektedir ve havanın oksijen kalitesinde düşme olmaktadır. Oksijen kalitesi düşen hava insan bedeni üzerinde yorgunluk hissi uyandırmaktadır. Bu etkinin ortadan kaldırılabilmesi için kirli havanın büyük mahallerde sürekli olarak yenilenmesi ve temizlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Havalandırma sistemleri üretim yapılan alanlarda havada oluşan toz zerrelerini de filtre edebilen özel sistemler ile desteklenmektedir.

Sanayi kuruluşlarında, üretim yapılan atölyelerde, marangozluk yapılan mahallerde havaya karışan toz zerrecikleri bir süre sonra insan solunum sistemine nüfuz etmeye başlarlar. Bu da ilerleyen dönemlerde ciddi anlamda sağlık sorunları oluşmasına sebep olmaktadır. Bu durumdan çalışanları koruyabilmek için havalandırma sistemlerine entegre edilebilen toz filtreleri, sistem havayı temizlerken tozu da içinde hapseder ve sağlıklı bir hava ortamı sağlanması yönünde işlem yapılmış olur.

Havalandırmada Toz Toplama Sistemi

Havalandırma sistemlerinin temel amaçlarından biri de üretim yapılan alanda oluşan toz zerreciklerinin filtre edilmesi işlemidir. Endüstriyel çalışma sahalarına havanın kalitesini artırmak için kullanılan toz toplama sistemi, hava kalitesinin yükseltilmesi amacını gütmektedir.

Toz toplam sistemleri endüstriyel ortamlarda kullanılabileceği gibi bireysel ortamlarda da kullanılmaktadır. Bireysel ortamlarda tozun ana kaynağı ölü deridir. Toz zerrelerini ortamdan ayrıştırdıktan sonra bunları bir torbada muhafaza eden sistemler insan sağlığının korunması açısından önemli sistemler olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

Havalandırmada Kullanılan Sulu Filtre Sistemleri

Havalandırma sistemleri içinde kullanılan sulu filtrelerin kullanım alanı toz toplama torbalı sistemlerden biraz daha farklıdır. Bu havalandırma sistemi bar ya da restoran tarzı, içinde mutfak bulunan ve havada kimyasal etken bulunmayan ortamlarda sadece kokuyu yok etmek amaçlı kullanılmaktadır. Bunun dışında mahalde fuel oil ya da odunlu kazan kullanılan yerler de sulu filtreler kullanılmalıdır.

Zira sulu filtre sistemi havanın su ile çökertilmesi mantığı ile çalışmaktadır. Duman içinde bulunan yoğun kükürt atmosfere zarar vermektedir. Dumanın dış ortama salınımından önce su ile çökertilen duman içindeki zararlı maddeler temizlenmelidir. Bunu da sulu filtre sistemleri gerçekleştirebilmektedir.

Havalandırma Sistemlerinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Havalandırma sistemleri hem havayı temizleyip hem de ortamdaki toz zerreciklerini filtre etmektedirler. Özellikle havada kimyasal zerre bulunduran endüstriyel işletmelerde filtre işleminin önemi bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. İş sağlığı ve işçi güvenliği açısından ciğere teneffüs edilen kimyasal zerreler ilerleyen zamanlarda tedavisi olmayan silikozis gibi hastalıklara sebep olabilir. Bu da insanın can güvenliği açısından havalandırma sistemlerinin önemini gün yüzüne çıkarıyor.

Bimm Havalandırma Sistemleri

Bimm havalandırma sistemleri hem kurulumunu hem de periyodik bakımlarını yaptıkları sistemlerin düzenli çalışmasını garanti eden yetkili ve işinde uzman teknik bir servistir. Havalandırma sistemlerinin düzgün ve randımanlı çalışması için düzenli kontrollerinin yapılması çok büyük önem arz etmektedir.

HAVALANDIRMA İŞLERİNDE NELER YAPARIZ?

Çevre normlarına uygunluğu %100 garantili; Toz, Koku, Kimyasal yıkama (webscruber) Jetpulse havalandırma sistemlerinin imalatlarını ve uygulamasını yapmaktayız.

Toz Toplama Sistemleri

Toz Toplama Sistemi endüstride çalışma ortamlarında hava kalitesini arttırmak için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Toz toplama sistemleri sayesinde teneffüs edilen havanın kalitesi yükseltilmektedir. Bu işlem hava içerisinde ortama ba­ğlı olarak oluşan zerreciklerin ortamdan ayrı olması ile sa­ğlanmaktadır Havada bulunan zerrecikler toz toplama ünitesinin sa­ğladığı emlim gücü sayesinde toz tutucu filtrelere aktarılır.

Devamı...

SULU FİLTRE SİSTEMLERİ

Sulu filtre, restoran bar gibi kimyasal içeriği olmayan buna karşılık ortama kokuyu yayan işletmelerin kullanması gereken sistemlerdir. Sulu fitreler restoranlar, alışveriş merkezleri, lokantalar gibi işletmelerde zorunlu kullanılmadılır havalandırma ekipmanlarıdır. Ayrıca Kömür ve Fuel-Oil gibi yüksek kükürt oranlo yakıtların kullanılmasıdır kazanlardan ve odun fırınlarından bacaya verilen duman gazları içerisinde bulunan kül, kurum ve partikelerin tutulmasını sağlayan, kükürt dioksit seviyesini dengeleyen sistemdir

Devamı...

KARBON ve STATİK FİLTRE / Fanlar

Yaygın olarak kullanılan endüstriyel adsorbanlar arasında çevre kirliliğini kontrol amacıyla, şu anda kullanılan adsorbanların en önemlisi, yüksek gözeneklilire sahip aktif karbonlardır. Karbon Filtreler, Ticari olarak aktif karbonlar, odun, turba, linyit, kömür, mangal kömür, kemik, Hindistan cevizi kabuğu, pirinç kabuğu, fındık kabuğu ve yağ ürünlerinden elde edilen karbonların çeşitli işlemlerden geçirilerek aktive edilmesiyle elde edilirler.

Devamı...

AKROBAT KOL UYGULAMALARI 

Orjinal kaynak dumanı ve toz çekme kolu, atölyelerdeki kaynak dumanlarının, buharını ve tozlarının çekilmesi için mükemmel bir ünitedir. Akrobat Kol çekicilerin patentli tasarımı optimum duman ve toz çekme kapasitesini ve manevra kabiliyetini sunar. 360° donmasını mümkün kılan özel bir dondurucu ile asılıdır. Tüm yönlere esnek bir şekilde yönlendirilebilir, kolay konumlandırılabilir.

Devamı...

NEDEN BİZ ?

Neden Bimm Havalandırma sorusunun cevabı referanslarımızda gizldir. Kendi sektöründe öncü ve lider firmaların bizi tercih etmesi bir tesadüf de­ğil bizim işmizi büyük bir tutkuyla yapmamızdan, kaliteli imalatlarımızdan, zamanında ve güvenli teslim etti­ğimiz işlerimizden kaynaklanmaktadır. Bu her şeyden önce insana ve doğaya verdi­ğimiz de­ğerin bir geri dönüşüdür

·         UZMAN KADRO

İdari kadromuzdan, makina mühendislerimize, teknikerlerimizden, usta ve ustabalarımza kadar her biri kendi alanında deneyimli bir ekiple çalışyoruz.

·         BÜYÜK DENEYIM

Havalandırma Sistemleri üzerine uzman kadroyla sektörde 60 yıllık deneyim.

·         KALITELI ÜRÜN

İşimize duydu­ğumuz saygı, sektörden önce firması olmasının verdi­ği sorumlulukla müşterilerimize en kaliteli ürünlerle en iyi hizmeti vermek temel prensibimizdir.

·         DÜŞÜK MALIYET

Üretimini yaptığımız ürünler , mühendislerimizce projelendirilir ve en kaliteli en ekonomik fiyatlarla çevre normlarına uygun olarak montaj yapılır.

FARKIMIZ

İstanbul merkezli kendi sektöründe öncü ve lider firmaların bizi tercih etmesi bir tesadüf de­ğil bizim içimizi büyük bir tutkuyla yapmamızdan kaliteli imalatlarımızdan zamanında ve güvenli teslim ettiğimiz işletmelerimizden kaynaklanmaktadır. Her şeyden önce insana ve do­ğaya verdi­ğimiz de­rin bir geri dönüşümdür.

Makine mühendislerimiz; Firmayla ilk iletişime geçti­ğimiz andan itibaren işi teslim edene kadar geçen sürede yerinde keşif , işin projelendirilmesi, mevcut projenin gözlenmesi, uygulama alanının tayini, do­ğru imalat ,do­ğru montajlamalarının denetimi sorumlulukları içindir.

Tekniker; Üretim prosesindeki tüm cihazların bakım ve talimatlara uygun kullanılması için denetlenmesi ve periyodik bakımlarından sorumludur.

Nakliye üretimi tamamlanmış cam cihaz ve malzemeleri şantiyelere zamanında ve hasarsız götürmek yakın belgelerden temin edilen sarf malzemelerin ve hammaddelerin güvenli şekilde firmaya ulaşmasını sa­ğlamak sorumluluklarıdır.

Şantiye formeni; Şantiye içerisindeki tüm organizasyondan sorumludur. Malzeme şantiyeye ulaştığı andan itibaren yanlış montaja imkan sa­ğlamamak adına projeye uygun olarak tüm malzeme dağılımını yapmalıdır.

Üretim ustabaşı; Makine mühendislerinin gözlemleyip çıkardıkları imalat listerine uygun hammadde var mı eksik malzeme var mı kontrolü varsa üretim modörüne rapor etmesi yok ise listeyi eksiksiz bir şekilde çıkarmak sorumluluklarıdır.

Usta ; Elindeki imalat listesini eksiksiz tamamlamak, hurda maliyetini azaltmak adına kullandığı­ makinayı talimatlara uygun kullanmak ekipmanlarının ve çalışma alanını düzenlemek ,günlük basit bakımlarıını yapmak daha büyük durumlarda amirine haber vermek

Plazma oparatörüProjeye uygun olarak çıkan imalat listesini inceleyip plazma ekranında do­ğru parçayı çizip kendinden sonraki prosese parça temin etmek